»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Vječnošću obasjani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 4. razredu srednje škole


Vjeronaučni neslužbeni digitalni priručnik za četvrto godište srednje škole Vječnošću obasjani otvara se klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na pet dijelova, prema pet nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala.

Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd.

Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. On ima i svoju komparativnu bilježnicu, koja se može preuzeti ovdje.

Digitalni priručnik za prvo godište Katoličkog vjeronauka u srednjoj školi može se preuzeti ovdje, za drugo ovdje, a za treće ovdje.


Dijelovima digitalnog priručnika za četvrto godište, podijeljenima prema nastavnim cjelinama i jedinicama, može se pristupiti niže.


ČETVRTI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA  
2. Izazov nevjere
3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
4. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
5. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
6. Dokazi o Božjem postojanju
7. Ponavljanje  
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA  
8.-9. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta
10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
11. Ponavljanje
12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
13. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga
14.-15. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
16. Provjera znanja
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO  
17. Čovjek kao sustvaratelj
18. Kršćansko vrjednovanje rada
19. Zahtjevi pravde i solidarnosti
20. Etika poslovanja
21. Briga za opće dobro
22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA  
23. Budućnost i moć znanja
24. Globalizacija i informatizacija
25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
26. Briga za okoliš
27. Zajedništvom do napretka
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST  
28. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu
29. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji
30. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život
31. Ponavljanje
32. Zaključivanje ocjena