Utorak, 30 studenoga

Oznaka: Krštenje Gospodinovo

Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)
Homilije u godini C

Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)

Danas na Blagdan krštenja Gospodinova čitali smo Božju riječ koja nas uvodi u otajstvo Isusova života na koje se naslanja i naš kršćanski život. Dva novozavjetna odlomka su iz pera svetoga Luke, te se na neki način nadopunjuju u opisu svega što se dogodilo pri samom Gospodinovu krštenju, to jest onoga što je slijedilo nakon krštenja. Sveti Luka uredno ističe kako je Isus došao k Ivanu Krstitelju, premda je Ivan znao da mu nije dostojan odriješiti remenje na obući (Lk 3,15-16.21-22). Nadalje, Isus se daje krstiti kao i svi ostali koji dolaze k Ivanu, tako da se on ne izdvaja i ne bježi ni od čega što je znao da je dobro za narod Božji. Potom odlomak iz Djela apostolskih svjedoči kako je od toga trenutka Isus, pomazan Duhom Svetim i snagom, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući...
Krštenje Gospodinovo (C) – homilija
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo Krštenje Gospodinovo i to je ujedno prva nedjelja vremena „kroz godinu“. Crkva se, dakle, spominje Isusova krštenja kojim je započelo njegovo javno djelovanje. Tada ga je Otac proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Ivan Krstitelj ga je pokazao kao očekivanog Mesiju. Slikovito govoreći, Isus je ušao u vodu u kojoj su grešnici prije njega oprali svoje grijehe. A Isus, čist, ušao je u takvu vodu i na sebe uzeo grijehe ljudi, baš kako veli Izaija prorok: „Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Iz 53,5). Zato se puni pouzdanja i sada obraćamo Bogu da nam oprosti naše grijehe. Gospodine, poslao si svoga Sina kao pomirnicu za naše grijehe. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojom smrću uništio si našu smrt. Kriste,...
Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinovog. Nakon što se Isus ponizno stavio u red grešnika, nakon što je primio krštenje od Ivana, kao svi grešni Izraelci, Bog Otac ga je pokazao da je Isus njegov ljubljeni Sin. Pravi put do Boga i Božje slave – put je poniznosti. Ispitajmo se na početku ove svete mise koliko je naš kršćanski put – put poniznosti i priznajmo pred Bogom sve grijehe oholosti i uznositosti. Gospodine, ti si stao u red s grešnicima. Gospodine, smiluj se! Kriste, tebe je Otac prozvao svojim ljubljenim sinom. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i naše korake želiš upraviti putem poniznosti i jednostavnosti. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Koja je prva napast koju je čovjek oćutio? Prisjetimo se. Bilo je to jo...
Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Otkupitelj svih naroda (dionica) Otkupitelj svih naroda (L. Bourgeois, 1551.) Otkupitelj svih naroda (gregorijanski napjev) Spomen krštenja i škropljenje vodom: Molitva za oprost Poškropi me, Gospodine (gregorijanski napjev) Poškropit ću vas vodom čistom (A. Canjuga) Kao što košuta žudi (S. Topić) Otpjevni psalam: Blagoslivljaj Gospoda dušo moja Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina Pjesma prije Evađelja: Aleluja – G. Geraci Aleluja (Giuseppe Liberto) Prinosna: Svim na zemlji mir, veselje (harm. F. Dugan) Svim na zemlji       Pričesna: Isus Krist je slika Božja Završna: Narodi nam se  Sve note zajedno: Krštenje Gospodinovo (C)
Pobožićno vrijeme liturgijske godine
Blagdani i sveta vremena

Pobožićno vrijeme liturgijske godine

Uvod Liturgijska ili crkvena godina svojom podjelom na tri ciklusa i rasporedbom blagdana unutar njih ima snagu voditi i vjernike i svećenike u napredovanju u duhovnosti i pobožnosti, pa je važno nastojati razumjeti njezino značenje i iz nje crpiti poticaje za svakodnevni život. Liturgijska se godina dijeli na tri ciklusa: božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu, a svaki ima zadatak produbiti najveća otajstva u svjetlu nauka Katoličke Crkve. Crkvena godina počinje božićnim ciklusom, nastavlja se prvim dijelom vremena kroz godinu, potom slijedi uskrsni ciklus, nastavlja se drugim dijelom vremena kroz godinu i završava Nedjeljom Krista Kralja. Osim toga, prema rasporedbi liturgijskih čitanja, crkvena godina nije jedinstvena, nego se dijeli na tri vremena, odnosno godine: godinu A, godi...
Otajstvo našega poslanja u svijetu – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (B)
Homilije u godini B

Otajstvo našega poslanja u svijetu – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (B)

