»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)

2. nedjelja kroz godinu (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje