Utorak 14. tjedna kroz godinu: Liječeći svaku bolest i svaku nemoć

Meditacija uz Evanđelje: Mt 9,32-38

Kaže današnje evanđelje: „Obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.“ Reći ćemo, baš svaku bolest i svaku nemoć? Međutim, potrebno je pogledati ono što ovome prethodi. Isus je poučavao narod i propovijedao Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu, koje se među njima ostvaruje i koje se proteže sve do vječnosti. To je ono temeljno, ono bitno, ono što je najvažnije u Isusovom djelovanju. On je naviještao kraljevstvo Božje, on ga je ostvario svojim otkupljenjem. Njegovom zaslugom kraljevstvo je Božje sada među nama, ono isto kraljevstvo koje će nam se u punoj jasnosti i svjetlosti pokazati u vječnosti, gdje će „Bog biti sve u svemu“.

I jedno i drugo Isus danas jednako čini. Naviješta nam evanđelje, poučava nas i upućuje na pravi put po evanđelju koje se u bogoslužju naviješta, po nauku i učiteljstvu Crkve. Ako je Isus u svoje vrijeme činio silna čudesa, tako da je ozdravljao bolesnike, on i danas liječi svaku bolest svakoga čovjeka dobre volje. Kad god se njemu iskreno obraćamo, Isus nas liječi od zlih misli i pomisli, od srdžbe i zavisti, od oholosti i mržnje, od tvrdokornosti našega grešnoga srca. Ta zato je Krist došao! Pogledajmo. Sva silna ozdravljenja koja su se po Isusu dogodila, imala su vremenit učinak. Zato su ona bila tek znak onih čudesa koja su i veća i važnija, a to je da se čovjek posvema Bogu obrati, da u svemu počne vršiti volju Božju, da ostane Bogu vjeran u dobrim i u zlim danima, da neprestano raste u ljubavi prema Bogu i bližnjemu te da tako Kristovom milošću baštini život vječni. Te duhovne darove i duhovne lijekove Isus i danas u obilju daje svakome srcu koje mu se iskreno obrati. Svatko od nas može po tim darovima živjeti. Još danas.