Utorak, 11 svibnja

Oznaka: sv. Pavao

Tragom djela i misli apostola Pavla (9)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (9)

Spreman za poslanje Buka velegrada nije zagušila jeku Božje riječi koja je zahvaljujući Savlovu i Barnabinu djelovanju sve snažnije odjekivala ulicama Antiohije i antiohijskom okolicom. Uz Jeruzalem rodilo se tako novo središte iz kojeg se širio navještaj spasenja i izljev ljubavi Božje na sve koji povjerovaše u Gospodina Isusa. Kvasac Božje riječi Božja riječ je doista bila poput kvasca koji je uskvasao tijesto čovječanstva zamiješano božanskim djelovanjem dosežući svoj vrhunac u utjelovljenju Riječi. Antiohijska je Crkva rasla u otvorenosti Duhu Božjemu, ali da bi se iz nekog središta mogla širiti radosna vijest, ono najprije mora biti stjecište u koje dotječe milosni dotok te iste radosti koji se poslije obilno razlijeva na žedna srca. Antiohijski vjernici – kršćani znali su čarobnu ...
Tragom djela i misli apostola Pavla (10)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (10)

Vjerom protiv magije Nakon što ih je Duh Sveti izabrao za posebno djelo naviještanja, Barnaba i Savao su se osjećali poput dvanaestorice apostola ili pak one sedamdesetdvojice učenika koje je Gospodin slao ispred sebe u svaki grad i mjesto kako je kanio doći. Išli su po dvojica svjedočeći o zajedništvu koje je Gospodin ostvario u svijetu, da bi onda na iskazu dvojice svjedoka počivalo svjedočanstvo vjere kojim su u srcima ljudi poravnavali staze Gospodnje. U sinagogama na Cipru Upravo Duh Sveti ih je uputio da se iz Antiohije zapute u Seleuciju, te da potom odjedre na Cipar, Barnabinu domovinu. Dok su oni razapinjali jedra svoga bića dahu Duha, osjećajući laganu tremu zbog iznimnosti povjerenog poslanja, njihova lađa je hvatala pravac Salamine, najvećeg ciparskog središta. Bilo im je ra...
Tragom djela i misli apostola Pavla (11)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (11)

U Antiohiji pizidijskoj Sergija Pavao, rimski upravitelj Cipra, bio je prvi poganin kojeg je Pavao pridobio za Krista navještajem svoga Evanđelja, prvi stranac koji je ostao zanesen snagom Pavlova svjedočanstva. Taj bogobojazni kulturni Rimljanin je mogao napokon u svojoj iskrenosti zahvaliti Bogu što se, zahvaljujući nastupu i odlučnosti jednog Židova, oslobodio onih tajnih sila koje su, kivne na svaku dušu koja traži jasnoću božanskog svjetla, njega držale u tami zablude uvjeravajući ga kako je na pravom putu. Rodio se vođa Kao što je upravitelju bila sretna okolnost što je upoznao Savla, tako je s drugu stranu i Savlu bila sretna okolnost da je jedan rimski uglednik zaželio primiti navještaj spasenja. Bila je sretna okolnost i to što je Taržanin bio rimski građanin pa je mogao vlasti...
Tragom djela i misli apostola Pavla (12)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (12)

Od povijesti do sadašnjosti spasenja Uzevši riječ Pavao se osjetio vrlo posebno, nekako svečano i gotovo uzvišeno, što opet nije utjecalo na njegov osjećaj malenosti i neznatnosti pred otajstvom koje je trebao navijestiti. Nije to bilo uzbuđenje, a ni trema pred nastup, premda je svaki put kad bi progovorio osjećao određenu mješavinu jednog i drugog. Za njega propovijedati nije značilo pokazivati svoje znanje, nego naviještati pravoga Boga, njegovu istinu i ljubav, te u isto vrijeme doći do srca ljudi nudeći im riječi utjehe, kako su i sami tražili. Povijest spasenja Već je više puta propovijedao, i svaki put iznova pitao se što reći. Nije htio biti automat što izbacuje riječi, nego svjedok koji prodire u bit stvari. Zato je i ovaj put, u sinagogi Antiohije pizidijske, odlučio progovori...
Tragom djela i misli apostola Pavla (13)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (13)

Pavlovo evanđelje židovima Pavao je osjetio ganuće govoreći o Božjem planu spasenja u židovskoj sinagogi u Antiohiji, a kad je izgovorio sveto ime Isusovo prošli su ga trnci. Znao je da je dodirnuo dubine Božjih tajni kojih čovjek nije dostojan i koje nikad do kraja ne može dokučiti. A kad je dotakao tu strunu, srce mu je zadrhtalo poput žica harfe, pa se nakon suzvučja s Božjim srcem odredio uskladiti i sa srcima i ušima svojih slušatelja govoreći im o konačnom ostvarenju Božjih obećanja. A njegova su obećanja vjere predostojna, dok je čovjek redovito u neznanju glede uzvišenih Božjih planova, pa i glavari i starješine koji svake subote čitaju Božju riječi, bili su u neznanju ne upoznavši način na koji će Bog ispuniti svoja obećanja dajući Izraelu Spasitelja. Isus i Pismo A ta dodirna ...
Tragom djela i misli apostola Pavla (14)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (14)

Zidovi, kamenje i prašina Pavlova propovijed u sinagogi ostavila je snažan dojam na prisutne,ne samo na Židove nego i na bogobojazne pridošlice. Veselio se što su se sami preporučili njemu i Barnabi za daljnju pouku želeći do kraja primiti riječ istine. Radost mu je bila promatrati Božje djelovanje u srcima vjernika, te ih je sa svom gorljivošću poticao da ustraju u vjeri, dok je nestrpljivo iščekivao sljedeću subotu da nastavi započeto djelo. Pred zidom tvrdokornosti Činilo se da će te subote uspjeh biti mnogo veći nego prvi put, jer se zgrnuo cijeli grad, i pogani i židovi, čuti riječ Gospodnju. Ali kako to redovito biva, Božja riječ izaziva i razdor. Ona razdjeljuje dobre od zlih, gorljive od polovičnih, iskrene od dvoličnih. Cijena je to njezine jasnoće i svjetla kojim se raspršuje ...