»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Vjeronaučna radna bilježnica za 4. razred srednje škole


Ova vjeronaučna radna bilježnica, kojoj se može pristupiti klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu, neslužbenog je karaktera, a svrha joj je pomoć oko provedbe vjeronaučne nastave u 4. godištu srednje škole. Podijeljena je na pet tematskih cjelina, koje slijede vrijedeći plan i program. Svaka tema unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a sastoji se od kratkih sažetaka koji donose najznačajnije naglaske teme, te od različitih radnih zadataka. 

Vjeronaučna bilježnica ima svoj komparativni digitalni priručnik pod nazivom “Vječnošću obasjani“, unutar kojega se za svaku temu nudi sadržajno proširenje, kao i niz drugih sadržaja koji mogu poslužiti u oblikovanju nastave (prezentacije, radni listovi, online kvizovi, video-prilozi, ankete, svetopisamski tekstovi, priče, pjesme, životopisi svetaca itd.). Oni su predviđeni i kao pomoć u rješavanju zadataka koji se donose u ovoj vjeronaučnoj bilježnici. Za razliku od njega, za čije je korištenje potreban internetski pristup, vjeronaučna bilježnica je namijenjena za ispis na pisaču i rješavanje na nastavi i kod kuće. 

Bilježnica je, kao i priručnik, otvorenog karaktera, što znači da će se često mijenjati i nadopunjavati, s ciljem poboljšanja. Stoga je važno povremeno uspoređivati online izdanje, kao i pratiti promjene u priručniku.Niže donosimo sav objavljeni sadržaj vezan uz nastavu Vjeronauka u 4. razredu srednje škole. On može poslužiti kao pomoć u rješavanju zadataka iz radne bilježnice.


ČETVRTI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA  
2. Izazov nevjere
3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
4. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
5. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
6. Dokazi o Božjem postojanju
7. Ponavljanje  
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA  
8.-9. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta
10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
11. Ponavljanje
12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
13. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga
14.-15. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
16. Provjera znanja
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO  
17. Čovjek kao sustvaratelj
18. Kršćansko vrjednovanje rada
19. Zahtjevi pravde i solidarnosti
20. Etika poslovanja
21. Briga za opće dobro
22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA  
23. Budućnost i moć znanja
24. Globalizacija i informatizacija
25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
26. Briga za okoliš
27. Zajedništvom do napretka
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST  
28. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu
29. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji
30. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život
31. Ponavljanje
32. Zaključivanje ocjena