Srijeda, 18 svibnja

Oznaka: 2. razred SŠ

Otajstvo Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Otajstvo Crkve

Za vjernike je Crkva otajstvo. Ona je tako zajednica onih koji su povjerovali Evanđelju i nastoje svojim životima nastaviti Kristovo poslanje spasenja svih ljudi. Crkvu vodi Duh Sveti i zato je ona sveta, ali ju činimo mi ljudi i zato je po nama i grešna. Crkva je, nadalje, i materijalna i duhovna, odnosno vidljiva po ljudima i hijerarhijskom ustrojstvu, ali je i nadnaravna po svom poslanju i Božjem vodstvu. Crkva ujedinjuje i one vjernike koji su na zemlji s onima koji su na nebesima. Crkva je i Kristovo Tijelo, Hram Duha Svetoga, Narod Božji, Kristova Zaručnica…, a sve su to slike po kojima se očituje njezina otajstvenost. Kao nadpovijesna institucija, Crkva se ni na koji način ne može i ne smije uspoređivati s nekim drugim svjetovnim institucijama, pa je stoga važno razvijati svijes...
Izbor trajnih vrjednota
Vjeronauk - srednja škola

Izbor trajnih vrjednota

Vrjednote bismo mogli definirati kao različite pozitivnosti koje daju smisao i svrhu ljudskom životu. Kao takve, one u sebi imaju transcendentnu dimenziju i ne ovise o trendovima, ukusima, o povijesnim, gospodarskim, kulturnim ili nekim drugim okvirima, nego imaju vrijednost same u sebi. Neki će u tom svjetlu praviti razliku između vrjednota i vrijednosti, a prema kojima vrijednosti imaju kvalitativno nižu razinu, jer su podložni navedenim i drugim izvanjskim uvjetovanjima, odnosno nisu univerzalne. Tako npr. u jednoj kulturi, političkoj opciji ili religiji mogu biti cijenjene jedne vrijednosti, u drugoj druge. Vrjednote su univerzalne ili su barem općeprihvaćene, odnosno prihvatljive su različitim pogledima na svijet, a kao takve niti se umanjuju niti uvećavaju mijenjanjem trendova. O...
Bijeg od slobode
Vjeronauk - srednja škola

Bijeg od slobode

U naravi je čovjeka da želi biti sretan. No, u svom traženju životnog zadovoljstva, posebno u vremenu odrastanja, isprječuju se mnogostruke barijere. Traženje sreće u nečemu u čemu se sigurno ne može naći, jer je u sebi manje ili više neuredno, ipak je učestalo kod mladih i u tom svjetlu može se reći kako znaju bježati od pune slobode koju posjeduju. To se posebno odnosi na ovisnosti. Danas je teško definirati ovisnosti, jer nije riječ samo o uzimanju određenih supstanci koje izazivaju ovisnost, nego se odnosi i na različita stanja kojima osoba ne može odoljeti. Tako možemo govoriti o ovisnosti o jelu, o piću (alkoholnom i nealkoholnom, npr. o sokovima, Coca Coli, energetskim pićima...), o kocki, igrama na sreću, klađenju, o televiziji, internetu, glazbi itd. Ipak, kada se govori o ov...
Ususret drugome
Vjeronauk - srednja škola

Ususret drugome

U životu svakog čovjeka važno je da ostvari dobre i zdrave životne odnose. Vjernik je pozvan najprije razvijati intimni odnos s Bogom, a jednako tako pronalaziti Božje lice u svakom čovjeku. Na to nas potiču Isusove Dvije zapovijedi ljubavi: A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci« (Mt 22,34-40). U ostvarenju ljudskih odnosa posebno mjesto zauzimaju prijateljstvo i ljubav. I jedno i drugo poznaju različite razine, od površnih ...
Moć Isusove slobode
Vjeronauk - srednja škola

Moć Isusove slobode

Za svoga zemaljskoga života Isus je pokazao na razne načine u čemu bi se sastojala savršenost njegove slobode. Kao Bog i Čovjek, onaj koji nam je u svemu jednak, osim u grijehu, pokazao nam je da je moralna sloboda - ona koja stremi uvijek i u svemu činiti dobro iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu - vrhunac svakog oblika slobode. Na tu smo slobodu pozvani i mi, slijedeći sve što je naš Otkupitelj činio i govorio. Kristova se sloboda, između ostaloga, očitovala u onom događaju kada ga je Sotona iskušavao, ali On nije podlegao nikakvim njegovim zavodljivostima, nego je čvrsto ostao vjeran Božjoj volji, sve do smrti na križu. Tako u M4 4,1-11 čitamo: Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napas...
Sloboda i odgovornost
Vjeronauk - srednja škola

Sloboda i odgovornost

Bog je svakom čovjeku darovao slobodnu volju, ali ponekad se čini da su životne situacije toliko zamršene, do mjere kao da čovjek ne može raspolagati svojom slobodom kako hoće. S druge strane, može se primijetiti i druga krajnost, a koja je uočljiva ponajviše u zloupotrebi slobode i zanemarivanju drugih. Stoga smo pozvani primiti svoju slobodu kao dar od Boga, u punoj odgovornosti, pazeći pri tome da nikad ne štetimo drugome. Sloboda se može promatrati pod različitim vidovima, npr. u fizičkom smislu, a predstavlja mogućnost ili nemogućnost kretanja. Tako primjerice nisu slobodni oni koji su robovi ili u ropskom stanju, zatvorenici, kaznenici, zarobljenici, logoraši, oni koji su zatvoreni u neke institucije ili su pak žrtve nasilništva u svojim ili tuđim obiteljima. U psihičkom smislu t...
Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
Vjeronauk - srednja škola

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Vrijeme puberteta i adolescencije je fizički i emocionalno burno razdoblje koje sa sobom nosi i puno pozitivnoga i puno negativnoga. Dobro je poznavati što sve može utjecati na oblikovanje stavova i u tom smislu nastojati pridonijeti izgradnji mladoga čovjeka. Sve se to odnosi kako na općeljudski razvoj, tako još više na duhovni i religiozni, koji se također preispituju i trebaju pronaći čvrsti oslonac. Putevi su to izgradnje slobode i zrelosti. Mladi čovjek posebno cijeni velike životne vrijednosti poput obitelji, prijateljstva, ljubavi, vjere, zdravlja, uspjeha, pomaganje, duhovnosti itd. Neki su više okrenuti jednim, a drugi drugim vrijednostima. To je njihov put do traženja životnog zadovoljstva. Međutim, živimo u vremenima kada se gubi socijalna toplina i upućenost jednih na drug...
Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi
Vjeronauk - srednja škola

Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi

Klikom na donje slike otvaraju se nastavni materijali, udžbenici, radne bilježnice i video-lekcije za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavni materijali Udžbenici 1-4 Radne bilježnice 1-4 Video-lekcije 1-4