Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta


Sveto Pismo Novoga zavjeta stavlja nam pred oči ne samo Kristovu otkupiteljsku žrtvu i Njegovu poslušnost Očevoj volji do smrti na križu, nego nam svraća pozornost i na mnoge osobe koje su nakon Kristova uskrsnuća postali pravi svjedoci vjere. To se posebno odnosi, uz Blaženu Djevicu Mariju, na apostole, svetoga Pavla i Pavlove bliske suradnike, ali i na mnoge druge osobe koje su posvjedočile svoju vjernost Kristovoj riječi.

Značenje Majke Božje – Blažene Djevice Marije – u povijesti spasenja neusporedivo je s bilo kojom drugom ljudskom osobom, pa će nam ona tako biti najveći uzor, a uz to i nebeska zagovornica na putu sazrijevanja u vjeri i na putu osnaženja nade u vječni život koji nam je darovan po Kristovoj žrtvi križa. Njezin zaručnik, Isusov poočim i zaštitnik naše Domovine – sveti Josip, također uz Blaženu Djevicu Mariju zauzima posebno mjesto, jer je baš njega, neporočnoga i pravednoga, odabrao Bog da bude zemaljski otac Spasitelju svijeta.

Uloga svetoga Petra za Crkvu i njezino shvaćanje kao otajstva spasenja vrlo je važna, a iako svetopisamski tekstovi pokazuju toga prvaka Crkve i kao nestalnoga, posebno jer je triput zatajio Isusa, jasno pokazuju i kako je on u odlučujućim trenucima nastupao odvažno i u toj svojoj vjernosti Bogu išao je sve do mučeničke smrti. Zato je i razumljivo što je Krist baš njemu dao ključeve Crkve i obećao mu da Crkvu neće ni vrata paklena nadvladati.

Uz njega stoji i najveći teološki orijaš – sveti Pavao, koji je također u svom životu pokazao i svoje ljudske slabosti, ali i milost Božju koja ga je vodila. Od progonitelja Crkve postao je njezin najveći branitelj i širitelj Evanđelja, a kolika mu je važnost svjedoče i mnoge njegove poslanice koje su nam ostale kao trajno nadahnuće.

Uz svetoga Petra, i svi su ostali apostoli posvjedočili svoju vjernost Kristu mučeničkom smrću, izuzev svetoga Ivana apostola i evanđelista, koji je bio za vrijeme progona mučen na različite načine, ali je ipak umro prirodnom smrću u dubokoj starosti. Njegovo evanđelje, Knjiga Otkrivenja i tri njegove poslanice jasno pokazuju koliko je taj ljubljeni Isusov učenik bio duhovno sjedinjen sa svojim Učiteljem, pa je razumljivo što ga se u ikonografiji prikazuje simbolom orla, htijući time pokazati kako je on onaj koji proniče posebne Božje dubine.

Među posebno značajne novozavjetne osobe svakako treba navesti i svetoga Ivana Krstitelja, Isusova preteču i rođaka, koji je sve svoje djelovanje usmjerio na pokazivanje Krista kao Jaganjca Božjega, kao na onoga Mesiju kojega su starozavjetni proroci naviještali, a narod s nestrpljenjem iščekivao. Svoj je ovozemaljski život završio tako što je kralj Herod naredio da mu se odrubi glava, a to je učinio na temelju jednog nesmotrenog obećanja, odnosno na temelju udovoljavanja želje svoje žene Herodijade i njezine kćeri Salome.

I sveti Stjepan, prvi mučenik Crkve, dao je izravno svjedočanstvo Židovima o Kristovu uskrsnuću, a oni su ga, ne mogavši slušati tolike hule na Boga, kako su njegove riječi doživljavali u svojoj okorjelosti, zatisnuli uši i jednodušno navalili na njega i kamenovali ga. No, on je umirući molio Gospodina da im to ne uzme za zlo, a time i nama izravno pokazao što znači Kristova zapovijed ljubavi prema neprijateljima.

I mnogi drugi novozavjetni likovi svojim su životom potvrdili kolika im je bila snažna vjera, a među njima možemo npr. spomenuti svetog Jakova apostola, brata Ivanova i onoga koga je Isus, uz Petra i Ivana, posebno imao uza se u važnim trenucima,  zatim svetog Mateja, pisca prvog evanđelja, svetog Marka, pisca drugog evanđelja, svetog Luku, pisca trećeg evanđelja, potom svetog Tomu, kao onoga koji je u povijesti zapamćen kao nevjerni, ali koji je također svoju vjeru dokazao mučeništvom. Važni su i vrijedni spomena i sveti Timotej, Tit i sveti Barnaba, kao bliski suradnici svetoga Pavla, zatim sveti Andrija, kao posebno nježan učenik Isusa Krista, sveti Filip i Jakov, sveti Bartol itd.

Štoviše, među važnim novozavjetnim osobama, uz Blaženu Djevicu Mariju, vidimo i niz velikih žena, a u tom svjetlu možemo posebno istaknuti svetu Martu, svetu Mariju, njezinu i Lazarovu sestru, i svetu Magdalenu. Više se o svima njima može saznati u ovom tekstu.


Uz temu “Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 4. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga: