Vjeronaučni materijali

Klikom na donje poveznice otvaraju se nastavni materijali, udžbenici i radne bilježnice za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o neslužbenim, promjenjivim i privatnim materijalima koji se ne smiju nigdje objavljivati.

PRVI RAZRED

Digitalni materijali
I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA
1. Uvod u nastavni plan i program
2. U vrtlogu svijeta i života
3. Upoznaj samoga sebe
4. Smisao i besmisao života
5. Kršćanska vjera kao odgovor na traženje smisla
6. Živjeti kao protagonist
7. Ponavljanje 1. nastavne cjeline i provjera znanja
II. ČOVJEK KAO RELIGIOZNO BIĆE
8. Vjera – iskonska ljudska potreba
9. Čovjek je po naravi religiozno biće
10. Razvoj religije
11. Politeističke religije
Ponavljanje i provjera znanja
12. Židovstvo
13. Kršćanstvo
14. Islam
15. Brojne religije, ali samo jedan Krist
16. Ponavljanje gradiva
III. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO
17. Kršćanska Objava i njezino prenošenje
18. Sveto Pismo – pisana riječ Božja
19. Svetopisamski govor o Bogu
20. Sveto Pismo u životu kršćana
21. Ponavljanje
IV. ISUS KRIST – VRHUNAC OBJAVE
22. Isus – povijesna osoba
23. Isusov lik
24. Navještaj kraljevstva Božjega
25. Isusovo otkupiteljsko djelo
26. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek
27. Zajedništvo s Kristom
28. Ponavljanje
V. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE
29. Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta
30. Posebnost biblijskog govora o stvaranju
31. Stvaranje u Bibliji
32. Odnos vjere i znanosti
33. Ponavljanje gradiva
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena

 


DRUGI RAZRED

Digitalni materijali
I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST
1. Uvod u nastavni plan i program
2. Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
3. Sloboda i odgovornost
4. Moć Isusove slobode
5. Ususret drugome
6. Bijeg od slobode
7. Izbor trajnih vrjednota
Ponavljanje 1. nastavne cjeline i provjera znanja
II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI
8. Otajstvo Crkve
9. Sakrament krsta
10. Sakrament potvrde
11. Euharistija – izvor i vrhunac života i poslanja Crkve
Ponavljanje i provjera znanja
12. Karizme u Crkvi
13. Redovite službe u Crkvi
14. Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
15. Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve
16. Ponavljanje i provjera znanja
III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI: POVIJEST CRKVE
17. Susret s antičkim svijetom
18. Polaganje kršćanskih temelja (Kršćanstvo u ranom srednjem vijeku)
19. Svjetla i sjene srednjega vijeka (Kršćanstvo u razvijenom srednjem vijeku)
20. Procvat kršćanstva
21. Ponavljanje
22. Crkva u doba humanizma
23. Crkva u doba reformacije – vrijeme dubokih podjela
24. Crkva i moderno doba
25. Crkva pred promjenama suvremenog svijeta
26. Ponavljanje
IV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE
27. Izrazi vjere i štovanja Boga
28. Liturgijska godina, liturgijski prostor, liturgijsko posuđe, liturgijske boje, liturgijsko ruho i liturgijske knjige
29. Kršćanska molitva
30. Krunica i Časoslov
31. Slavljenje vjere u zajedništvu
32. Dragovoljstvo kao oblik služenja
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena

 


TREĆI RAZRED

Digitalni materijali
I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA
1. Uvod u nastavni plan i program
2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja
3. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE
4. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
5. Kriteriji dobra i zla
6. Odnos vjere i morala
7. Savjest – norma etičkog djelovanja
8. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
9. Ponavljanje 1. i 2. nastavne cjeline i provjera znanja
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI
10. Kristocentričnost morala
11. Objavljeni moralni zakon
12. Znakovi ljubavi prema Bogu
13. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
14. Evanđeoski zakon ljubavi
15. Ponavljanje
16. Provjera znanja
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”
17. Čovjek – žena i muškarac
18. Brak i obitelj
19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
20. Odgovorno roditeljstvo
21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA
22. Svetost ljudskog života
23. Život – Božji dar
24. Pobačaj i učenje Katoličke Crkve
25. Umjetna oplodnja i učenje Katoličke Crkve
26. Genetički inženjering i učenje Katoličke Crkve
27. Transplantacija i učenje Katoličke Crkve
28. Patnja, bolest i eutanazija u svjetlu učenja Katoličke Crkve
29. Sakrament bolesničkog pomazanja
30. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI
31. Hoditi u istini. Osma Božja zapovijed
32. Istina će vas osloboditi
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena

ČETVRTI RAZRED

Digitalni materijali
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA
1. Uvod u nastavni plan i program
2. Izazov nevjere
3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
4. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
5. Nove sljedbe i New Age
6. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
7. Dokazi o Božjem postojanju
Ponavljanje 1. nastavne cjeline i provjera znanja
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA
8-10. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta
11. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
Ponavljanje i provjera znanja
12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
13. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga
14. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
15-16. Ponavljanje i provjera znanja
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO
17. Čovjek kao sustvaratelj
18. Kršćansko vrjednovanje rada
19. Zahtjevi pravde i solidarnosti
20. Etika poslovanja
21. Briga za opće dobro
22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA
23. Budućnost i moć znanja
24. Globalizacija i informatizacija
25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
26. Briga za okoliš
27. Zajedništvom do napretka
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST
28. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu
29. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji
30. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život
31. Ponavljanje
32. Zaključivanje ocjena