Utorak, 11 svibnja

Oznaka: 6. vazmena nedjelja

6. vazmena nedjelja (C)
Homilije u godini C

6. vazmena nedjelja (C)

Iv 14,23-29 Evanđeoski odlomak kojeg danas slušamo pripada velikoj cjelini onoga što se u literaturi naziva Isusov oproštajni govor. Ono što je govorio prije bilo je upravljeno svima kao poziv, a ovo što govori sada jest otkrivanje onoga što se odnosi na budućnost zajednice Isusovih učenika. Ovo sada jest ono što će uživati oni koji su zaista Njegovi, koji su prihvatili Njegov poziv i svoj život sjedinjuju s Njegovim. U retku koji neposredno prethodi ovom odlomku Evanđelja, Isusa pitaju: kako to da ćeš se očitovati nama a ne svijetu? Dakle, radi se o nekom razdvajanju: neki će i dalje viđati i susretati Isusa a neki neće. Kako je to moguće? Isus ne odgovara direktno, nego progovara o načinu svojih budućih dolazaka. Te dolaske će doživjeti onaj tko čuva Njegovu riječ. Ne čuv...
6. vazmena nedjelja (C) – komentar evanđelja
Homilije u godini C

6. vazmena nedjelja (C) – komentar evanđelja

Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh Iv 14,22-29 Kaže mu Juda, ne Iškariotski: »Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?« Odgovori mu Isus: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ‘Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se št...
Mir kao dar Božjega milosrđa – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Mir kao dar Božjega milosrđa – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (C)

U svom oproštajnom govoru na posljednjoj večeri Isus je uočio nemir svojih učenika, pa je imao potrebu umiriti ih ulijevajući im povjerenje u budućnost. U tom smislu su vrlo izazovne riječi u današnjem odlomku koje je izgovorio o miru: Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Ne znamo točno što je Isus mislio pod pojmom mira koji daje svijet, jer se o miru moglo razgovarati na društvenoj ili onoj osobnoj razini. Ne znamo je li on mislio na mir koji se ostvaruje u društvu na razini odnosa među narodima, ili je pak mislio na mir koji svaki pojedinac kao osoba treba pronaći za sebe kao mir osobnih ispunjenja i zadovoljenja želja. No vrlo često jedan ima veze s drugom, jer se međusobno uvjetuju. Upravitelji naroda i država, kako bi sačuvali ...
Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (C)

Nikakva tereta povrh onoga što je potrebno S tjeskobom se sjećamo nastavnika i profesora kojima je u njihovim predmetima bilo sve jednako važno i sve bitno. Nismo znali na što obratiti posebnu pozornost. Blago onome tko zna razlikovati bitno od nebitnog! Evo jedne takve zgode iz života Crkve. Prvi su kršćani bili Židovi, tzv. judeokršćani. Oni su prihvatili Isusa kao Krista i Spasitelja, krstili se i primili Duha Svetoga. Ništa ih međutim nije smetalo da i dalje obdržavaju neke židovske propise koji se po sebi kršćanstvu ne protive. Ticalo se to npr. blagovanja samo čistih životinja, obdržavanja subotnjeg počinka (što ih nije smetalo da slave euharistiju nedjeljom, tj. subotom navečer ili u nedjelju veoma rano). Jednako su tako, zajedno s apostolima, odlazili subotom u si...
6. vazmena nedjelja (B) – komentar evanđelja
Homilije u godini B

6. vazmena nedjelja (B) – komentar evanđelja

VEĆE LJUBAVI NITKO NEMA OD OVE: DA TKO ŽIVOT SVOJ POLOŽI ZA SVOJE PRIJATELJE Iv 15,9-17 Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas i postavih vas da idete...
6. vazmena nedjelja (B)
Homilije u godini B

6. vazmena nedjelja (B)

Dj 10,25-26.34-35.44-48 Petar, nakon čudesa ozdravljenje paralitičara Eneje i uskrišenja Tabite nastavlja hoditi putem kojim ga vodi Uskrsli. Ni uskrsnuće nije krajnje dohodište! Nakon tog izvanrednog događaja pisac Djela apostolskih nadugačko izvještava o obraćenju pogana Kornelija, iz čega uzimamo ulomke za današnje prvo čitanje. Ovo je događaj od prvorazredne važnosti za razvoj mlade Crkve. Zapravo, ona je teško zamisliva bez svih posljedica koje je pokrenulo Petrovo iskustvo u Kornelijevu domu u Cezareji. Činjenica da ovaj izvještaj manifestira neke analogije sa izvještajem o Pavlovom obraćenju, poput ispreplitanja Petrovih i Kornelijevih vizija kao što su se u prethodno u govoru o Savlovu pozivu ispreplitale Savlove i Ananijine te činjenica kako se Petar uslijed vizije ...
Položiti život za prijatelje – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Položiti život za prijatelje – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (B)