Liturgijski ciklus slavlja božićnog otajstva završava nedjeljom Krštenja Gospodinova kada se spominjemo početka Isusova javnog djelovanje, kako nam to predočava i evanđelist sveti Marko u današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 1, 7-11). Uistinu, tako stječemo uvid u cjelovitost otajstvene prisutnosti Sina Božjega među nama ljudima pri čemu je pokazao da je postao čovjekom poput nas i nama u svemu jednak osim u grijehu. Zato otajstvo krštenja Gospodinova s jedne strane postaje kruna cjelokupnoga Gospodinova života koji je prethodio događaju krštenja na Jordanu, a s druge strane označava prekretnicu na kojoj se našao Isus, jer je tada svome životu dao ono konačno usmjerenje, to jest uputio se putem ostvarenja Božjega nauma na zemlji. Kao što je krštenje na Jordanu za Gospodina bila prekre...
Krštenje Gospodinovo (B) – homilija
Homilije u godini B

Krštenje Gospodinovo (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo blagdan Krštenja Gospodnjega. Slikovito govoreći, ljudi su tom prigodom priznavali svoje grijehe, davali da ih Ivan krsti u Jordanu, pa su njihovi grijesi – oprani – ostali u vodi. Isus, koji je bez grijeha, ulazi u vodu da ga Ivan Krsti i na sebe uzima sve grijehe, ne samo onih koji su se prije njega u Jordanu oprali, nego i grijeha svega čovječanstva. Zato Ivan za Isusa veli da je on Jaganjac koji odnosi grijeh svijeta. Iako smo svi mi već oprani i posvećeni svetim krštenjem, ipak smo svjesni svoje grešnosti. Svjesni smo potrebe Božjega oproštenja. Zato ćemo na početku ove svete mise zamoliti Gospodina da nam bude milostiv, da nas očisti od naših grijeha, da bismo mogli dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Gospodine, ti nas po ...
Krštenje Gospodinovo (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

Krštenje Gospodinovo (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Na početku liturgijskog vremena koje nazivamo „vrijeme kroz godinu“ slavimo Kristovo krštenje. Na poseban bismo način danas htjeli obnoviti svoju krsnu milost. Stoga, da bismo dostojno proslavili i ovaj dan i ova sveta otajstva, prizvat ćemo na se Božje milosrđe. Gospodine, ti si poslao Ivana da pripravi put Spasitelju. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si po krštenju u Jordanu na se uzeo sve naše grijehe. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas sve pozivaš da živimo u skladu sa svojim krsnim pozivom. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Isus Ivana naziva najvećim rođenim od žene. On je zasigurno velik jer je preteča Kristu Spasitelju. Velik je jer je anđeo navijestio njegovo rođenje. Velik je jer je već u majčinoj utrobi zaigr...
Ispuniti svu pravednost – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)
Homilije u godini A

Ispuniti svu pravednost – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)

U kratkom odlomku iz Matejeva Evanđelja koji smo čuli (Mt 3, 13-17) opisano je krštenje Gospodinovo. Isus je naime došao iz Galileje gdje je odrastao i proveo mladost u Judeju u krajeve gdje je Ivan Krstitelj krstio krštenjem obraćenja. U trenutku kad mu Isus dolazi, Ivan odbija krstiti ga, svjestan da Isusu ne treba krštenje obraćenja, jer je on Božji Sin i Mesija za čiji dolazak je on pripravljao srca vjernika svoga naroda. No Isus ga ipak uvjerava da to treba učiniti, jer je to dolično poradi pravednosti, kako reče: Pusti sada! Ta dolikuje nam da ispunimo svu pravednost! Ovo Isusovo obrazloženje je vrlo značajno, te ga je potrebno podrobnije razumjeti i iz njega izvući pouku za naš vjernički život. Naime, Isusovim krštenjem stavljena je točka na Ivanovo služenje i naviještanje ...
Krštenje Gospodinovo (A) – homilija
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas, na blagdan Krštenja Gospodinovog započinje liturgijsko "vrijeme kroz godinu". Svojim krštenjem Isus je započeo svoje javno djelovanje a svojom poniznošću, kada je stao u red s grešnicima, i nama pokazao put smjernosti i vjernosti Bogu. Da bismo bili dostojni ovih otajstava, pokajmo se za svoje grijehe. Gospodine, ti si po Ivanu Krstitelju pozvao svoj narod na obraćenje. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si na se uzeo naše grijehe, da nas pomiriš s Bogom. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i nas pozivaš da hodimo putem poniznosti i pravednosti. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Ivan Krstitelj bio je velik čovjek. Božji čovjek. Ponesen Božjim Duhom. To je bilo očito i to su priznavali gotovo svi: oni koji su ga slijedi...