3. korizmena nedjelja (B): Bič?

3. korizmena nedjelja (B): Bič?


Čitanja: Izl 20,1-17; Ps 19,8-11; 1Kor 1,22-25; Iv 2,13-25


Ako profesor kaže studentu da nije zadovoljio na ispitu za pozitivnu ocjenu, je li ga on time povrijedio? Ako netko mora platiti kaznu za prebrzu vožnju, jesu li time povrijeđena njegova ljudska prava? Ako djevojka kaže mladiću da se ne želi za njega udati, je li ona time povrijedila njegove osjećaje? Istina zna biti bolna, ali ne mora značiti da onaj koji tu istinu priopćava nužno želi povrijediti čovjeka. Osim toga, kojiput kao da neki ljudi jednostavno mogu razumjeti samo grublju komunikaciju, kao kada sudac za prekršaje oštrije kazni vozača koji uporno čini iste prekršaje. Je li se time sudac pokazao kao nasilnik?

Čini se da upravo u tome svjetlu možemo razumjeti Isusov neobični postupak u hramu. U ono vrijeme ljudi su u jeruzalemskom hramu prinosili krvne žrtve, to jest žrtvovali bi neku životinju. Kako je bilo nepraktično dogoniti grlo stoke do hrama, pobožni Židov bi jednostavno kupio to grlo u Jeruzalemu. Nadalje, u hramsku se riznicu nije smio polagati rimski novac, nego samo onaj hramski. Pa su zato na usluzi vjernicima stajali prodavači životinja i mjenjači novca. I onda su ti trgovci jednostavno svoju robu nudili u hramskom dvorištu, što je bilo neprimjereno. Možemo samo zamisliti blejanje ovaca i riku volova, te izvikivanje cijena. Vjerojatno su se neke pobožne duše na to žalile i – nije vrijedilo. I onda je došao Isus i progovorio jezikom koji su ti prodavači razumjeli. Veli evanđelje: „U Hramu Isus nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: ‘Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.’“ Je li to bilo primjereno? U Isusovu slučaju znamo da njegov postupak nije bio izraz mržnje, prezira ili nasilja. Isus je jednostavno načinio reda na jedini mogući način.

Veli mudra poslovica da istina boli, a laž vrijeđa. Dogodit će nam se da se nekad bolno sudarimo s istinom, da nam netko ne baš taktično kaže da smo krivo postupili. Međutim, nije svaka tvrđa riječ izraz prezira ili mržnje. Možda nas netko ne baš biranim riječima želi spustiti na zemlju. Naravno, radije bismo da su prema nama ljudi taktični. Pa ipak, mudro je zastati nad kritikom koja nam je upućena ovako ili onako. Ona nam može pomoći da bolje sagledamo svoje postupke. I „tvrda“ istina je – istina. A Biblija veli: „Istina će vas osloboditi.“