Utorak, 24 svibnja

Oznaka: Krštenje Gospodinovo

Krštenje Gospodinovo (A) – misao za homiliju i molitva vjernika
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – misao za homiliju i molitva vjernika

Crkva, Prebivalište Božje Slave Čitanja: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dj 10,34-38; Mt 3,13-17 Uvod U trenutku Isusova krštenja očitovala se slava Oca, Sina i Duha Svetoga. U to smo isto ime i mi kršteni, tim smo imenom započeli ovo naše slavlje. Neka i nas obasja slava Trojedinoga Boga. Misao za homiliju Isus je kao čovjek od svoga začeća bio pun Duha Svetoga, u tom je Duhu rastao u dobi i mudrosti, baš kao što su Isus i Otac jedno. Međutim, ipak se to njihovo jedinstvo pokazalo i proslavilo u trenutku Isusova krštenja. I tada je Isus započeo svoje javno djelovanje. Otac ne može davati Duha na mjeru, niti nam može dati nekog drugog Duha, doli onoga koji je u jedinstvu s njim i sa Sinom. To dakle znači da smo po svetom krštenju i mi dionici toga istoga, najvećeg dara: Duha Svet...
Krštenje Gospodinovo – bojanka i labirint
Radni listovi

Krštenje Gospodinovo – bojanka i labirint

Na crtežu je prikazan Ivan Krstitelj kako krsti Isusa u rijeci Jordanu, dok na Isusa silazi Duh Sveti u obliku goluba, a iz oblaka se čuje glas: Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga. Obojite crtež kako mislite da najbolje odražava otajstvo Božje objave u Isusovu krštenju. Pronađi put od Ivana do Isusa.
Krštenje Gospodinovo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Krštenje Gospodinovo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Otkupitelj svih naroda (dionica) Otkupitelj svih naroda (L. Bourgeois, 1551.) Otkupitelj svih naroda (gregorijanski napjev) Spomen krštenja i škropljenje vodom: Molitva za oprost Poškropi me, Gospodine (gregorijanski napjev) Poškropit ću vas vodom čistom (A. Canjuga) Kao što košuta žudi (S. Topić) Otpjevni psalam: Gospodin narod svoj (I. Rakonca) Gospodin narod svoj (S. Grgat) Gospodin narod svoj (T. Prša) Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – A. Igrec Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – M. Jurić Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – S. Grgat Poklik prije Evanđelja: Aleluja – G. Geraci Aleluja (Giuseppe Liberto) Prinosna: Svim na zemlji mir, veselje...
Zrcalo u srcu
Razmišljanja o vjeri

Zrcalo u srcu

U jednoj našoj župnoj crkvi tijekom božićnoga vremena božićno drvce je bilo nakićeno crvenim licitarskim srcima kojima je u sredini bilo zrcalo. Na neobičan način ovaj bor je podsjećao na istinu da je Gospodin po krštenju obdario svoje vjernike nevidljivim zrcalom u srcu u kojem se mogao savršeno vjerno zrcaliti njegov sveti nebeski lik. I tko je svetošću čuvao srce od zavisti i laži, mržnje i zla, od grijeha i svake druge nečistoće duha i cijeloga bića, taj je zavrijedio čuti riječi kojima je Otac nebeski svjedočio za svoga Sina Isusa prilikom krštenja na Jordanu: Ti si sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)
Homilije u godini C

Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)

