Velika subota

Velika subota


Na Veliku subotu Crkva se spominje Isusova boravka u grobu. To je dan velike tišine i sabranosti. Euharistija se nije nikada slavila. To je aliturgijski dan (dan bez liturgije).

U prvim je stoljećima bitna oznaka ovoga dana bio potpuni post koji je ispunjavao i prvi dio vazmenog bdjenja. Kasnije se toga dana ujutro sazivalo katekumene da neposredno prije krštenja ispovjede svoju vjeru. Makar Crkva nije nikada slavila euharistiju toga dana, Vazmeno se bdjenje slavilo sve ranije i ranije, tako da su se stoljećima čula zvona već u subotu ujutro kad bi se nakon „bdjenja” slavila euharistija (od 16. st. do 1951./55.).

Danas na Veliku subotu nema nikakvih liturgijskih slavlja, osim što se može prirediti određena liturgija za katekumene (ponavljanje vjeroispovijesti, obred “Efata”, nadijevanje kršćanskog imena, itd.). Toga dana ostaje liturgijsko slavlje Časoslova.