Skip to content

Sveta Katarina Švedska

Sveta Katarina Švedska


Sveta Katarina Švedska ili Katarina iz Vadstene je kći poznatije majke, također svetice – Brigite Švedske. Rođena je 1331. god. kao četvrto od ukupno osmero djece, a još kao vrlo mlada, sa svega 12 ili 13 godina, udala se za njemačkog plemića, koji je nekoliko godina poslije umro.

Sveta Katarina je često pratila svoju majku na njezinim hodočašćima, a uz zajedničko druženje, većim dijelom u Rimu, obje su svoje živote posvetile Bogu u molitvi, brizi za siromahe, poučavanju drugih u vjeri, i uopće iznimnom vjerskom i karitativnom djelovanju. Kad joj je majka umrla u Rimu 1373. god., zajedno je s mrtvim majčinim tijelom proputovala do Švedske, gdje je sveta Brigita sahranjena.

Poslije toga je ušla u samostan Vadstenu, gdje je kasnije i imenovana poglavaricom, ali je godinu dana nakon toga, u dobi od 50 godina, umrla 24. ožujka 1381. god. Toga dana u ožujku Crkva slavi njezin spomendan.

Obično se u ikonografiji prikazuje s košutom, jer ju je ta životinja, prema predaji, spasila od nasilja.

1484. god. papa Inocent VIII. proglasio ju je svetom i suosnivačicom reda sv. Brigite.


Slagalica za djecu s likom sv. Katarine


Sveta Katarina Švedska

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Urednica stranice zlatnadjeca.com
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Svetac izgubljenih (u) stvari(ma) Izazov sv. Antuna Padovanskog Zahvaljujući kanonizaciji koja je uslijedila jedanaest mjeseci nakon smrti – a umro je u petak 13. lipnja...
Presveto Ime Isusovo Pobožnost Imenu Isusovu javlja se na poticaj sv. Bernarda iz Clairvaux-a (11./12. st.), a širi se posebno djelovanjem sv. Bernardina Sijenskog i sv. I...
Naša Gospa od Guadalupe 12. prosinca Crkva časti Gospu od Guadalupe, kada se prisjeća ukazanja Blažene Djevice Marije udovcu svetom Juanu Diegu Cuauhtlatoatzinu, koje se zbil...
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije 8. prosinca Crkva liturgijski slavi Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije, blagdan u kojem se posebno želi naglasiti Božja milost po kojoj je Bogor...
Sveti Franjo Ksaverski Katolička se Crkva 3. prosinca liturgijski spominje svetoga Franje Ksaverskoga, sveca iz 16. st., jednog od pionira isusovačkoga reda, a koji se porad...