Danas na Blagdan krštenja Gospodinova čitali smo Božju riječ koja nas uvodi u otajstvo Isusova života na koje se naslanja i naš kršćanski život. Dva novozavjetna odlomka su iz pera svetoga Luke, te se na neki način nadopunjuju u opisu svega što se dogodilo pri samom Gospodinovu krštenju, to jest onoga što je slijedilo nakon krštenja. Sveti Luka uredno ističe kako je Isus došao k Ivanu Krstitelju, premda je Ivan znao da mu nije dostojan odriješiti remenje na obući (Lk 3,15-16.21-22). Nadalje, Isus se daje krstiti kao i svi ostali koji dolaze k Ivanu, tako da se on ne izdvaja i ne bježi ni od čega što je znao da je dobro za narod Božji. Potom odlomak iz Djela apostolskih svjedoči kako je od toga trenutka Isus, pomazan Duhom Svetim i snagom, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući...
Krštenje Gospodinovo (C) – homilija
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo Krštenje Gospodinovo i to je ujedno prva nedjelja vremena „kroz godinu“. Crkva se, dakle, spominje Isusova krštenja kojim je započelo njegovo javno djelovanje. Tada ga je Otac proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Ivan Krstitelj ga je pokazao kao očekivanog Mesiju. Slikovito govoreći, Isus je ušao u vodu u kojoj su grešnici prije njega oprali svoje grijehe. A Isus, čist, ušao je u takvu vodu i na sebe uzeo grijehe ljudi, baš kako veli Izaija prorok: „Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Iz 53,5). Zato se puni pouzdanja i sada obraćamo Bogu da nam oprosti naše grijehe. Gospodine, poslao si svoga Sina kao pomirnicu za naše grijehe. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojom smrću uništio si našu smrt. Kriste,...
Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinovog. Nakon što se Isus ponizno stavio u red grešnika, nakon što je primio krštenje od Ivana, kao svi grešni Izraelci, Bog Otac ga je pokazao da je Isus njegov ljubljeni Sin. Pravi put do Boga i Božje slave – put je poniznosti. Ispitajmo se na početku ove svete mise koliko je naš kršćanski put – put poniznosti i priznajmo pred Bogom sve grijehe oholosti i uznositosti. Gospodine, ti si stao u red s grešnicima. Gospodine, smiluj se! Kriste, tebe je Otac prozvao svojim ljubljenim sinom. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i naše korake želiš upraviti putem poniznosti i jednostavnosti. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Koja je prva napast koju je čovjek oćutio? Prisjetimo se. Bilo je to jo...
Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Otkupitelj svih naroda (dionica) Otkupitelj svih naroda (L. Bourgeois, 1551.) Otkupitelj svih naroda (gregorijanski napjev) Spomen krštenja i škropljenje vodom: Molitva za oprost Poškropi me, Gospodine (gregorijanski napjev) Poškropit ću vas vodom čistom (A. Canjuga) Kao što košuta žudi (S. Topić) Otpjevni psalam: Blagoslivljaj Gospoda dušo moja Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina Pjesma prije Evađelja: Aleluja – G. Geraci Aleluja (Giuseppe Liberto) Prinosna: Svim na zemlji mir, veselje (harm. F. Dugan) Svim na zemlji       Pričesna: Isus Krist je slika Božja Završna: Narodi nam se  Sve note zajedno: Krštenje Gospodinovo (C)
Pobožićno vrijeme liturgijske godine
Blagdani i sveta vremena

Pobožićno vrijeme liturgijske godine

Uvod Liturgijska ili crkvena godina svojom podjelom na tri ciklusa i rasporedbom blagdana unutar njih ima snagu voditi i vjernike i svećenike u napredovanju u duhovnosti i pobožnosti, pa je važno nastojati razumjeti njezino značenje i iz nje crpiti poticaje za svakodnevni život. Liturgijska se godina dijeli na tri ciklusa: božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu, a svaki ima zadatak produbiti najveća otajstva u svjetlu nauka Katoličke Crkve. Crkvena godina počinje božićnim ciklusom, nastavlja se prvim dijelom vremena kroz godinu, potom slijedi uskrsni ciklus, nastavlja se drugim dijelom vremena kroz godinu i završava Nedjeljom Krista Kralja. Osim toga, prema rasporedbi liturgijskih čitanja, crkvena godina nije jedinstvena, nego se dijeli na tri vremena, odnosno godine: godinu A, godi...
Otajstvo našega poslanja u svijetu – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (B)
Homilije u godini B

Otajstvo našega poslanja u svijetu – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (B)

Liturgijski ciklus slavlja božićnog otajstva završava nedjeljom Krštenja Gospodinova kada se spominjemo početka Isusova javnog djelovanje, kako nam to predočava i evanđelist sveti Marko u današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 1, 7-11). Uistinu, tako stječemo uvid u cjelovitost otajstvene prisutnosti Sina Božjega među nama ljudima pri čemu je pokazao da je postao čovjekom poput nas i nama u svemu jednak osim u grijehu. Zato otajstvo krštenja Gospodinova s jedne strane postaje kruna cjelokupnoga Gospodinova života koji je prethodio događaju krštenja na Jordanu, a s druge strane označava prekretnicu na kojoj se našao Isus, jer je tada svome životu dao ono konačno usmjerenje, to jest uputio se putem ostvarenja Božjega nauma na zemlji. Kao što je krštenje na Jordanu za Gospodina bila prekre...