Utorak, 24 svibnja

Oznaka: Krštenje Gospodinovo

Krštenje Isusovo (B)
Homilije u godini B

Krštenje Isusovo (B)

Isus, kao i svaki drugi grješnik onoga doba pristupa Ivanu da ga krsti. Ivan, u svojoj poniznosti, odbija to učiniti, jer se ne drži dostojnim, no Isus je ustrajan. Glas s neba i golubica su svjedoci ovoga novoga Bogojavljenja. Ovo je uistinu jedno novo Bogojavljenje, kao što je ono s mudracima bilo objavljivanje ne samo izraelskom narodu već svim narodima zemlje i svim vremenima, danas je Isusovo Bogojavljenje i objava javnoga djelovanja. Pripremao se u mudrosti i znanju i danas započinje svoje javno djelovanje. Danas ga svijet počinje upoznavati i prepoznavati. Pojavljuje se i golubica. Kod evanđeliste Marka to je znak Božjega Duha koji u potpunosti silazi na Pomazanika Božjega. Golubica je u Starom zavjetu (Pjesma nad pjesmama) znak i pečat Izraela. Golubica je znak poslije...
Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)
Homilije u godini B

Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)

Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinova, o kojem smo čuli u današnjem Evanđelju kako nam je opisao sveti Marko. Prije nego će započeti svoje javno djelovanje Isus je pristupio Ivanu Krstitelju i od njega zatražio i primio krštenje kojim je Ivan krstio one koji su ga prihvaćali za Božjeg čovjeka. Nakon što je krstio Isusa Ivanu je bilo jasno da prestaje njegova služba u narodu, te da će sam Isus započeti svoje javno mesijansko djelovanje. Ivan je, doista, imao zadaću svjedočiti za onoga koji je imao doći, te se i povukao kad ga je mogao pokazati svom narodu. Pošto je Ivan dovršio svoju trku, Isus će samostalno nastaviti objavljivati svijetu svoje božanstvo i privoditi vrhuncu svoje spasenjsko poslanje sve do smrti u Jeruzalemu. No osim što je došlo do prekretnice u službi, došlo...
Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (B)

TI SI SIN MOJ, LJUBLJENI Bilo je potrebno da Božji glas upravo zaori s nebesa da bi ljudi razumjeli: Isus je Sin Božji, ljubljeni Sin Božji. U Božićnom smo vremenu vidjeli kako je Sin Božji uzeo našu ljudsku narav da bi nas zaogrnuo svojim božanstvom. Isus je jedan od nas. Po sakramentima inicijacije (krstu, potvrdi i euharistiji) Bog u nama prepoznaje sliku svojega Sina, odnosno samog svojega Sina. Zato i naše krštenje možemo gledati u svjetlu Isusova krštenja, zato i svoje izabranje možemo gledati u svjetlu Isusovog izabranja. Božji proglas Isusu upućen je i nama. Bog mi govori Ti. U prvi tren vjerojatno i ne uviđamo što to zapravo znači da nam se Bog osobno obraća, da svakom pojedinom od nas veli „ti“. Osobina je nekršćanskih i neobjavljenih religija da strahopoštovanje ...
Bistrenje lika
Razmišljanja o vjeri

Bistrenje lika

Stara grčka mitološka priča govori o Narcisu na rubu zdenca što promatra zaljubljeno vlastiti lik što se zavodnički zrcalio u vodi. Opijen sebeljubljem i zadivljen ljepotom bacio se potom u taj isti zdenac koji mu postade grobnicom. Nakon njega svaki oholi sebeljubnik čini istu narcisoidnu pogrješku čekajući da se izbistri voda u zdencu kako bi nastavio tamo gdje je stao Narcis, ne vodeći računa da će i sam skončati istom ‘slatkom’ smrću kao žrtva svoga bistrog lika u vodi. No učeći nas bježati od napasti sebeljublja, naš Učitelj nas poziva radije da se zagledamo u vode krsnog zdenca koje je on posvetio svojim krštenjem i silaskom u vode Jordana. U krsnom zdencu se neće stoga zrcaliti sebeljubni ljudski lik, nego će milost Božja učiniti da nam se u bistroj vodi ...
Krštenje Gospodinovo (A)
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A)