Prijateljstvo je jedan od sadržaja života i ostvaruje se kao jedan od najvažnijih odnosa među ljudima koji treba živjeti u svoj neposrednosti i jednostavnosti. Nema čovjeka na svijetu koji bi se mogao smatrati uravnoteženim, cjelovitim, zdravim i normalnim a da nema potrebu imati prijatelja s kojim moći podijeliti vlastiti život, razmišljanja i vrijednosti. No isto tako najčešće se ljudi vode ljudskim osjećajem kad sklapaju prijateljstva i kad žive odnos prijateljstva, na način da ne usvoje sve vrijednosti i zahtjeve prijateljstva, pa se zna dogoditi da nakon određenog vremena mnoga prijateljstva puknu ili se sruše kao kule od karata. Uslijed neznanja glede ispravnog prijateljstva ili pak uslijed nedostatnog duhovnog napora, mnogima prijateljstvo služi kako bi se potpomagali u živo...
Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (B)

BOG NIJE PRISTRAN Cijelo 10. poglavlje Djela apostolskim opisuje slučaj poganina Kornelija, a u današnjem prvom čitanju donesena su samo tri kraća odlomka iz kojih jedva da je moguće razumjeti znakovitost i važnost tih događaja. Da se podsjetimo Kornelijeva slučaja! U Cezareji je živio satnik Kornelije. Bio je „bogobojazan“, što je u ono vrijeme među Židovima označavalo čovjeka koji se obratio na židovstvo, ali se ipak nije dao obrezati, prema tome nije bio pravi Židov jer nije imao „biljeg Zakona“. Činio je mnoga dobra djela i jednoga je dana u viđenju dobio poticaj da potraži apostola Petra. Nekako u isto vrijeme Petar je u Jopi imao ono poznato viđenje kad mu je glas s neba rekao da više ne treba biti razlike između „čistih“ i „nečistih“ životinja, tj. da neki židovski p...
6. vazmena nedjelja (A)
Homilije u godini A

6. vazmena nedjelja (A)

Dj 8,5-8.14-17 Nakon Stjepanovog pogubljenja, novozaređeni đakoni i helenistički judeokršćani uslijed progona napuštaju Jeruzalem (8,1) i pronose Riječ sijući je u drugim krajevima (usp. 8,4; 11,19). Sudjelujući tada u progonima Savao je doprinosio širenju kršćanstva. Filip, jedan od sedmorice zaređenih sa Stjepanom (usp. 6,5), evangelizira Samariju. Luki je neobično stalo do naglašavanja povezanosti Crkve koja se širi sa njezinom maticom u Jeruzalemu. Stoga će Filipovo djelovanje biti ovjerovljeno od predstavnika apostolskog zbora iz Jeruzalema (8,14-24), kao što će kasnije biti slučaj i sa Pavlovim djelovanjem. U Samariju su upućeni Petar i Ivan koji će predstavljati vezu misionara s maticom u Jeruzalemu (8,14-25) pa Samarija u tom smislu predstavlja izuzetak u odnosu na ostala područja...
Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz 6. vazmenu nedjelju (A)

NASTA TAKO VELIKA RADOST  Kako prepoznati dobrog učitelja? Po njegovim učenicima? Kako prepoznati dobre roditelje? Po njihovoj djeci. Kako općenito možemo ocijeniti rad nekog čovjeka? Po njegovim djelima. Netko će ipak primijetiti da ne moramo baš uvijek suditi roditelje po njihovoj djeci, jer je čovjek slobodan biti drugačiji od svojih roditelja. Međutim, ipak možemo sa sigurnošću reći da čovjeka prosuđujemo po njegovim djelima.  Upravo onako kako Isus veli: “Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati”. I evo sada prelijepog svjedočanstva. Novozaređeni đakon Filip odlazi u Samariju i oduševljeno propovijeda, liječi bolesnike i zloduhe izgoni. Ljudi su bili oduševljeni, i prihvaćali su ono što je Filip propovijedao. I “nasta tako velika radost u onome gradu.” Evo to. Upravo je to spasenje...