Subota, 27 studenoga

Oznaka: bogoštovlje

Značenje riječi „liturgija“
Liturgika

Značenje riječi „liturgija“

U klasičnom grčkom jeziku Grčka riječ litourgia (dolazi od: leitourgia > leturgia > leitourgia - litourgia) sastavljena je od korijena lêit (lêos > laos = narod) što znači javno, opće; te od riječi ergon, što znači djelo, čin. U staroj je Grčkoj ova riječ u građanskom smislu označavala javnu službu, ili jednostavno službu. U religioznom je smislu ova riječ označavala službu u hramu, odnosno kultnu službu Bogu. U Septuaginti Septuaginta (= LXX) riječju leitourgia prevodi hebrejske riječi šeret i abodah koje su označavale službu Bogu. Međutim, budući da je LXX nastala u vremenu kad je levitska služba već bila utvrđena, ona uzima riječ leitourgia samo kad govori o levitskoj službi, iako u hebrejskom originalu izrazi šeret i abodah označavaju kultnu službu...
“Ovo je trebalo činiti, a ono ne propustiti”
Liturgika

“Ovo je trebalo činiti, a ono ne propustiti”

Što je važno a što nevažno u liturgiji? Što je u bogoslužju tek vanjština, a što njezin bitni dio? Što, dakle, prema Isusovim riječima, treba činiti, a što ne propustiti? Opet nas može poučiti povijest, učiteljica života. Pravo bogoštovlje u Starom zavjetu Bog više puta preko proroka tumači narodu da mu je bitna vjernost, poslušnost i poštovanje. Temeljni je tekst Izl 19,5-6:  Budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! - vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet. Za pravog bogoslužitelja bitno je pokoravati se Bogu i držati njegov savez. To je ono pravo, istinsko bogoslužje po kojem sav narod postaje svećenički narod, kraljevstvo svećenikâ. U tome su smislu svi pozvani vrši...