Skip to content

Sveta Katarina Švedska

Sveta Katarina Švedska


Sveta Katarina Švedska ili Katarina iz Vadstene je kći poznatije majke, također svetice – Brigite Švedske. Rođena je 1331. god. kao četvrto od ukupno osmero djece, a još kao vrlo mlada, sa svega 12 ili 13 godina, udala se za njemačkog plemića, koji je nekoliko godina poslije umro.

Sveta Katarina je često pratila svoju majku na njezinim hodočašćima, a uz zajedničko druženje, većim dijelom u Rimu, obje su svoje živote posvetile Bogu u molitvi, brizi za siromahe, poučavanju drugih u vjeri, i uopće iznimnom vjerskom i karitativnom djelovanju. Kad joj je majka umrla u Rimu 1373. god., zajedno je s mrtvim majčinim tijelom proputovala do Švedske, gdje je sveta Brigita sahranjena.

Poslije toga je ušla u samostan Vadstenu, gdje je kasnije i imenovana poglavaricom, ali je godinu dana nakon toga, u dobi od 50 godina, umrla 24. ožujka 1381. god. Toga dana u ožujku Crkva slavi njezin spomendan.

Obično se u ikonografiji prikazuje s košutom, jer ju je ta životinja, prema predaji, spasila od nasilja.

1484. god. papa Inocent VIII. proglasio ju je svetom i suosnivačicom Reda sv. Brigite.

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Vjeroučiteljica u Osijeku i urednica portala
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Latest posts by mr. Snježana Majdandžić-Gladić (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Sveti Dionizije Pariški i drugovi Tradicija Crkve spominje 14 svetih pomoćnika u nevolji, odnosno 3 svetice i 11 svetaca kojima se vjernici posebno obraćaju moleći zaštitu od b...
Sveti Petar Krizolog Liturgijski spomen svetoga Petra Krizologa Crkva slavi 30. srpnja, a riječ je o svetcu koji je živio u 4./5. st. i koji je bio biskup u prijestolnici ...
Sveti Sarbelije Makhlouf Crkva se 24. srpnja liturgijski spominje svetoga Sarbelija Makhloufa (Charbel Makhlouf ili Šarbel Maklouf), maronitskoga mistika i čudotvorca iz 19. s...
Sveti Barnaba Sveti Barnaba, bliski suradnik svetoga Pavla, liturgijski se časti 11. lipnja, a predaja ga zbog njegove duhovne veličine naziva apostolom, iako se ni...
Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije Sveti Josip, Isusov poočim i zaručnik Blažene Djevice Marije, jedan je od svetaca Katoličke Crkve o kojima nemamo puno povijesnih podataka, a ...