Vjera u jednoga Boga [video]

Vjera u jednoga Boga [video]

Prošli smo put govorili o čovjekovu traganju za Bogom. Vidjeli smo da su tako ljudi prošlosti, Rima i Grčke, vjerovali u više bogova te razne mitove i legende. Iako je čovjek svojim razumom, tehnologijom i znanošću uspio odgovoriti na neka pitanja prošlosti, mnogo temeljnih ljudskih pitanja je ostalo neodgovoreno. Zato nas ne treba čuditi da religije postoje i danas. Važno se upoznati s bitnim oznakama tih religija da bismo bolje mogli razumjeti ljude i kulture s kojima se susrećemo.

U ovom ćemo se videu stoga upoznati s dvije monoteističke religije. Kad kažemo „monoteističke“ ili „monoteizam“ onda time želimo reći da govorimo o religiji prema kojoj postoji samo jedan Bog. Najveće takve religije su kršćanstvo, islam i židovstvo.

Židovstvo ili judaizam je vjerojatno najstarija monoteistička religija iz koje su se kasnije na neki način razvili kršćanstvo te islam. O Židovima, Izraelcima ili Hebrejima već ponešto sigurno znate jer ste o njima učili. To su vam svi oni ljudi opisani u Starom zavjetu: Adam, Eva, Noa, Abraham, Izak, Jakov, Josip, Mojsije itd.

Jasno, Židovi za svoju knjigu neće reći Stari zavjet jer oni ne prihvaćaju Novi. Stoga će oni za svoju svetu knjigu reći TaNaKh koji se sastoji od 3 dijela: Petoknjižja odnosno Tore, Proroka, i Spisa. Tora je najpoznatiji dio Tanakha i sadrži prvih 5 knjiga Biblije za koje se držalo da ih je napisao Mojsije.

Uz Toru, Mojsije je na brdu Sinaj od Boga, kojeg zovu Jahve (Ja sam onaj koji jesam) primio i 10 Božjih zapovijedi, tj. Dekalog. Kao i kršćani, i Židovi se jednom tjedno okupljaju na molitvu i čitanje Svetog Pisma. Ali oni to čine u subotu, koju nazivaju Šabat što praktički znači “odmor”, “prestati” „7. dan tjedna“. Mjesto njihova okupljanja nije crkva, već sinagoga.

Dok je židovstvo najstarija monoteistička religija, islam je najmlađa. Nastala je u 6. st. nakon Krista, a njeni se pripadnici nazivaju „muslimani“. Oni svojeg Boga nazivaju Alah te drže da se taj Alah objavio Muhamedu preko anđela Džibrijela (Gabrijela).

Muhamed je živio u Meki koja je bila politeističko mjesto u kojem se nalazila Kaba, ogromna kocka za koju se vjerovalo da je poslana od bogova. Zbog svog propovijedanja vjere u jednog Boga ubrzo je naišao na probleme s lokalnim stanovništvom te je morao preseliti u Medinu.

Sve što je Bog objavio Muhamedu zapisano je u muslimanskoj svetoj knjizi, Kur’anu. Poseban dan u tjednu posvećen Bogu je petak, a muslimani se okupljaju u džamijama koje su prepoznatljive po visokim tornjevima, minaretima.