Portal katoličkih teologa
Kruh anđeoski

Kruh anđeoski


Premda anđeli nemaju tijela
i ne hrane se zemaljskom hranom,
i oni su Božja stvorenja,
te time ograničena bića,
pa je i njima potrebna hrana
kojom ih Bog hrani.

Ta hrana je Božji život
i Božja ljubav koju im je
Bog davao po svome Sinu
– vječnoj Riječi i Mudrosti.
Zato je on bio nazvan
Kruhom anđeoskim jer
anđeli nasićuju svoj život
razmatrajući puninu
koja je u njemu sadržana.

Ali kolika je tek čast iskazana
čovjeku koji nije bio u stanju
hraniti se izravno poput anđela
razmatrajući uzvišenost
njegova nedokučivoga božanstva,
pa se on odlučio utjeloviti.
Uzevši tijelo od Djevice
i predajući ga potom
u sebedarnom činu ljubavi
na Posljednjoj večeri
sveo se na mjeru ljudske
ograničene naravi.

Omogućivši nam da
blagujemo Kruh anđeoski
postao je našom hranom
i pokazao nam je
koliko nas neizmjerno ljubi
i što je sve spreman učiniti
za nas i naše spasenje.