Skip to content

Svi postovi autora: Vjera i djela

“Ovdje i sad” ili ondje, u vječnosti?

Među teološkim paradoksima, kontradikcijama, apsurdima, modernizma, — a pun ih je on kao šip zrnja, — svakako je jedan od najvećih njegova teza, kako se Crkva i kršćanstvo moraju, prvotno, […]

“Crkva Boga živoga”

Nijedna možda od zabluda savremenog neomodernizma u katoličkoj teologiji nije, u praktičnom životu katoličkog kršćanstva, izazvala toliko tragičnih posljedica kao, — nazovimo je tako, — korozija skripturističkog i tradicionalnog pojma, […]

Za revalorizaciju papinstva

Možda ovaj naslov nije najzgodniji za članak, što ga želimo napisati. Nije papinstvo ni danas ničim, stvarno, devalorizirano: nije se ono ni u jednim pametnim očima devalviralo, Ni u pretkoncilsko, […]

Svećenici adoratori

Molitvom protiv krize u vjeri Nitko, tko je imalo crkven i realan, ne će i ne može zanijekati, da je Crkva danas u teškoj duhovnoj krizi. Treba biti ili vrlo […]

Samospaljivanje

Opet smo, ovih dana, u novinama pročitali, kako se je, — pred zgradom Ujedinjenih nacija u New-Yorku, — polio benzinom i sam sebe zapalio jedan američki student, bijelac, sa čuvene […]

Talijan ili netalijan

Danas u Crkvi mnogi dižu čitavu uzbunu oko toga, kad ćemo, jedanput, dobiti Papu-Netalijana. Mnogim “progresistima” na zapadu to kao da je prva briga. Njima to izgleda najaktualniji crkveni problem […]

“Kurija”

Nije to tek od jučer. Stoljećima je “kurija”, — papinska, razumije se; kad se god ova riječ rabi bez apozicije, uvijek se ona uzimlje samo u tome značenju, — bila […]

Holandija

Ako je slava u tome, da se o nekomu puno govori i piše, onda je Holandija danas najslavnija katolička zemlja na svijetu. A katolička jest, u nekom smislu. Onako, kako […]

Nova granična linija

Nekada smo se u Crkvi i u katoličkom životu okupljali i diferencirali po puno sporednijim i manje bitnim kriterijima nego danas. Po pripadništvu ovoj ili onoj dijecezi, od kojih je […]