Vatikanski ugovori [video]

Svako malo u Hrvatskoj mediji potežu pitanje tzv. Vatikanskih ugovora, zazivaju njihovo ukidanje i objašnjavaju nam da su ti ugovori izrazito štetni za Hrvatsku i njene građane i, naravno, da narušavaju sekularnost. Kad se govori o Vatikanskim ugovorima onda se misli na međunarodne Ugovore između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su ukupno četiri međunarodna ugovora: O pravnim pitanjima, O suradnji na području odgoja i kulture, O dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, O Gospodarskim pitanjima. O čemu se tu zapravo radi?