Nedjelja, 19 rujna

Petak prvog tjedna došašća – misao za homiliju i molitva vjernika


Crkva, navjestiteljica


Čitanja: Iz 29,17-24; Ps 27; Mt 9,27-31


Misao za homiliju


Crkva kao zajednica ne smije se zatvoriti u sebe. Ne smijemo uživati u vlastitoj sreći sa svojim Gospodinom. Crkva mora biti otvorena zajednica, a ne sekta, grupica, koja ne bi puštala druge k sebi i koja bi se ljubomorno skrivala od drugih. U tom bi se slučaju ona trebala stidjeti pred Gospodinom (Iz 29,17-24).

Potvrdu za to vidimo u evanđeoskom događaju kada učenici po svem onom kraju razglašuju Isusovo čudo. Mi smo prava Isusova zajednica ako navješćujemo Krista prvenstveno u svom kraju, u svojem mjestu, u svojoj obitelji, na svom radnom mjestu. Kako će „gluhi“ danas čuti Božju riječ, ako je mi ne navijestimo? Kako će se duhovno slijepima otvoriti oči, ako mi to ne učinimo (Mt 9,27-31)? Kako će se siromasi radovati, ako ne ustanemo u njihovu obranu? Kako će nestati silnika i podsmjehivača? Kako će se istrijebiti zlo? Mi se ne smijemo stidjeti svetiti ime Sveca Jakovljeva. Moramo zabludjelima pomoći da dođu do istine i spasenja. Jer, bitna je odrednica prave Crkve upravo to da je navjestiteljica Kristove Radosne vijesti u svome vremenu.


Molitva vjernika


Bog je Otac u svom naumu odredio da po Sinu slavu svoju objavi ljudima. Radosno mu uskliknimo:

Neka je, Gospodine, slavno ime tvoje!

  1. Gospodine, nauči nas da jedni druge prihvaćamo kao što je i Krist nas primio na slavu Božju.
  2. U vjeri nas ispuni svakom radošću i mirom da hodimo u nadi i snazi Duha Svetoga.
  3. Svima, Gospodine, priteci po mnoštvu svoga smilovanja, u susret pohiti onima koji te i ne znajući iščekuju!
  4. Ti pozivaš i posvećuješ svoje izabranike: pridigni nas grešnike i okruni nas nebeskim blaženstvom!
  5. Velebnim si nas darima obdario: daj da ovome svijetu naviještamo tvoju dobrotu.

Umnoži, Gospodine, darove svoje ljubavi u Crkvi i usliši nas u našim potrebama. Po Gospodinu…


Božo Rimac