Utorak, 11 svibnja

Oznaka: Krist Kralj

Čudan san – razmišljanje uz nedjelju Krista Kralja (A)
Homilije u godini A

Čudan san – razmišljanje uz nedjelju Krista Kralja (A)

Mt 25, 31-46  »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidje...
Kralj savjesti – razmišljanje uz svetkovinu Krista Kralja (C)
Homilije u godini C

Kralj savjesti – razmišljanje uz svetkovinu Krista Kralja (C)

Od dana njegova rođenja u Betlehemu do dana njegove smrti u Jeruzalemu, mnogi su se pitali je li Isus žuđeni kralj židovski, o čemu svjedoči i današnji evanđeoski odlomak (Lk 23, 35-43) u kojem čitamo kako je o njegovoj kraljevskoj časti proturječno svjedočio natpis na križu, kako su mu se na račun toga rugali rimski vojnici, a pogrđivao ga jedan od razbojnika. A još prije toga o njegovoj kraljevskoj časti i ulozi su bili obaviješteni pastiri i mudraci s Istoka, raspravljao Herod Veliki sa svojim savjetnicima i židovski puk koji je iščekivao Mesiju – spasitelja. Doista je bilo izazovno pitanje je li on kralj i kad će uspostaviti kraljevstvo Božje na zemlji, te je malo tko od onih koji su ga poznavali ili o njemu slušali bio imun na ovo pitanje. Tijekom njegova života mnogi su ga pr...
Meditacija uz svetkovinu Krista Kralja (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz svetkovinu Krista Kralja (C)

Židovski način izražavanja posve je plastičan, upravo ga čovjek osjeti među prstima. Tako danas u prvom čitanju narod dolazi k Davidu i nudi mu kraljevsko dostojanstvo riječima: „Evo mi smo od tvoje kosti i od tvojega mesa.“ Tako oni u njemu gledaju same sebe, a on u njima prepoznaje sebe kao njihovog kralja. Jedno su. On, kralj, i oni, židovska plemena. Upravo na takav način gledamo Krista kao svoga kralja, onoga koji je postavio svoj šator među nama i koji nam je u svemu sličan, osim u grijehu. Poslanica Kološanima danas veli kako smo mi dionici svetih, kako smo dionici kraljevstva Krista koji je slika Boga nevidljivoga. I to je taj prelijepi, veličanstveni i nikad do kraja shvatljivi most: u Kristu, Bogu i čovjeku spaja se nebesko sa zemaljskim, čovjek ulazi u Božju obitelj, po...