»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Oznaka: politička korektnost

Dvolično kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Dvolično kršćanstvo

Dominanto intelektualno-političko je ono što u određenom  povijesnom trenutku pretendira biti sveukupno objašnjenje ljudske stvarnosti, trenutak pokušaja upijanja religioznog i svetog u imanentne sfere političkog. Iz ovog intelektualno-političkog pokušaja osvajanja stvarnosti proizlaze i pokušaji (zlo)upotrebe crkvenih osoba u svrhu podrške političkom. Ukoliko crkvena osoba služi političkom, onda se kršćansko kao religiozno prihvaća kao sveto koje je dio političkog. Crkvena osoba kao pojedinac je korporativna osobnost koja podrškom političkom postaje sveto koje se predaje da bude upravljano i kontrolirano od strane političkog. Samo ako je političkom dopušteno kontrolirati sveto kroz moćnog i istaknutog crkvenog pojedinca cijela kršćanska zajednica biva označena kao zajednica koja se pod...
Birokratsko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Birokratsko kršćanstvo

U rječniku političke korektnosti izričaji poput izražavanja zabrinutosti ili pomnog praćenja razvoja događaja ili izražavanje blizine su bezlične značenjske formulacije kojima je svrha da se ništa aktivno i stvarno ne čini i ne mijenja. Bezlični rječnik bez aktivnog odnosa prema stvarnosti površno je opravdanje za nerad, nečinjenje i izbjegavanje odgovornosti. U slučaju nasilja i ubojstava politički se korektno izražava zabrinutost da se ne bi aktivno djelovalo u sprječavanju zločina. U slučaju progona i zlostavljanja neistomišljenika pomno se prati razvoj događaja da se ne bi moralo ništa praktično činiti da se pomogne. U slučaju prirodnih katastrofa i stradanja velikog broja ljudi deklarativno se izražava blizina da se ne bi moralo materijalno pomagati stradalima. Bezlični i dvolični ...
Korektno kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Korektno kršćanstvo

Politički filozof Carl Schmitt opisujući politiku liberalizma istaknuo je neutralnost kao njezinu temeljnu osobinu, iako u politici nije uvijek i do kraja moguće biti neutralan. Politika u određenim trenutcima zahtijeva da se zauzme stav. Kao nuspojava političke neutralnosti na religioznom području javio se fenomen korektnosti. Korektnost je nezauzimanje stava prema određenom području prema kojem bi se ipak moralo zauzeti određeni stav. U religioznom životu korektnost je nezauzimanje stava prema onom što religija promatra pod vidom moralnog kao moralno dobro ili moralno zlo. Korektnost u religiji je nezauzimanje stava prema moralnom dobru ili moralnom zlu. Kao opravdanje da se ne zauzima stav religije kojoj se pripada, navodi se neutralnost kao religiozni položaj. Međutim, religija ne...