Utorak, 17 svibnja

Molitva Gospodnja (euharistijsko klanjanje)


Uvod


Jedina molitva koju nas je Gospodin Isus naučio jest “Oče naš”. Htjeli bismo o njoj razmišljati i moliti svetim Isusovim riječima.

Oče naš…


“Oče naš, koji jesi na nebesima”


Razmatranje


Bog je naš Otac. Tako su ga nazivali i stari Židovi. Pismo veli da smo stvoreni na njegovu sliku, njemu slični. Međutim s Isusom Kristom se nešto bitno novoga dogodilo. Isus je pravi čovjek, ali i pravi Božji Sin. Po prvi puta je netko od ljudi ušao u Božju obitelj. A budući da je Isus po svojoj ljudskoj naravi naš brat, onda smo i mi zajedno s njim Božja djeca. Štoviše, snagom svoje smrti i svoga uskrsnuća Krist nas po svetom krštenju čini dionicima svoje božanske naravi. Naš je Bog na nebesima, a mi smo već na zemlji nebesnici, dionici Božjeg kraljevstva.


Molitva


Svemogući Bože, smijemo te Ocem zvati. Uzdigao si nas u nebeske visine, uzeo si nas u dioništvo svoga božanskog života. Oprosti nam što toliko puta živimo kao djeca ovoga svijeta, što, zaboravljajući svoje dostojanstvo, idemo putem sebičnosti, oholosti i grijeha. Vodi nas svojom milošću da u nama bude jasna tvoja slika i tvoja ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Sveti se ime tvoje”


Razmatranje


Za Židove je bilo nezamislivo da bi netko uludo ili uzalud spomenuo ime Božje. Tko bi pogrdio Božje ime, bio bi pogubljen. Mi kršćani također sa štovanjem izgovaramo Božje ime – u molitvi i u zahvali. I mi danas rado naklonimo glavu kad se u crkvi spomene ime Isusovo, prekrižimo se kad prođemo kraj crkve ili križa. Zato nam je žao kad uzalud ili nepromišljeno spominjemo ime Božje, zato nas toliko boli kad čujemo da netko pogrđuje ime Božje.


Molitva


Velik si i slavan, Gospodine. Učinio si tolika silna djela za nas. Stvorio si nas u svojoj providonosnoj ljubavi. Otkupio si nas smrću i uskrsnućem svojega Sina. Posvetio si nas i prosvijetlio svojim Duhom Svetim. Pomozi nam da ti uvijek govorimo molitvu zahvalnicu i da te štujemo sada i u sve vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Dođi kraljevstvo tvoje”


Razmatranje


Dok su Židovi iščekivali silnoga Mesiju koji će ognjem i mačem uspostaviti snažnu židovsku državu, Isus uporno govori o kraljevstvu koje je među nama, koje se rađa u čovjekovu srcu. Kad čovjek postupa kao Bog, onda je kraljevstvo Božje u njemu. Kad oprašta, kad čini dobro, kad na prvo mjesto stavlja ljubav prema Bogu i bližnjemu, onda je kraljevstvo Božje u njemu, onda je on širitelj toga kraljevstva. Naprotiv, tamo gdje je mržnja, zavist ili pohlepa, tamo gdje je trka za zemaljskim užicima, tamo nema Božjeg kraljevstva. Zato Isus govori da je njegovo kraljevstvo u nama, ako slušamo, prihvaćamo i izvršavamo njegovu riječ.


Molitva


Svemogući Bože, daj da se tvoje kraljevstvo širi dubokom nutarnjom snagom. Daj da tvoja volja i tvoj naum spasenja zaživi u srcu svakog čovjeka. Pomozi nam da tvojom milošću a našim zalaganjem poraste i širi se tvoje kraljevstvo mira i pravde sve do krajeva zemlje, sve do vječnosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Budi volja tvoja, kako na nebu,
tako i na zemlji”


Razmatranje


To je ono što nas ljude najviše košta. Htjeli bismo odrediti naš život prema našim vlastitim naumima. Htjeli bismo da budemo zdravi, da dugo živimo, da u obitelji nema nikakvih poteškoća. Htjeli bismo dobro zarađivati, imati dobre susjede, htjeli bismo biti i lijepi i pametni i bogati… I puno puta se razočaramo. A Bog dopušta da puno toga bude drugačije. Njegova volja se nekako ne slaže s našim željama. Koji puta je doista veoma teško prihvatiti bolest, neuspjeh, smrt. Koji puta se upravo kidamo i borimo. Tako je bilo i Isusu. U Maslinskom je vrtu molio: „Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež.“ I onda je zastao i duboko uzdahnuo. I dovršio svoju molitvu: „Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja.“ Tako i mi molimo: neka bude volja Božja, kako na nebu, tako i na zemlji.