Iz 42, 1-4.6-7 U prvom čitanju prorok Izaija nam prikazuje kako Gospodin predstavlja svoga Slugu. Izabran je da bi izvršio misiju u korist drugih. U skladu s voljom Božjom treba uspostaviti pravdu i to prvo među narodima a tek potom na zemlji gdje otoci žude za njegovim naukom. Kao potporu u izvršavanju teškog zadatka Sluga dobiva dar Duha. Ponašat će se neuobičajeno: umjesto arogancije, energiju usmjeriti na strpljivost i ustrajnost koje će uroditi uspjehom. Bez oslanjanja na silu, bez buke, prijetnji.. A svojom strpljivošću će popravljati pokvareno, podizati narušeno… Čak ni tako teška zadaća kao uspostava prava na zemlji neće ga obeshrabriti i od nje neće odustati. Tko je izabrani Sluga? Iako u slijedećim Izaijinim poglavljima ulogu Sluge ostvaruje perzijski kralj Kir, no...
Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (A)

Otoci žude za naukom njegovim Koliko li je u povijesti bilo različitih „spasitelja“, karizmatskih vođa, prvaka i kraljeva, generala i predsjednika, mudraca i sveznalica... I svi su se oni odlikovali umnošću, snagom, bogatstvom, oružjem, silom... Sjetimo se i Cezara i Karla Velikog i kralja Tomislava i cara Franje Josipa... A što reći o silnicima kojima se ne ponosimo? Sva je njihova „veličina“ bila utemeljena na ognju i maču, na sili i prisili. A gle kako prorok prenosi Božji glas (Iz 42, 1-4.6-7) o pravom i jedinom Velikanu: „Evo Sluge moga koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje!“ Pogledajmo kakav je taj Božji Izabranik i Miljenik! „Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čut po trgovima.“ Pomislimo: kad ovosvjetski velikaš negdje dolazi, iz sigurnosnih raz...
Put pravednosti i poniznosti Gospodnje – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (A)
Homilije u godini A

Put pravednosti i poniznosti Gospodnje – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (A)

Krštenje Gospodinovo na Jordanu bio je jedan od nezaobilaznih događaja Gospodinova života, o čemu nam svjedoče opisi sve četvorice Evanđelista, s time da u ovom liturgijskom ciklusu čitamo Matejev opis tog događaja (Mt 3, 13-17). Upravo jer je na mnoge, još od prvih vremena Crkve, djelovala zbunjujuće činjenica da je Isus na Jordanu zatražio od Ivana da ga krsti, tim više je potvrđena vjerodostojnost ovog događaja i tim više je izazovnije bilo tumačenje i značenje koje mu valja pripisati. Premda je djelovao zbunjujuće, ipak se od samih početaka ovaj događaj propovijedao i prenosio u kršćanskoj zajednici kao otajstveni događaj iz Gospodinova života. U duhu toga propovjednici i tumači Svetoga pisma, počevši već od apostolske zajednice, trudili su se razumjeti njegovo otajstveno znače...
Krštenje Gospodinovo na Jordanu
Blagdani i sveta vremena

Krštenje Gospodinovo na Jordanu

Spremili smo bor, ugasle su svjećice, polako je s blagdanima iščeznuo duh božićnog vremena, vraćamo se svakodnevnim poslovima. Blagdanom Isusova krštenja na Jordanu završava božićno vrijeme a počinje vrijeme kroz godinu. Blagdan Kristova krštenja je priprava za naše putovanje po stazama liturgijske godine da bismo znali živjeti kao Božja djeca i dostojno slaviti druga Božja otajstva, po kojima nam stiže punina spasenja i posvećenja. Isusovo krštenje prate tri događaja opisana u Evanđelju: Otvoreno nebo Nebo su mnogi stari narodi smatrali mjestom Božjeg prebivanja: ono je nedostižno, zatvoreno, bezvremensko mjesto. Pri Isusovu krštenju „nebo se otvorilo“. Bog je otvorio nebeski svod i sišao među ljude zemaljskoga svijeta da iz njega izbriše zlo, i učini nešto s grijehom namnož...