Oznaka: sv. Egidije

Sveti Egidije
Stopama svetaca

Sveti Egidije

Sveti je Egidije svetac za kojega, kao i za mnoge druge svece Katoličke Crkve, ne možemo sa sigurnošću tvrditi što je stvaran dio njegove biografije, a što je rezultat srednjovjekovnih kićenja i dodavanja egzotičnih i teže razumljivih elelemenata. Unatoč tome, nikada ne treba smetnuti s uma kako su te srednjovjekovne legende, koje su svecima pridavale neobične i nadnaravne moći, uzdižući ih visoko iznad ostalih smrtnika, imale pedagoški cilj poticanja vjernika na nasljedovanje tih velikana Crkve u svetosti, te da je takav model bitno pridonosio općoj pobožnosti. Iako o svetom Egidiju, dakle, nemamo puno sigurnih podataka, nema sumnje kako je on bio povijesna osoba koja je svojim životom predanja Bogu nadahnjivala druge. Njega ubrajamo među četrnaest svetih pomoćnika, odnosno skupine sv...