Utorak, 5 srpnja

Božić, ponoćka – homilija


Uvod i pokajnički čin


Anđeo nebeski naviješta pastirima, ali naviješta noćas i svima nama: Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin! Nama se rodio, za nas se rodio Spasitelj – Krist – Gospodin! Zato su nam ove noći srca puna radosti i zato nam oči sjaje posebnim sjajem. Ovom svečanom noćašnjom misom želimo Bogu zahvaliti za taj silan i nadspoznatljiv dar – za Krista za nas rođena. Prizovimo milosrđe Božje na nas, na naše drage i na sav svijet.

  • Gospodine, svoga si Sina poslao radi nas i radi našega spasenja. Gospodine, smiluj se!
  • Kriste, svojim rođenjem od Djevice Marije postao si pravim čovjekom, nama u svemu sličan, osim u grijehu. Kriste, smiluj se!
  • Gospodine, ti i nas po svome Sinu činiš dionicima nebeske domovine. Gospodine, smiluj se!

Nacrt za homiliju


Svima nam je noćas srce puno. Svi smo ispunjeni nekom posebnom radošću, nekim posebnim ushitom i poletom. Svi mi, maleni i veliki, mladi i stari. Osjećamo na poseban način Božji prolaz, Božju blizinu i Božju milinu. Sve nam to daje ova noć i ovo sveto misno slavlje. Evo, pogledajmo!


Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku!


Prorok Izaija u današnjem prvom čitanju (Iz 9,1-6) govorio Božjem narodu koji je prolazio veoma teško razdoblje. Bili su u sužanjstvu, prognani i nepriznati. Od slave njihova kraljevstva i veličanstva njihova hrama nije ostalo ništa. Izgledalo je kao da je sve propalo, kao da ih je i njihov Bog napustio. Međutim, veli noćas prorok: Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Bog je tada po proroku navijestio povratak iz sužanjstva, ali je u isto vrijeme navijestio ono konačno spasenje koje će doći po Mesiji.

Gotovo istu sliku vidimo u današnjem evanđelju (Lk 2,1-14). Betlehemski pastiri bili su veliki siromasi. Ništa nisu posjedovali, nego su preživljavali čuvajući tuđa stada. Na njih se gledalo kao na posljednje od posljednjih. I gle! Upravo njih je obasjala čudesna nebeska svjetlost, upravo njima anđeo navješćuje veliku radost i veselje – jer se baš njima i za njih rodio Spasitelj, onaj kojeg su naraštaji iščekivali kao Mesiju. Za njih se rodio Spasitelj koji daje smisao njihovu tešku životu, njihovim žrtvama. Rodio se Spasitelj koji će pokazati da se po predanju i po križu stiže do pravog, punog i vječnoga života. Jer, oni koji su u očima ljudi maleni i prezreni, veliki su u Božjim očima.

To je naša nada, braćo i sestre. Govorimo toliko o krizi i recesiji. Puno je glasova – pa i u Crkvi – kako nam društvo ne ide u dobrome smjeru, kako su se vrijednosti izokrenule, kako cijela zapadna uljudba ide svome neumitnom kraju. U isto vrijeme svatko od nas ima svoje osobne i obiteljske dvojbe, nevolje, poteškoće… A evo, večeras baš nama Bog po proroku govori: Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku! Možda se i jesmo udaljili od Boga i pravih ljudskih i duhovnih vrijednosti. Možda smo svojom krivnjom i zapali u tamu grijeha, beznađa, ludovanja i trke za užitkom, potrošnjom i brzom zaradom. Možda smo stvarno i okrenuli leđa svojemu Bogu i svojoj vjeri. Ali, evo, noćas, sve nas obasjava Božja svjetlost! Zato nas danas opominje i sokoli Apostolova riječ (Tit 2,11-14): Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjemu svijetu. Eto. Božja nas milost poziva da ubuduće ostanemo sinovi i kćeri Božjega svjetla. Milost Krista, čiji zemaljski rođendan danas slavimo, kadra je u nama to proizvesti.


Ti si radost umnožio, uvećao veselje


U prekrasnim slikama prorok govori dalje: Ti si radost umnožio, uvećao veselje i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski. Možemo samo zamisliti silnu radost koja preplavi povratnika koji se nakon dugih i mučnih godina progonstva konačno vraća u svoju kuću, u svoju domovinu. Mnogi su od nas to mogli i doživjeti. A evo, prorok tu silnu radost uzima kao sliku. Znamo na što ona upućuje. Kad se čovjek oslobodi okova grijeha, kad prestane svoj život usmjeravati samo prema zaradi, užitku, nadmetanju, nepoštovanju bližnjih, kad se čovjek, uz Božju pomoć, oslobodi te napasti i toga zla iz svoje duše – koliko li je to samo olakšanje, kolika radost. Zacijelo smo to i oćutjeli u predbožićnoj ispovijedi. I pastiri su slika te nepatvorene, duboke i istinske radosti. Iako su bili i siromašni i neznatni i od ljudi nepriznati, oni su bili ispunjeni silnom radošću, radošću koja samo od Boga može doći.

Bog je izvor svakoga dobra, on je mir i čista radost. U njemu i po njemu obične životne stvari postaju izvorom mira i radosti, njegovom snagom i milošću čovjek ne gubi radosti ni u trenucima kušnje, jer zna da je od Boga sve i po Bogu sve, da je on onaj koji će se na koncu smilovati i ispuniti naše dane svojim mirom i radošću sada i u vječnosti.


Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je darovan


Što je temelj naše radosti i veselja? Veli prorok: Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je, i nazvan je imenom “Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira” – da poraste vlast i mir bez kraja.

To dijete Krist je Gospodin. Vjekovi su iščekivali Mesiju, Spasitelja, Krista, Pomazanika. I, evo, Jedinorođeni Sin Božji, utjelovio se i rodio kao sin Djevice Marije. To je radosna vijest naše vjere. Čovjek sâm nije kadar izići iz svoje nemoći, iz svojih slabosti, iz svojih grijeha. Bog nam zato šalje svoga Sina, svu svoju ljubav i svu svoju nježnost. Pogledajmo: Naš je Spasitelj, istina, onaj na čijim je plećima vlast, a u isto se vrijeme rađa kao dijete u neznatnosti i siromaštvu. Objavljuje se pastirima koji su poput njega maleni i siromašni. Stoga, ne bojmo se svojih slabosti, svoje malenosti, svojih nesavršenosti. Baš za nas se Sin Božji rodio.

Zato noćas i sutra i ovih dana neka nas ispuni Božji mir i Božja radost. Po svome Sinu Bog nam je prišao kao Otac koji nas traži, koji nas uzdiže u nebeske visine. Neka Božji mir i Božja radost budu s nema i među nama, da svi budemo vjerovjesnici Božje ljubavi u svijetu. To je naša nada i naša radosna zadaća. Neka tako i bude.