Skip to content

Posveta crkve

Posveta crkve


Židovi su svake godine slavili blagdan očišćenja hrama (nakon makabejskih ratova 165. prije Kr.). I kršćani su slavili obljetnicu posvete svojih bazilika, ali su pri tome više mislili na živu zajednicu – Crkvu koja se u crkvi-zgradi okuplja.

U rimskoj se liturgiji danas svake godine slavi posveta Lateranske bazilike, koja je “omnium ecclesiarum mater et caput”, a u svakoj se biskupiji slavi blagdan posvete katedrale, dok svaka crkva slavi blagdan svoje posvete.

Blagdan posvete crkve je blagdan Crkve-zajednice vjernika, naroda Božjega koji se u crkvi-zgradi okuplja. Stoga predslovlje veli: „U ovoj kući koju si nam dao ti izgrađuješ na svoju slavu živi hram, a to smo mi”. Prema Novom zavjetu Krist je novi hram, jer u njemu prebiva slava Očeva (Iv 17,22). I vjernici su hram Božji ukoliko su živi udovi Kristova tijela (1 Kor 6,19; Rim 8,11), oni su živo kamenje koje se ugrađuje u duhovni hram, zaglavni je kamen Krist (1 Pt 2,4-5).

Kršćanstvo dakle zabacuje ideju hrama kao građevine u kojoj bi prebivalo neko božanstvo, nego je hram-crkva zapravo zgrada u kojoj se okuplja zajednica-Crkva koja je u Duhu Svetom hram Božji, prebivalište Božje slave. Zato u sadašnjem misalu misa obljetnica posvete crkve jest na prvom mjestu u zajedničkim misama.

dr. Zvonko Pažin

dr. Zvonko Pažin

Župnik u Čepinu i profesor liturgike na KBF-u u Đakovu
dr. Zvonko Pažin

P o v e z a n i   t e k s t o v i

“Ecclesiae Sponsae Imago” – inst... Prošle sam godine bio predstavio u nas slabo poznati Red posvete djevica. koji je izdan davne 1970., a stupio na snagu godinu dana kasnije. Na...
Misa blagdana Svete Marije Magdalene Marija Magdalena poseban je novozavjetni lik. Ona je bila Kristova pratiteljica, stajala je uz njegov križ te – što je najvažnije – prva je na...
Spomendan Marije Majke Crkve 1. Povijest Odlukom pape Franje i dekretom Kongregacije za nauk vjere određeno je da se Spomendan Marije Majke Crkve uvede kao obvezatn...
Egzorcizmi U obredima  katekumenata predviđeni su „mali egzorcizmi“, odnosno otkletvene molitve nad katekumenima, kod kojih se, naravno, ne radi o opsjednuću, ne...
Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa Liturgijska godina: božićni ciklus, uskrsni ciklus i  vrijeme kroz godinu Liturgijska godina se sastoji od tri temeljna ciklusa, a to s...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!