Petak, 3 prosinca

Oznaka: Prikazanje Gospodinovo

Prikazanje i prikazanja – razmišljanje uz Svijećnicu
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje i prikazanja – razmišljanje uz Svijećnicu

Mogli bismo reći: malog Isusa roditelji donose u Hram, slično kao i mi naše mališane kad ih krstimo. I ne bismo krivo rekli. Mogli bismo reći malo više: roditelji Isusa prikazuju Bogu, predaju Ga Njemu i time žele za svoje dijete učiniti najviše što mogu – njegov život položiti u ruke Božje. U ruke tvorca svega, u sam izvor blagoslova. Možemo ići i dalje. Po Zakonu kojeg je Bog dao Izraelu, oni su svako muško prvorođenče prikazivali Gospodinu. I sad sam Sin Božji dolazi i poštiva Zakon kojeg je dao ljudima. Ne traži iznimke. Ne želi ništa zaobići. Naprotiv, baš želi prikazanje. Puno se ljudi prikazalo Gospodinu, ali nijedno prikazanje nije kao ovo današnje. Sva su ostala bila nepotpuna, nesavršena kao što smo i mi ljudi ograničeni. Jedino je Isusovo prikazanje potpuno, jedino...
Marija obasjava Hram – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Marija obasjava Hram – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Marija je često i rado odlazila u Hram, mjesto štovanja Boga u kojem je i sama naučila klanjati se, ali ne samo u smislu da zna kako se obavlja određena religiozna forma, već kako se kroz poklon Bogu prikazuje cijeli život onome tko je vrelo i začetnik života. Zato je smatrala sretnom okolnošću što je svoga Sina donijela na svijet u Betlehemu judejskome, dosta blizu Jeruzalema, tako da je mogla zahvaliti Bogu živomu za darovano čedo i u njegovu Hramu. Upravo tamo gdje je danju i noću njoj dok se klanjala svijetlilo svjetlo Božje vjere i gdje je jasnije shvaćala Božju objavu i njegovu ljubav, gdje je i sama donosila prosvijetljene odluke o poniznom služenju uzvišenome Gospodinu, htjela je donijeti svoga Sina kojega je primila od njega. Svjetlo svijeta u Hramu Za Mariju...
Marijansko svetište
Razmišljanja o vjeri

Marijansko svetište

Rodivši svoga Sina u Betlehemu, Marija ga je nakon toga svečano prikazala u Hramu, prema običajima svoga naroda, ali i prema svom duhovnom iskustvu i svijesti o svemogućemu Bogu kojem je i sama bila prikazana. U ovom događaju prikazanja Marija ima nezamjenjivu ulogu kao ona koja je ne samo ispunila zakonske odredbe već je ukazala na zakonitu prisutnost Sina Božjega u svome Hramu. Unoseći Isusa u hramsko svetište, pretvorila je Hram naroda Izraelova u svetište trojedinoga Boga. Pri tome njezina prisutnost nije sporedna ni zanemariva, već svjedoči o prisutnosti trojstvenoga Boga u Hramu. Stoga nije pretjerana tvrdnja da je u trenutku prikazanja Hram bio i marijansko svetište. Tim slijedom svaka obitelj, ali i vjernik pojedinac, koji časte Presvetu Djevicu postaju marijansko svetište. ...
Svijećnica – Prikazanje Gospodnje
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Svijećnica – Prikazanje Gospodnje

Četrdeset dana nakon Božića, 2. veljače, Crkva slavi blagdan Prikazanja Gospodnjeg - Svijećnicu, koja po svom sadržaju pripada božićnom vremenu. Ovaj se blagdan slavio u Jeruzalemu već 386. kao Quadragesima de Epiphania da bi u sljedećem stoljeću bio obogaćen procesijom u kojoj je dominirala antifona Svjetlost na prosvjetljenje naroda. U Carigradu je u VI. stoljeću ovaj blagdan uveden pod imenom Susret (Hypapante), a u Rimu u VII. st. pod nazivom Dan sv. Šimuna. Toga je dana bila i procesija sa svijećama koja je imala izrazito pokorničko obilježje. U sljedećim se stoljećima - osobito u franačkim državama - za taj blagdan sve više širio naziv Očišćenje Blažene Djevice Marije koji je bio prihvaćen i od Tridentskog misala iz 1570. i zadržao se sve do Novog misala iz 1970. Međutim, iako je...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu (Svijećnica)
Blagdani i sveta vremena

Prikazanje Gospodinovo u Hramu (Svijećnica)

Blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu ili Svijećnica, koji se slavi 2. veljače, sadržajno je vezan uz tekst Lukina evanđelja (Lk 2, 22-40), a prema kojem su Marija i Josip, nakon što se navršilo vrijeme Marijina čišćenja, donijeli u Hram Isusa kako bi ga prikazali. U to su se vrijeme u Hramu zatekli starac Šimun i proročica Ana, bogobojazni ljudi koji su svoj život posvetili Bogu, pa su poradi tolike vjerske gorljivosti bili nagrađeni svojim očima vidjeti Spasitelja svijeta. Duh je Sveti tako Šimunu obećao da neće umrijeti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega, pa je, kad se konačno ispunilo što mu je Bog obećao, Šimun izrekao ovaj hvalospjev (koji je uvršten u Časoslov, i to kao sastavni dio moljenja Povečerja): "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješ...
U službi Božje dobrote – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

