5. nedjelja kroz godinu (A): Vi ste svjetlost svijeta


Čitanja: Iz 58, 7-10; Ps 112, 4-8a.9; 1Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

PDF za preuzimanje


Ivan Apostol veli da je Krist Svjetlo istinsko, a na Svijećnicu smo mogli čuti kako starac Šimun za dijete Isusa veli da je Svjetlost na prosvjetljenje naroda. Međutim u Matejevom evanđelju Isus nama veli (Mt 5, 13-16): Vi ste svjetlost svijeta. Kako je to moguće? Nismo li mi tek slabi i grešni ljudi? Nije li to ipak nešto pretjerano? Nipošto. U tome se, naime, i sastoji Božje djelovanje u čovjeku. Krist-Svjetlost došao je na svijet da svakoga čovjeka prosvijetli, to jest oplemeni, očisti od zlih misli, riječi i djela. Krist nas, štoviše, čini u pravom smislu svojom braćom i sestrama. Pri tome nam daje moć da činimo njegova djela. Kako? Jednostavno. U nama je njegov Duh, njegova snaga i njegova milost. Bog je u nama uvijek jači od svakoga zla i svakog zla nagnuća. Bog je u nama jači – ako ga prihvatimo i ako mu se otvorimo. I onda dolazi ono što je čudesno! Kad učinimo dobro svome bližnjemu, to zapravo Bog čini u nama i po nama. Mi smo tada živa Božje slika. Isto je i s našim praštanjem, susretljivošću, milosrđem. Božja svjetlost svijetli i htjela bi svijetliti u nama i po nama. To znače Isusove riječi upućene nama: Vi ste svjetlost svijeta. Mi i možemo i trebamo donositi i pronositi Božju dobrotu. Božji je Sin uzeo našu ljudsku narav, da bi nas zaogrnuo svojim božanstvom. Zato po nama Bog i može dobrostivo djelovati u svijetu.

Zato je od presudne važnosti širimo li oko sebe tamu ili svjetlost. Isus je jednom tvrdo rekao kako je strašan grijeh sablazniti jednoga od ovih malenih, tj. svojim lošim primjerom poticati druge na zlo, osobito malene. To je strahota sablazni. Ono što činim i govorim nije važno samo za mene, nego se odražava i na ljude s kojima živim. Zato bismo se doista htjeli truditi oko dobra u svakom pogledu i u svakoj prilici, jer bismo trebali biti svjetlost svijeta.