Oznaka: Božić – ponoćka

Božić, ponoćka – homilija
Homilije u godini B

Božić, ponoćka – homilija

Uvod i pokajnički čin Anđeo nebeski naviješta pastirima, ali naviješta noćas i svima nama: Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin! Nama se rodio, za nas se rodio Spasitelj – Krist – Gospodin! Zato su nam ove noći srca puna radosti i zato nam oči sjaje posebnim sjajem. Ovom svečanom noćašnjom misom želimo Bogu zahvaliti za taj silan i nadspoznatljiv dar – za Krista za nas rođena. Prizovimo milosrđe Božje na nas, na naše drage i na sav svijet. Gospodine, svoga si Sina poslao radi nas i radi našega spasenja. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojim rođenjem od Djevice Marije postao si pravim čovjekom, nama u svemu sličan, osim u grijehu. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i na...
Božić, ponoćka – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

Božić, ponoćka – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku. Ponoć je, a naša su srca okupana svjetlošću. Ova noć se ne može usporediti ni s jednom drugom noći. Bog se rađa među nama, rađa se kao maleno, slabo dijete, a nama tako blisko, tako drago. Ako smo i svjesni svojih slabosti i svoje bijede, večeras likujemo. Jer: "Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku." Mi smo taj Božji narod i radost Gospodnja naša je snaga. Gospodine, ti si radost umnožio, uvećao veselje. Gospodine smiluj se! Kriste, o tvom su rođenju anđeli navijestili mir svim ljudima dobre volje. Kriste smiluj se! Gospodine, ti želiš da blagovijest tvoga utjelovljenja i rođenja odzvanja čitavom zemljom. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Danas trebamo i ž...
Bog radosti i mira – razmišljanje uz božićnu ponoćku
Homilije u godini A

Bog radosti i mira – razmišljanje uz božićnu ponoćku

Ovim ponoćnim slavljem slavimo radosni događaj jedincatog Božjeg zahvata u ljudsku povijest kako bi izmijenio njezin tijek pretvarajući je u povijest spasenja, radosti i mira. Na žalost, ljudi, otpavši od Boga, zapadali su u sve veću tamu bezboštva, bezakonja i međusobnih nepravdi. Umjesto da ljudski rod bude narod braće i sestara, narod ljubavi i zajedništva, pretvorio se u mnoštvo naroda koji se međusobno mrze i gaze u povijesti. Umjesto da hodi u svjetlu Božje istine, ljudski rod se pretvorio u roba vlastite tame i vlastitoga ograničenog razuma. Umjesto da se pouzda u vodstvo Božjih savjeta, čovjek postaje sam sebi vođom i savjetnikom. Umjesto da se osloni na Božju silu koja je kadra spasiti ga, radije se oslanja na sile ovoga svijeta koje se potom najčešće konkretiziraju kao na...
Božić, misa ponoćka – homilija
Homilije u godini A

Božić, misa ponoćka – homilija

Uvod i pokajnički čin Noćas svi anđeli radosno pjevaju: Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim! Zajedno s anđelima i mi pjevamo Slavu Bogu. Pjevamo, jer nam je podario Spasitelja, jer je dao da se njegov Sin noćas rodi među nama, da bude jedan od nas, nama u svemu jednak, osim u grijehu, da bude onaj živi božanski most između nas i Boga Oca, da nas u potpunosti pomiri s Bogom, da nas učini dionicima svoje božanske naravi. Eto kolikim nas darovima Bog dariva u svome Sinu! Zato mu pjevamo, zato mu zahvaljujemo. Molimo noćas da i mi sami budemo oruđe njegova spasenja, da se evanđelje proširi sve do krajeva zemlje. Da bismo ovo noćno slavlje, okupano božanskom svjetlošću, dostojni i radosno mogli proslaviti, zazvat ćemo još jedanput na sve nas Božj...
Božić, misa ponoćka – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

Božić, misa ponoćka – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Čudesno djelo Božje ljubavi jest ova noć, koja je okupana tolikim svjetlom, da joj ni dan nije ravan. Naše su oči zabljesnute ovim čudesnim svjetlom, naše su uši ispunjene radosnom zvonjavom i radosnom pjesmom, naše je srce ispunjeno posebnom nadzemaljskom i nebeskom radošću. Samo Bog to može učiniti. Ove se noći želimo veseliti, želimo pjevati i iznad svega želimo Bogu zahvaliti za njegov najveći dar – dijete Isusa. Puni ove posebne Božićne radosti zazivamo Kristov mir i Kristov blagoslov na nas i na cijeli svijet. Gospodine, za tobom su žudjeli silni naraštaji, tebe su naviještali svi proroci. Gospodine, smiluj se! Kriste, u punini vremena postao si naš brat, naš Spasitelj i Otkupitelj. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas činiš kadrima s...
Otkriti kako se Bog rađa – razmišljanje uz božićnu ponoćku
Homilije u godini C

