Skip to content

Svi postovi autora: Vjera i djela

Oko studentskih nemira

Kriza omladine — kriza civilizacije — kriza kršćanstva I u vremenu, kao što je ovo naše, — za koje nitko ne može kazati, da oskudijeva uzbuđenjima, senzacijama, eksplozivnim situacijama svake […]

Sa svijetom ili sa Evanđeljem

Gdje nam je mjesto? Ima danas katolika, — čitav je to već jedan, jak, pokret u Crkvi, — koji budućnost Crkve, — njezinu afirmaciju u svijetu i u životu, — […]

Oko karaktera katoličke štampe

Između informativnosti i načelnosti Nije odlika naše današnje katoličke generacije, da logično misli, da analizira probleme, da dobro razlikuje pojmove, da se jasno izražava. I mi smo katolici pod uplivom […]

Moral nošnje

Stvar ljudskog “ukusa” ili stvar božanskog zakona? Nove teorije Ima danas katolika, — ima ih i kod nas, — pa nam hoće da sugeriraju, kako način odijevanja ženskog svijeta, — […]

Odlikovanje, ali i obveza

Uz imenovanje kardinala Šepera prefektom Svete Kongregacije za Nauk vjere Čitava je naša katolička javnost, neočekivano, imenovanje našega prvoga crkvenoga čovjeka, zgrebačkog nadbiskupa-kardinala Šepera, prefektom vatikanske Svete Kongregacije za Nauk […]

Pravi svjetovnjački apostoli

Uz III. kongres katoličkih lajika u Rimu Pod kraj prošle godine, u mjesecu listopadu (11.—18. X. 1967.), održavao se je u Rimu III. svesvjetski kongres svjetovnjačkog, lajičkog, apostolata. Prisustvovali su […]

Uvijek rimski; uvijek papinski!

I da nam nije, — i sa auktoritativne strane, — sugerirano, da se milenijski, 1.900-godišnji, jubilej mučeničke smrti sv. Petra u Rimu, o ovogodišnjem Petrovu, proslavi, u prvom redu i […]

U velikoj kušnji i krizi

Oko praktičnog putokaza svećeničkim savjestima naših dana Starije svećeničke generacije bile su u jednoj stvari puno sretnije od naše, današnje. Osjećale su se duhom sigurnije. Crkveni je život bio sređen. […]

Pred našim Gospodinom na oltaru

Nedavno su američke katoličke novine (“The Register” od 5. XI. 1967., br. 45., u članku: “Far-reaching changes in Mass discussed” — Raspravljanje o dalekosežnim promjenama u Misi) zabilježile među ostalim i […]

Naši nasljednici (Briga za svećenički podmladak)

Ne znam, je li ijedan problem u Crkvi naših dana, — osim onoga danas svakako najosnovnijega i najopćenitijega: krize nadnaravnoga u savremenom svijetu; apostazije od Boga i od Evanđelja, — […]

Redovi u župi

Nije svaka naša župa toliko sretna, da na svom području ima samostan, bilo muški, bilo ženski, ili, barem, “župske sestre”. Nema nas, većina, još ni sestara na župi, a muške […]

Nekad smo si sami krivi

P. Marko Tilošanec član je Svećeničkog bratstva Svetog Pija X., a kao tradicionalni svećenik izrazio je želju na našem portalu prikazati svoje viđenje nedavnog slučaja u kojemu su mediji napali […]

Svećenici i pred ljesovima, i na grobovima

Nama su kršćanima ljudi, koji su umrli, blizu. Oni su nama pokojnici, — “naši dragi pokojnici”, — nijesu mrtvaci. Jesu, sigurno, i mrtvaci. Ali, ako su mrtvaci, mrtvi su samo […]

U obranu privatne i izvanliturgijske molitve

Čast liturgistima! Samo, kada su neki od njih otišli tako daleko, — a odlaze obično oni s najmanje duha, pobožnosti i intuicije, — da se u ime liturgije obaraju na […]

Katehizacija

I katehizacija spada, — nema o tom nikakve sumnje, — među osnovne, fundamentalne, svećeničke obveze. Osobito i prvotno kod svećenika iz duhovne pastve. Praktično je identična s obvezom propovijedanja Evanđelja: […]