Veliki petak – nacrt za homiliju


Večerašnje smo bogoslužje započeli u posvemašnjoj tišini. Danas ni zvona nisu zvonila i kao da cijela zemlja miruje i šuti. Veliki je petak. Spominjemo se Kristove smrti. Čuli smo evanđeosko izvješće. Zato ćemo u malo riječi progovoriti o Kristu, pravom kralju.


Ti li si židovski kralj?


Židovi su doveli Isusa pred Pilata s lažnom političkom optužbom da se Isus htio proglasiti židovskim kraljem u čisto političkom smislu. Pilat uviđa besmislenost i zlonamjernost takve optužbe pa očekuje od Isusa da je nedvojbeno opovrgne. Zato ga pita: “Ti li si židovski kralj?” Isus, međutim, ne niječe. Progovara o kraljevstvu posve drugačijem od onoga kako ga Pilat, kao i većina ljudi, zamišlja. Ljudsko kraljevstvo oduvijek, a pogotovo u ono vrijeme, zasnovano je na sili, nasilju, ratu, nepravdi, na pravu jačega. O kraljevanju je mogao govoriti samo onaj koji je imao moćnu vojsku i veliko bogatstvo. Siromašni i slabi kraljevi su vrlo brzo bili zbacivani s prijestolja ili su bili postavljani kao titularni kraljevi pod pravom vlašću moćnog i jakog kralja. I sada, kada Pilat vidi Isusa siromašna, ostavljena od svojih pristaša i vezana, ne može ni zamisliti da bi Isus bio neki kralj. Pa ipak!


Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta


Isus mirno odgovara: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.” Ovdje se ne radi jednostavno o tome da Isus ne želi biti kralj nekog novog židovskog kraljevstva koje bi bilo politički takmac Rimskom carstvu. Radi se o posve drugačijem kraljevstvu. To je nebesko kraljevstvo o kojemu je Isus cijelo vrijeme bio propovijedao. To nebesko kraljevstvo se rađa, raste i zrije u srcu čovjekovu. Kraljevstvo Isusovo, kraljevstvo Božje jest posvemašnji boravak Božjih zakona u čovjeku. Božje kraljevstvo, to je netaknuta slika Božja u čovjeku. Čovjek, nositelj Kristova kraljevstva u potpunosti odsijeva Isusovu sliku u ovome svijetu. Kraljevstvo Božje je – slikovito rečeno – nebo na zemlji, nebeska svjetlost u srcu, životu i djelovanju pojedinog čovjeka.


Ja sam kralj


Tako Isus svjedoči da je kralj: “Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.” Eto. Isus je došao posvjedočiti za Božji svijet, za Božji način postojanja i djelovanja, za Božje kraljevstvo. Znamo. Propalo je Rimsko carstvo. Propala su sva carstva i kraljevstva staroga svijeta. Znamo. Ograničena su i nisu vječna ljudska kraljevstva kao i sve ljudske tvorevine. Ostaje samo Božje kraljevstvo. Kraljevstvo mira, ljubavi i pravde. Kraljevstvo vjernosti Bogu. Kraljevstvo ljubavi prema bližnjemu. Kraljevstvo praštanja, milosrđa, dobrote i ljubavi. Pravo kraljevstvo. Isusovo kraljevstvo. Isuse, po svojoj muci i po svome slavnom uskrsnuću učini nas dionicima takvoga svoga kraljevstva.