Oznaka: 3. nedjelja kroz godinu

Isusov politički program – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Isusov politički program – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (C)

U današnjem evanđeoskom odlomku sveti nam Luka opisuje početak javnog djelovanja našega Gospodina. Kao što je i logično on svoje djelovanje započinje u Nazaretu, mjestu gdje je othranjen i odrastao. Doista, bilo je normalno da započne naviještati svoju poruku među onim ljudima koji su ga imali prigodu upoznati tijekom tridesetak godina života provedenog među njima. Ako bismo ovaj evanđeoski događaj htjeli pretočiti u naš govor i predočiti u duhu sadašnjeg društvenog trenutka, onda bi bismo mogli reći na sljedeći način: kao prvi korak svoga javnog djelovanja, Isus izlaže svoj ‘politički’ program. A sasvim je bilo normalno da svoj program izloži u svojoj ‘izbornoj’ jedinici, među onima koji su pratili njegovo odrastanje i koji su ga mogli temeljito upoznati. Na poseban način je bil...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (C)

Vi ste tijelo Kristovo Neki dan kod zubara po tko zna koji put popravljam isti zub. Stvarno ne izgleda sjajno. Toliko puta „krpan“ i dotjerivan. Sada je od silnih popravaka nešto manji. I zubar me tješi: „Na ovome mjestu nikad nećete imati bolji zub.“ Jasno je: i razmjerno loš moj zub jest bolji od najboljeg umjetnog. I zato se za nj zdušno borimo, moj zubar i ja. Tako je to s ljudskim organizmom. Moj zub i ja jedno smo tijelo. Isto tako može biti s mojim oslabljenim očima, s mojim udovima koje muči kostobolja. To je moje tijelo i ja ga njegujem. Što je slabije, to mu više pažnje posvećujem. Eto jednostavne, biblijske slike sadržane već na prvim stranicama Biblije: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo.“ To i Isus p...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

ISPUNILO SE VRIJEME Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke jest: „Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ „Ispunilo se vrijeme“. Poruka radosti. Ono što ste vjekovima čekali, ovdje je, među vama. Sada više nema mjesta odgađanju. Židovi su imali taj trenutak da povjeruju. Nisu mogli znati hoće li imati druge prilike. Poruka je to za sadašnji trenutak. I za nas jasna poruka. Nismo gospodari vlastite prošlosti. [to je bilo, bilo je, što se zbilo, zbilo se. To prepuštamo Božjem milosrđu. O budućnosti ništa ne znamo. To prepuštamo Božjoj providnosnoj ljubavi. Moj je samo sadašnji trenutak. Ispunilo se vrijeme. Sada, danas mogu nešto učiniti. Približilo se Kraljevstvo Božje! Bog prolazi mojom ulicom. ...
3. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

3. nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Jn 3,1-5.10 Knjiga o Joni, čiji odlomak pratimo u prvom čitanju, mala je satirična novela koja daje negativnu karakterizaciju znatnog dijela Izabranog naroda jer je trebao biti u službi pronošenja riječi Božje svim narodima svijeta, no tome su se na različite načine opirali. Jona, ovdje u krupni plan izvučeni predstavnik takvog mentaliteta, prvi puta nije poslušao Božji poziv i počeo je bježati. Sada mu po drugi puta Gospodin daje poslanje. Treba poći među grešne Ninivljane, upozoriti na predstojeći Božji sud i pozvati ih na obraćenje. Ovoga puta Jona, vidjevši da mu Gospodin ne dozvoljava uzmaka, kreće prema velikoj Ninivi, hiperbolično predstavljenoj u veličini od tri dana hoda. Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena. Iako...
Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

Prošle nedjelje smo razmišljali o tome kako je Isus trojicu od svojih budućih učenika upoznao u vrijeme kad je boravio u Judeji u kraju u kojem je sveti Ivan Krstitelj pripremao narod potičući ga na obraćenje krštenjem pokore.  No on sam tada još nije započeo bio propovijedati i javno djelovati sve dok Ivan nije bio predan, to jest bačen u tamnicu. Nakon što je Ivan uhićen, Isus se povlači u Galileju, kraj u kojem je odrastao i započinje vršiti poslanje u svom narodu uz Galilejsko more gdje će ponovno susreti Andriju i Šimuna, kao i sinove Zebedejeve. Iz ovog lapidarnog opisa iz pera sv. Marka, a pod pretpostavkom da se radi o Božjem Sinu, izviru dva niza upita. Najprije bismo se mogli zapitati što je novoga i posebnoga bilo u njegovu nastupu? Što je novoga navijestio i otkrio ljud...
Djelovati na rubu društva – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Djelovati na rubu društva – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (A)

U današnjem evanđeoskom tekstu čitamo o početku Isusova javnog djelovanja koje je uslijedilo nakon što je Ivan Krstitelj bio uhićen i utamničen. Upravo radi tog događaja Isus se povukao iz Judeje u svoj rodni galilejski kraj. Ali ne započinje djelovati u Nazaretu u kojem je othranjen, nego se preselio uz more, u Kafarnaum, jedan od većih gradova onog dijela Palestine. U tome sveti Matej iščitava ostvarenje mesijanskih nagovještaja izrečenih u Izaijinu proroštvu koje veli: „Zemlja Zebulonova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.“ Tako Evanđelist iznosi uvjerenje da je Gospodin svjesno započeo svoje javno djelovanje u ovom rubnom dijelu zeml...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (A)

ZAR JE KRIST RAZDIJELJEN? Prepuna je povijest primjera gdje su častohlepni i nesposobni nasljednici svojom ohološću i nesposobnošću protratili bogatstvo koje su njihovi preci godinama mukotrpno stvarali. Kao da je takva opasnost prijetila djelu koje je apostol Pavao poduzeo u Korintu. Pavao, zabrinut, piše svojim vjernicima u Korint kako je čuo da među njima ima svađa. „To je među ljudima, nažalost, redovita pojava“, primijetit će netko. Međutim, te su svađe nastale zato jer su se korintski kršćani počeli dijeliti. Jedni su se hvalili da su učenici Pavlovi, a dugi su se ponosili da su učenici Apolonovi, drugi su se opet kitili imenom Petrovim, dok su se četvrti jednostavno proglasili Kristovim učenicima. To je Pavla ljuto zaboljelo. Korinćani, očito, nisu shvatili ono bitno. Veliki se ap...
3. nedjelja kroz godinu (A)
Homilije u godini A

3. nedjelja kroz godinu (A)

Iz 8,23b-9,3 Izaija želi snažno podcrtati razliku između onoga što se događa u vrijeme pisanja ovoga teksta i onoga što nosi budućnost. Sadašnjost je bila obilježena velikim širenjem Asirije ondašnjim Srednjim Istokom, sve do sjevernih područja Izraelovih teritorija. Plemena Zebulun i Naftali iskusili su okupatorovu desnicu, razaranja, nasilje, deportacije… Sve ove teškoće Izaija naziva tamom. I tada, kada je narod izgubio snagu i razloge za nadu, prorok počinje naviještati dolazak svjetlosti. Cijela knjiga proroka Izaije posvećena je razmatranju dvije epohe: onoga što je bilo u vrijeme suda, okupacija, sužanjstva te nevoljâ s njima povezanih i, na drugoj  strani, vremena obnove, podizanja ruševina te otkrivanja Božje prisutnosti usred svoga naroda. Međusobna nasuprotnost ovih zbivanja oc...