U službi Božje dobrote – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

U vrijeme kad anđeo Gabriel naviješta Nazaretskoj Djevici da će začeti i roditi Sina Božjega malo je koji ljudski um zastupao da je Bog dobar. Najpoznatiji pobornici govora o prvom počelu kao Dobru bili su filozofi platonisti koji su prvu Ideju poistovjetili s Dobrom. Premda su držali da se cjelokupna stvarnost i u svom bitku i u svom postajanju i kretanju temelji na Dobru, ipak to isto počelo nisu poimali kao osobnog i živog Boga nego kao ideju, pa je za njih ipak bio distanciran, bez konkretne skrbi oko čovjeka i svijeta. Ljudi su dolazili do njega kroz razmatranje svijeta ideja, te su, prema uvjerenju platonista, rastući intelektualno u spoznaji ideja, rasli u dobru. S druge pak strane u židovstvu Marijina vremena o Božjoj dobroti se nije govorilo kao o principu ili ideji, niti ...
Nekadašnji blagoslov svijeća i ophod na Svijećnicu
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Nekadašnji blagoslov svijeća i ophod na Svijećnicu

Blagdan Prikazanja Gospodinova ili Svijećnica, koji se slavi 2. veljače, svojevremeno se nazivao blagdan Očišćenja Blažene Djevice Marije, a kao slavlje vjerojatno je u Rimu poznato već u 5. st. S tim se blagdanom razvila i procesija svjetla, koja je imala svrhu potisnuti staru pogansku procesiju pomirenja, a koja se početkom veljače slavila svakih pet godina kao gradska procesija. Procesija svjetla nadahnuta je riječima starca Šimuna, koji je nazvao Isusa Svjetlom na prosvjetljenje naroda, a odatle dolazi i hrvatski naziv Svijećnica. Stariji naziv blagdana - Očišćenje B. D. M., prema nekima, nije baš teološki najsretnije riješen, budući da je Djevica Marija bezgrešna. Naime, prema starozavjetnim propisima, žena se nakon rođenja dječaka smatrala nečistom 40 dana, a nakon rođenja dje...
Meditacija uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz Prikazanje Gospodinovo

SVJETLOST NA PROSVJETLJENJE Blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu, posljednji blagdan Božićnog kruga, pun je simbolike svjetla. Kad je dijete Isus bio prikazan u hramu, starac ga je Šimun prozvao „Svjetlost na prosvjetljenje naroda“ (Lk 2,32). Od toga usklika evo drugog imena za ovaj blagdan - Svijećnica. Toga dana vjernici užižu svoje svijeće i nose ih u svečanom ophodu spominjući se svoga Gospodina koji ih je prosvijetlio. Zaustavimo se malo na simbolici i ljepoti svjetlosti. Ne bismo ni pomislili koliko je svjetlost važna u Božjem djelovanju prema čovjeku. Prvo što je Bog na zemlji stvorio, bila je upravo svjetlost: I reče Bog: „Neka bude svjetlost!“ I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu proz...
Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo

Mal 3, 1-4 Gospodin preko Malahije objavljuje da će odlučno reagirati i pročistiti hramsko bogoštovlje, što će prethoditi sudu nad socijalnim nepravdama. Prorok najavljuje uprisutnjenje Božje blizine i pri tome osjeća potrebu malo ublažiti snagu izričaja jer bi mogao predstavljati i prijetnju. Naime, iako isprva tvrdi da će sâm Gospodin doći u svoj hram, ova formulacija kasnije biva preinačena u anđeo Saveza, tj. neko od nebeskih bića pri čemu značenje pojma anđeo ipak ostaje dvojbeno jer ista riječ označava anđela i glasnika. U svakom slučaju, radi se o izvanrednom događaju Božje blizine koju će predstavljati odabrano biće. Heb 2, 14-18 Drugo čitanje iz Poslanice Hebrejima pobliže fokusira upravo i od proroka Malahije naglašeni aspekt „ublaženja“ Gospodnje pri...
Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu
Blagdani i sveta vremena

Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu

Četrdeset dana poslije rođenja Isusa roditelji odnose u Hram. Crkva na taj dan slavi blagdan Svijećnice, blagdan svjetla. Ime upućuje na malenog Isusa kojega su navijestitli proroci kao „svjetlo svijeta“ a u Hramu dočekao starac Šimun da vidi onoga koji se rodio „na prosvjetljenje naroda i slavu puka svoga izraelskoga“. Taj događaj bio je trenutak milosti za Šimuna jer je dočekao utjehu koju je Gospodin obećao Izraelu. Stoga na početku svoje molitve zahvaljuje Bogu što je pred kraj svoga života doživio takvu milost: „Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje spasenje tvoje koje si obećao.“ Šimunova zasluga stoga uvijek ostaje u tome što je vjerovao u Božja obećanja i na kraju zaista u malenom djetetu prepoznao Otkupitelja i Spasitelja....