Oznaka: religije

Islam
Teološki prilozi

Islam

Islam je vjera koja se jednim dijelom nastavlja na židovstvo, drugim dijelom na kršćanstvo, te tek trećim dijelom izgrađuje nešto svoje. Danas u svijetu ima više od 1.500.000.000 muslimana, a prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj ih ima oko 63.000 (str. 12), dok svakako treba imati u vidu da će se s aktualnim migracijama muslimanskog stanovništva taj broj bitno povećati. Sama riječ islam znači pokornost Božjoj volji, a riječ musliman označuje onoga koji se pokorio Božjoj volji. Nastanak islama vezan je uz proroka Muhameda koji je tvrdio da mu se Bog objavio. Zato ćemo najprije pogledati kakvo značenje za muslimane ima Muhamedov život, te potom u što vjeruju i čega se pridržavaju muslimani. Muhamedov život Muhamed se rodio oko 570. god. poslije Krista u Meki, današn...
Budizam
Teološki prilozi

Budizam

Budizam nije prava religija, već više etika, filozofija ponašanja. Danas postoji oko 700.000.000 budista, koji su smješteni po cijeloj Aziji, a ima ih, u znatno manjoj mjeri, i na drugim kontinentima. Osnivač budizma je Siddhartha Gautama (Zidarta Gotama) - Buddha (Buda), rođen u današnjoj državi Nepal oko 560. pr. Kr., a umro 480. pr. Kr. Po njemu je budizam i dobio ime.  Život Siddharthe Gautame - Buddhe Buda je rođen i odrastao u hinduističkoj religiji, i to u drugoj kasti, odnosno kasti ratnika. Njegov je otac, kao pripadnik ugledne kaste, bio veoma bogat čovjek, pa je i Budu odgojio u velikoj raskoši. Budinom su ocu prorokovali da će mu sin biti ili veliki lutalica ili veliki vladar. Otac ga je htio zaštiti da ne postane beskućnik, pa ga je držao zatvorenog u svojim dvorcima...
Hinduizam
Teološki prilozi

Hinduizam

Pojam hinduizam dolazi od riječi Hindu, što je u stvari drugo ime za Indijca, čovjeka koji živi u Indiji. To znači da je ta religija povijesno i geografski prvenstveno vezana uz Indiju, ali se s vremenom proširila na mnoga druga područja. Ukupan broj hindusa danas je preko 1.000.000.000, što iznosi oko 15% od ukupnog svjetskog stanovništva, te je po broju članova treća religija u svijetu, nakon kršćanstva (32%) i islama (oko 23%). Hinduizam se ponekad naziva i brahmanizam, po njihovom božanstvu - Brahmanu. Broj hindusa u Republici Hrvatskoj nije poznat, ali postoji Hinduistička vjerska zajednica sa sjedištem u Zagrebu, a prema popisu iz 2011. god. oko 2.500 osoba izjasnilo se pripadnicima istočnjačkih religija, što svakako uključuje i pripadnike te zajednice. Obično se velike religi...
Židovstvo
Teološki prilozi

Židovstvo

Židovstvo je najstarija objavljena religija. Sam pojam židovstvo potječe od starijeg načina izgovaranja riječi Juda. Juda je naziv za jedno od dvanaest izraelskih plemena, po kojem su se i svi Židovi nazivali Judejci. Kod nas su se oni donedavno nazivali Židi. Židovstvo se još naziva i hebrejstvo, mojsijevstvo, izraelstvo i judaizam. Danas u svijetu ima oko 14.000.000 Židova, a prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj ih ima nešto preko 500 (str. 11). Kratka povijest židovskog naroda Povijest Židova započinje s Abrahamom, i to negdje u 19. st. pr. Kr., kada ga je, prema biblijskim zapisima, Bog pozvao da krene iz Ura Kaldejskog u nepoznatu zemlju. Abraham se na kraju svoga putovanja nastanio u zemlji Kanaan, koja je uskoro postala zemlja Židova - Izrael ili Palestina. ...