Petak, 30 srpnja

Pedesetnica – Duhovi (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje