Utorak, 27 srpnja

Autor: dr. sc. Đurica Pardon

Znanstveni suradnik i župnik u Punitovcima
Hodočašće – susret s Bogom kroz mjesto i prostor
Teološki prilozi

Hodočašće – susret s Bogom kroz mjesto i prostor

Posebna mjesta na kojima su se dogodili neki veliki i sveti događaji, koja je Bog izabrao da se objavi i pokaže svoju slavu oduvijek su privlačila ljude. Putovanje na sveta mjesta nije samo kršćanski običaj. Hodočašća se preporučuju i u drugim religijama. Starozavjetni vjernici rado su hodočastili u Hram u gradu Jeruzalemu. Posebno značenje u kršćanskoj pobožnosti imala su mjesta na kojima je boravio Isus Krist. Svojim utjelovljenim i tjelesnim boravkom u Izraelu Isus Krist je označio čitav prostor te zemlje te se ona u kršćanskoj tradiciji naziva Sveta zemlja. Kršćani su od samih početaka, osim u Svetu zemlju, rado odlazili i na mjesta stradanja svoje subraće mučenika ili na mjesta gdje je boravila Blažena Djevica Marija, majka Isusova. Zašto hodočastiti? U vezi s ho...
Dar zemlje i zahvalnost za njezine plodove
Iz brige za zajednički dom

Dar zemlje i zahvalnost za njezine plodove

Za izraelski narod i njegovu vjeru zemlja je uvijek smatrana darom. To uvjerenje ucijepljeno je i u kršćansko vjerničko ponašanje. Po darovima plodnosti zemlje uspostavlja se duboka veza između vjerničkog naroda i Boga. Zaborav činjenice darovanosti plodova zemlje ponižava nas same i uništava nam mogućnost da puni zahvale Bogu u njima uživamo. Biblija svjedoči da čovjek treba najprije primijetiti Božje darove. Priznavanje i potvrđivanje obdarenosti zemljom je temelj zahvalnosti. Zemlja je Božji dar Bog je Stvoritelj i vrhovni gospodar zemlje. Sve što Bog stvara njegovo je i u potpunosti pripada njegovom vlasništvu. Zemlja je Božje stvorenje i u potpunosti pripada njegovoj vlasti. Bog od zemaljskog praha oblikuje živa bića i čovjeka. Bog daje zemlji plodnost i po njezi...
Slavlje Dana državnosti – poziv na povratak svojoj očevini
Iz brige za zajednički dom

Slavlje Dana državnosti – poziv na povratak svojoj očevini

Često slavimo godišnjice i svečano obilježavamo okrugle godine vlastitog i zajedničkog života ili godine postojanja neke institucije ili države. Te obljetnice nazivamo „jubilejima“. Biblijska tradicija u tekstu Knjige Levitskoga zakonika govori o Jubileju i jubilejskoj godini u jednom sasvim drugačijem svjetlu. U svjetlu biblijskog nauka o Jubileju slavljenje Dana Državnosti predstavlja trenutak ozbiljnog razmišljanja i u naš život unosi novu dimenziju ljubavi prema našoj Domovini. Biblijska jubilejska godina Jubilejska godina ustanovljena je još u Starom zavjetu. Naziv jubilej je biblijskog porijekla, a potječe od hebrejske riječi jubal koja označava ovnujski rog u koji se trubilo prilikom proglašenja početka jubilejske godine. Pedeseta godina, koja je nastupala nako...
Zemljoradnja: prokletstvo ili blagoslov?
Iz brige za zajednički dom

Zemljoradnja: prokletstvo ili blagoslov?

Zemljoradnja ili poljodjelstvo je naporan rad. U poljodjelstvu se ništa ne događa odmah, trenutačno i sada. Vrijeme koje prolazi od trenutka ulaganja truda i rada prilično je dugo. Plodovi tla uvijek dolaze s odlaganjem zadovoljenja potreba. U zemljoradničkom poslu potrebno je veće strpljenje nego u drugim poslovima. Zadovoljenje potreba radi kojih je uložen rad u zemljoradničkom životu je prilično odgođeno i k tome neizvjesno. Plaća koja stiže svaki mjesec čini se većom nagradom i izaziva veće zadovoljstvo od uroda zemlje koji se ubire jednom godišnje. Stoga mnogi zaziru od zemljoradnje i radije se, kao izvoru svojeg uzdržavanja okreću poslovima koji donose sigurnija, pa makar i manja, mjesečna primanja. Zbog svoje težine i zahtjevnosti, zbog neizvjesnosti uroda i izloženosti vrem...
Zemlja – prostor blagoslova i blagostanja
Sveto Pismo

Zemlja – prostor blagoslova i blagostanja

Drevni je običaj Crkve o blagdanu sv. Marka moliti za blagoslov polja i blagoslivljati usjeve. Taj je obred iznimno značajan u zemljoradničkim vjerničkim zajednicama. Tom prigodom molimo Boga za pogodno vrijeme, uspjeh našeg zemljoradničkog posla i urod naše zemlje. U zemljoradnji se, kao u nijednoj drugoj djelatnosti, može doživjeti zemlja kao mjesto dodira Božjeg i ljudskog elementa života. U zemljoradnji se najjače doživljava jedna duboka istina naše vjere zapisana već na prvim stranicama Svetog Pisma: Bog, čovjek i zemlja nalaze se u stanju duboke životvorne povezanosti. Zemlja u Svetom Pismu Knjiga Postanka, kao i cijelo Sveto Pismo od početka do kraja, svjedoči da je jedna od najvažnijih tema Božje objave i iskustva vjere Izraela upravo zemlja. Zemlja je najvažn...
Prodaja hrvatske zemlje srpskom tajkunu
Iz brige za zajednički dom

Prodaja hrvatske zemlje srpskom tajkunu

Nedavno je na svjetlo svjetske javnosti izašla enciklika Pape Franje Laudato si'. Ta enciklika proglašena je ekološkom i kao takva primljena i u hrvatskoj javnosti. Na žalost, enciklika Laudato si' u Crkvi u Hrvata i među vjernicima nije baš odjeknula, kao da se to nas i našeg života ne tiče. Bila je to još jedna od mnogih vijesti s područja ekologije. Takvih vijesti je ionako u posljednje vrijeme mnogo, jer je ekologija postala područje s kojim se mnogi bave i o kojemu se mnogo piše. Međutim, enciklika Laudato si' nipošto nije samo ekološka, nego daleko više i dublje od toga. Njezin podnaslov Enciklika o brizi za zajednički dom upućuje na mnogostruku krizu ljudkosti kojoj su ekološki problemi samo jedan od mnogih pokazatelja. Briga o kojoj Papa govori u svojoj enciklici nije samo ...