Molitva


Oče sveti! Toliko nam je puta teško prihvatiti i svoj život, i okružje u kojem živimo i svoj posao i svoju rodbinu i svoje susjede. Koji puta nam je toliko teško prihvatiti neimaštinu, nerazumijevanje, nezahvalnost, bolest. Pomozi nam da nasljedujemo Gospodina Isusa te da se, uza svu patnju i tjeskobu, s punim povjerenjem predamo tvome božanskom promislu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Kruh naš svagdanji daj nam danas”


Razmatranje


Zna Bog što nam treba. I kruha i ruha. I hrane i odjeće. Treba nam i kuća i posao. Treba nam i sloboda i ljudsko dostojanstvo. Ovaj zaziv želi reći dvoje. Prvo, molimo za kruh. Ne preziremo ništa od Božjih darova. I Isus je išao na gozbe, i Isus je primao poklone, i Isus je imao onu lijepu haljinu, šivenu odozgo do dolje. Razumljiva je dakle molitva za kruh i ono što uz kruh ide. Drugo, mi molimo da nam Bog dade danas kruha svagdanjega. Ne trebamo suviše biti zabrinuti za ono što će doći za dva mjeseca ili za pet godina. Veli Isus: „Dosta je svakom danu zla njegova.“ To je stav posvemašnjeg povjerenja u Božju dobrotu.


Molitva


Dobri Oče, ti nas hraniš svakoga dana. Ti hraniš i ptice nebeske i životinje šumske. Hvala ti za sve darove i nauči nas da ti budemo zahvalni. Sad i u sve vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim”


Razmatranje


Isus toliko puta govori o milosrdnom Ocu koji oprašta. U onoj priči o izgubljenom Sinu Isus naglašava kako je otac istrčao pred raskajanog sina ne spominjući se njegovih grijeha. Ali u isto vrijeme Isus uvjetuje Božje oproštenje time da i mi opraštamo našim bližnjima. Sjetimo se one druge Isusove prispodobe kako je kralj jednom svom službeniku oprostio silan dug od 10.000 talenata, pa kako onda taj isti službenik nije htio svome drugu oprostiti bijednih 100 denara. Isus pripovijeda kako je onda kralj naredio da se taj opaki službenik zatvori, dok ne vrati svega duga. Budući da toliki dug i nije mogao vratiti, značilo je da će doživotno ostati zatočen. I sve to stoga jer nije imao milosrđa. Veli Isus: „Praštajte, i bit će vam oprošteno. Dajite i dat će vam se. Jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti.“


Molitva


Dobri Oče, pozvao si nas u svoju obitelj iako smo slabi i grešni. Nebrojeno puta praštaš nam naše prijestupe. Pomozi nam da i mi znademo praštati našoj braći i sestrama, jer si ti dobar i daješ da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Pomozi nam da ljubimo kako ti ljubiš i praštamo kako ti praštaš, da bismo bili vrijedni tvoga nebeskog kraljevstva. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“I ne uvedi nas u napast”


Razmatranje


Bog nikog ne napastuje. U ovom se zazivu moli da Bog ne dopusti da ne upadnemo u prigodu koja će nas potaknuti na grijeh. Toliko ljudi nikad ne bi učinili neku glupost, da nije bilo društva, da nije bilo okolnosti. Zato molimo da nas Bog sačuva od svega onoga što bi nas moglo potaknuti na zlo. Tako je Isus rekao Petru: „Evo sotona je zatražio da vas rešeta kao pšenicu, ali ja sam molio Oca da ne malakše tvoja vjera.”


Molitva


Svemogući Bože, pomozi nam da nas ne nadvlada naša slabost niti zavodljivost ovoga svijeta, nego neka uz nas uvijek bude tvoja dobrostiva ruka i tvoje milosrđe. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Nego izbavi nas od zla”


Razmatranje


U Matejevom evanđelju gdje je Očenaš zapisan stoji: „Nego izbavi nas od Zloga“, tj. od sotone. Zlo danas ima mnogo lica. Može to biti porok: alkohol i droge. Može biti srditost, svadljivost, oholost, pohlepnost, sebičnost. Može biti gramzivost. Može biti želja za isticanjem. Može biti umišljenost, bahatost. Jedino nas Bog može izbaviti od svih tih zamki. A za to valja moliti.


Molitva


Sačuvaj nas u svome imenu, svemogući Bože. Ne daj da izgine baština tvoja. Vodi nas svojim Duhom i svojom ljubavlju. Proslavi se u nama, u našem životu u svemu što činimo. Daj nam da budemo tvoja vjerna slika. Sada i u sve vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…


Pjesma


“Amen”


Razmatranje


“Amen” znači “tako je, tako neka bude”. To je uvijek zadnja, a rekli bismo, i najvažnija riječ koju vjernik Bogu upućuje. “Tako je, neka bude kako ti želiš.” To nas uči blažena Djevica kad je rekla. “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.” Tako nas uči Gospodin kad veli: “Oče, neka ne bude moja, nego tvoja volja.”


Molitva


Pomozi nam, Gospodine, da znademo prihvaćati tvoju volju. Ti najbolje znadeš što je za nas najkorisnije, “jer tvoje je kraljevstvo i slava u vjekove”, amen.


Zaključak


Zahvaljujemo ti, svemogući Bože, za tvojega Sina Isusa Krista, koji nas uči moliti i koji sama sebe za nas predaje. Pomozi nam da te u svakoj molitvi hvalimo i slavimo i da promatramo tvoju slavu u sve vijeke vjekova. Amen.