Otkriti kako se Bog rađa – razmišljanje uz božićnu ponoćku

U ovoj svetoj noći slavimo jedno od velikih otajstava naše svete vjere, otajstvo rođenja Sina Božjega u ljudskom obliku, to jest po kojem nam se na konačan i neponovljiv način pojavila milost Božja i njegovo sveto milosrđe. Slavimo događaj u kojem je dobri Bog neopozivo očitovao svoju namjeru da dođe ususret ljudskome rodu objavljujući blagovijest ljudskome rodu dajući mu Mesiju – Krista Gospodina. No večeras svaki od nas treba večeras iskreno osjetiti da se Bog rađa i za svakoga od nas, to jest vidjeti svojim očima da se utjelovio poradi nas i našega spasenja. Večeras nam je otkriti i doživjeti da je on istinski Krist, Mesija, Spasitelj koji nas ispunja radošću i mijenja tijekove povijesti i ljudskoga života. Upravo to smo čuli slušajući u prvome čitanju odlomak iz Knjige prorok...
Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka
Homilije u godini B

Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka

Car August bio je slavan zbog svoje smionosti, skromnosti, pobožnosti i pravednosti. No, ponajviše stoga što je nakon mnogih ratova uspio na širem planu Rimskog carstva uspostaviti mir – pax romana. Slavni pjesnik Virgilije ovaj period opjevao je kao zlatni period carstva. Kasnije se Augustov rođendan slavio kao Božji rođendan kojim počinje radosna vijest – euangelion – za sve. Sigurno, ovaj mir predstavljao je veliku dobrobit za ondašnje čovječanstvo. No, i pored ovog službenog, carskog mira i radosne vijesti, dragi Bog pripremio je još jedan mir, još jednu radosnu vijest – euangelion koji će nadići granice carstva i u prostornom a i u vremenskom smislu. Taj mir ne počinje službenim proglasom carskog zakona… Počinje sasvim tiho i neprimjetno…gotovo potajice. On, koji je Svjetlo ...
Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku
Homilije u godini B

Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku

Čitamo u ovoj svetoj noći riječi proroka Izaije, riječi pune nade svom narodu koji je čekao oslobođenje. Prorok u viziji koja nadilazi vrijeme u duhu vidi i naviješta konačni Božji dolazak u povijest za dobrobit i spasenje svoga naroda. Taj veliki Božji zahvat rođenja Djeteta koje će biti Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni i Knez mironosni opisuje slikama svakodnevnog života. Radi se o slikama koje izriču neizmjernu radost koju Bog daruje svome narodu. Ali radosti koje je tim upečatljivija jer dolazi nakon iskustva žalosti. Radost koju vidi prorok Izaija je kao radost onih koji su vidjeli svjetlo nakon što su hodili u tami, ili pak radost onih koji su nakon napornoga rada vidjeli plodove žetve ili borci koji nakon riskantnih bojeva uživaju radost pobjede i diobe plijena, ili p...
Meditacija uz božićnu ponoćku
Homilije u godini A

Meditacija uz božićnu ponoćku

Božić s pastirima Božićno evanđelje po Luki (Lk 2,1-14) opisuje kako je anđeo siromašnim pastirima navijestio da im se rodio Spasitelj, Mesija. Oni su odmah požurili da mu se poklone. I koga su mogli vidjeti? Mariju i Josipa, obične ljude i novorođenog Isusa koji je povijen ležao u jaslama, siromah kao što su i oni bili. Odmah su srcem razumjeli da je Bog postao čovjekom upravo radi slabih i odbačenih, kako veli drevna božićna pjesma: Kralj u jaslam' ležaše / a odjeće nemaše, / jer uboštvo ljubljaše. I gle čuda! Pastiri su se ispunili velikom radošću iako nisu dobili bogate darove. Veli Luka: Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga…. To je ona sreća koja se rađa isključivo u srcu. A Matejevo evanđelje opisuje dolazak mudraca s Istoka kojima je Bog po neobičnoj zvije...
Hajdemo do Betlehema – razmišljanje uz božićnu ponoćku
Homilije u godini A

Hajdemo do Betlehema – razmišljanje uz božićnu ponoćku

U ovoj svetoj noći rođenja Sina Božjega anđeli naviještaju ljudskome rodu veliku radost i blagovijest. Po tom navještaju blagovijesti doista su glasnici nade i utjehe na zemlji. Glas anđela koji odjekuje, a koji su čuli pastiri, upravljen je svim ljudima, samo svi ljudi ga ne čuju, dok dio onih koji ga čuju ne poslušaju. No ovaj navještaj nas ne smije ostaviti ravnodušnima, jer se tiče nas i našega spasenja, kao što anđeo reče pastirima: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. Stoga i mi poput pastira trebamo uzeti k srcu ovaj navještaj te učiniti da za nas bude djelotvoran. A pastiri su doista pozitivno reagirali na ovaj glas potičući se međusobno govoreći: Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. Hajdemo dakle...