Petak, 21 siječnja

Oznaka: predkorizma

Predkorizma
Blagdani i sveta vremena

Predkorizma

Struktura liturgijske godine bitno je izmijenjena s Drugim vatikanskim saborom, a u tom smislu možemo primijetiti da su mnogi elementi i obredi ranijih vremena u potpunosti dokinuti, drugi su bitno promijenjeni, a tek su u manjoj mjeri oni koji nisu prošli takvu snažnu transformaciju. Načelno gledano, ima u toj i takvoj reformi puno toga dobroga i poželjnoga, ali ima i puno toga za što bi se moglo reći da je neopravdano zanemareno i odbačeno. Štoviše, gotovo da se može reći da je liturgija u ranijim vremenima bila u svojevrsnom paradoksu, a slično se, samo sa suprotnim naglascima, može primijeniti i na današnje vrijeme. Naime, u ranijim je vremenima s jedne strane bila uzvišenija i svečanija, moglo se osjetiti znatno veće strahopoštovanje prema Bogu, a sveta misa je u mnogim segmentim...