Utorak, 11 svibnja

Oznaka: Svi sveti

Meditacija uz svetkovinu Svih svetih (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz svetkovinu Svih svetih (C)

Sto četrdeset i četiri tisuće O jednom svom junaku velika Ivana Brlić-Mažuranić piše: „U župana duša blagorodna! kada daje, na pregršti daje, kada misli, na veliko misli“.[1] Tako  su nam dragi ti dobri, širokogrudni ljudi! Jednom su tako i Isusa upitali ima li mnogo onih koji se spašavaju. Isus je odgovorio kako se valja potruditi ući na uska vrata. Mnogi su to onda shvatili da je veoma malo onih koji se spašavaju, a puno više onih koji propadaju. Tako se u nekih kršćana javljala silna tjeskoba hoće li se ikako dočepati raja ili barem čistilišta. Međutim, Isus nije rekao da ih je malo koji se spašavaju, nego samo to da je put težak, a vrata uska. I stvarno, Bog je velik u praštanju i velikodušan u milosrđu. Tako danas apostol Ivan vedro gleda na spasenje velikog broja ljud...