Vrste papinskih isprava

 


Papa se vjernicima Katoličke Crkve može obraćati usmeno, bilo u neposrednom osobnom kontaktu na audijencijama bilo putem audiovizualnih sredstava radija i televizije, ali i pisanim putem.

Pisani oblici ili forme obraćanja su:

Papinska ili apostolska bula /bulla pontificia seu apostolica/  – svečani javni  dokument  Vatikanske Pisarnice (Kancelarije) koji se koristi isključivo za obilježavanje službenih i iznimno svečanih prilika ili događaja, upućen određenom destinataru, jednom ili više njih, ovjeren papinskim pečatom koji se na latinskom jeziku naziva bula /bulla, ae/, pa odatle i istovjetni opći naziv samog dokumenta.

Enciklika /enciclica/ – papinsko pismo o nekom doktrinarnom, moralnom ili socijalnom predmetu, upućeno svim katoličkim vjernicima.

Apostolska konstitucija /constitutio apostolica/ – najviša razina uredbe koju donosi papa.

Apostolsko pismo /lIttera apostolica/ – papinsko pismo ili dokument upućen pojedinim osobama ili ustanovama, najčešće osobne naravi.

Apostolska pobudnica /exhortatio apostolica/ – papino promišljanje o nekoj temi i poticanje vjernika na određeno ponašanje ili poduzimanje određenih aktivnosti. Smatra se nižeg formalnog autoriteta nego što ga ima papinska enciklika, ali većeg od ostalih crkvenih dokumenata i drugih papinskih spisa.

Motuproprij /motu proprio/ – dokument koji papa donosi iz vlastite pobude i osobno ga potpisuje. Može biti upućen na cijelu Crkvu, na dio Crkve, ili na neke pojedince. Čest je oblik papinskih proglasa, pogotovo kada se uspostavlja neka institucija, uvode manje promjene u zakone ili postupke, i pri dodjeli povlastica osobama ili institucijama.