Utorak, 18 siječnja

Oznaka: sv. Ivan Bosco

Sveti Ivan Bosco
Stopama svetaca

Sveti Ivan Bosco

Sveti Ivan Bosco posebno je poznat po ljubavi i strpljivosti prema mladima, a njegova je karizma naročito bila u okupljanju mladića s ruba društva i nastojanje oko njihove duhovne izgradnje. Tako je od skupine delikvenata došao do svećeničke Družbe salezijanaca. Sveti Ivan Bosco, obično nazivan samo don Bosco, utemeljitelj salezijanaca, rođen je 16. kolovoza 1815. god. u malom talijanskom mjestu Becchi, nedaleko od Torina. Kada je imao dvije godine, umro mu je otac, pa se majka Margarita morala skrbiti za Ivana i njegova dva starija brata, živeći u vrlo teškim uvjetima. Uz potporu njegova duhovnoga učitelja, don Calossa, koji je Ivana prepoznao kao dobra, pobožna i mudra dječaka, don Bosco započinje školovanje i napreduje u duhovnom sazrijevanju. Međutim, taj je starac usko...