Četvrtak, 20 siječnja

Duhovi (A): Počeše govoriti drugim jezicima


Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23


Djela apostolska opisuju kako su na dan Pedesetnice na apostole sišli neki ognjeni razdijeljeni jezici. Nakon toga „svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti“. Naime, među slušateljima se nabrajaju pripadnici sedamnaest različitih narodnih skupina i svi su oni razumjeli apostole na svome jeziku. To je ono „čudo Duhova“ koje se sastoji upravo u tom „daru jezika“.

Biblija nam, međutim, pripovijeda i o jednom drugom čudu jezika, što se zbilo na početku čovječanstva. U tim su vremenima, pripovijeda Knjiga postanka, svi ljudi govorili istim jezikom. U određenom trenutku ljudska se civilizacija tako razvila, da su ljudi odlučili napraviti nešto posebno. Rekli su: „Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba!“ Bog je vidio njihovu oholost i – učinio je čudo: sljedećega jutra, otkrili su da svatko od njih govori drugim jezikom. Nisu se više mogli sporazumijevati i gradnja je propala.

To je slika. Grčka riječ đavao – diabolos – zapravo označava onoga koji razdjeljuje, razgrađuje. Tamo gdje je zao duh, tamo gdje je oholost, zavist i mržnja, tamo se događa rasipanje, podjela, rušenje, nesreća. Pravi duh, Božji Duh, Duh ispunjen ljubavlju izgrađuje, on vraća jedinstvo, mir i radost. Prvi plod pravoga Duha jest ljubav. A upravo za ljubav Pavao veli: „Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikada ne prestaje.“ Čudo govora u drugim jezicima – za kojim neki vjernici tako silno žude i čime se vole hvaliti – tek je znak. Bog nam puno više želi udijeliti dar Duha koji u nas ulijeva ljubav, poniznost, susretljivost, dobrohotnost, jedinstvo i mir. Toga nam Duha silno treba.