Utorak, 17 svibnja

Blaženstva (euharistijsko klanjanje)


Uvod


Gospodine Isuse, klanjamo ti se u otajstvu euharistije i u otajstvu Tvoje riječi. Htjeli bismo razmišljati o tvojoj riječi i živjeti s njom. Pomozi nam da srcem prihvatimo Tvoj nauk izražen u tvojim Blaženstvima.


Tekst


Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati…


Razmatranje i poziv na molitvu


Isus uzlazi na goru. Okuplja učenike i mnoštvu progovara. Gospodine, Ti nas pozivaš na ono što je uzvišeno. Htjeli bismo ti i mi pristupiti. Želimo slušati svednevice Tvoju riječ i živjeti od svake riječi što izlazi iz tvojih usta. Znamo da si na poseban način nazočan i živ među nama. Zajedno sa svetim Petrom govorimo ti: „Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!“ (Iv 6,68).


Molitva


Gospodine Isuse, Ti nas svednevice pozivaš da slušamo tvoju riječ, a osobito na nedjeljnoj svetoj misi. Po svojoj riječi ti nas poučavaš i upućuješ da živimo kao djeca Božja, kao baštinici nebeskog kraljevstva. Daj da s vjerom, nadom i ljubavlju slušamo tvoju riječ, po njoj živimo i tako dospijemo u tvoje Kraljevstvo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.


Tekst


Prvo blaženstvo:

„Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Sveti nas Pavao poučava: „Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.“ (2 Kor 8,9) Sin Božji od vječnosti uzeo je na se krhku ljudsku narav, postao je nama u svemu jednak, osim u grijehu. Odložio je svoje božanstvo i postao svim sluga: siromašan do te mjere da je jedanput rekao: „Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio“ (Mt 8,20 ). I umro je kao najveći siromah: bez odijela, pribijenih nogu i ruku. A naše bogatstvo? Biti siromašan duhom znači ne hlepiti ni za čim, nego moliti Gospodina za svagdanji kruh i blagoslivljati Boga za sve što nam daje. Jer, rekao je Isus: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4).


Molitva


Gospodine Isuse, ti nas pozivaš da budemo siromasi duhom, ne zato što bi ti prezirao išta od onoga što je Bog stvorio. Ta i ti si jeo i pio, odlazio na gozbu, bio na svadbi! Ti nas pozivaš da tražimo najprije Kraljevstvo nebesko, da kao prvo tražimo tvoju volju i po njoj živimo. Ne želimo se tjeskobno brinuti za ovozemno. Pomozi nam da se u svome životu prvo tebi svidimo, a onda nam podari i kruha svagdanjega, da ne oskudijevamo u onome što nam je za život potrebno. Oprosti nam, Gospodine, što se tako mnogo brinemo za zemaljsko, da zaboravljamo tebe. Pomozi nam da znademo tražiti najprije tvoje Kraljevstvo i njegovu pravdu, pa da nam onda ti ostalo možeš nadodati. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.


Tekst


Drugo blaženstvo:

„Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Gospodin Isus govori prije svoje muke: „Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!“ (Mt 26,38). Ne možemo znati zašto Bog dopušta da se čovjek žalosti, zašto Bog dopušta da čovjek trpi. Bog nije ni svojega Sina izbavio od žalosti, nego je dao da upravo po svojoj žalosti, po muci i smrti dospije do slave uskrsnuća. Tako Bog ne uklanja žalost, nego joj daje smisao. To nam Isus želi reći. Žalost s povjerenjem u Boga već sada rađa utjehom. Ima smisla moje trpljenje! I mi poput Isusa toliko puta molimo Boga da nas izbavi od muke i nevolje, ali poput Isusa i mi želimo reći: „Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti” (Mt 26,39).


Molitva


Gospodine, i mi toliko puta trpimo. Toliko puta nas žalost obuzima. Pomozi nam da ne budemo zagledani u naše nevolje, nego u tvoje milosno lice. I mi želimo reći s onim svetim piscem: „Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja“ (Ps 62,2).


Tekst


Treće blaženstvo:

„Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Prorok Izaija proročki govori: „K’o jagnje na klanje odvedoše ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih (Iz 53,7). To je naš Gospodin Isus Krist. Kad je svečano ulazio u Jeruzalem, ulazio je krotak jašući na magaretu, a ne na bojnom konju. Bog je mogao ognjem i mačem uspostaviti svoje kraljevstvo, ali je ipak htio da se njegovo kraljevstvo rađa i širi u ljudskim srcima. Bog je krotak, milosrdan, dobrostiv.


Molitva


Koliko puta smo mi, Gospodine, naprasiti, grubi, samoživi, puni sebe. A ti nam poručuješ da ovosvjetski silnici neće baštiniti zemlju, nego oni koji su krotki poput tebe. Daj nam strpljivosti i blagosti, Gospodine!


Tekst


Četvrto blaženstvo:

„Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Isus je bio i gladan i žedan pravednosti. Iako je „prošao zemljom čineći dobro (Dj 10,38), osudili su ga kao zločinca. Isus je liječio njihove bolesnike, čak je i mrtve uskrišavao. Hranio je gladne, tješio žalosne, čak je na svadbi pretvorio vodu u vino da bi iz neprilike izvukao mladoženju. Naviještao im je spasenje, govorio o Kraljevstvu koje dolazi. A oni su ga osudili.

Isus veli: „Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti“ (Iv 15,20). Sveti pisac veli: Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. (Dj 2,27). I mi to vjerujemo.


Molitva


Bože, pomozi nam da shvatimo i prihvatimo da smo po trpljenju slični tvome Sinu Isusu Kristu. Daj da nam svako trpljenje bude na spasenje.


Tekst


Peto blaženstvo:

„Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Bog je milostiv, Bog je milosrdan. Veli psalam: „Milosrdan i milostiv je Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv“ (Ps 103,8). Prepun je milosrđa i naš Gospodin Isus Krist. I kad je bio umoran, uvijek se znao sažaliti nad narodom, pa ih je onda poučavao i liječio njihove bolesnike. Milosrdan je i blag bio osobito prema slabima i grešnima, tako da nam je ispripovjedio priču o čovjeku koji je ostavio 99 ovaca na sigurnom, da bi potražio onu stotu, zalutalu.

Mi smo djeca Božja, braća i sestre Kristovi. I nas Bog poziva da budemo milosrdni i prema onima koji to zaslužuju i prema onima koji to ne zaslužuju, tako da bismo bili djeca Oca nebeskoga, „jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima (Mt 5,45).


Molitva


Daj nam, Gospodine, blagosti i strpljivosti!


Tekst


Šesto blaženstvo:

„Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!“


Razmatranje i poziv na molitvu


„Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest (Tit 1,15), govori apostol Pavao. Nije se on obazirao na grešnu prošlost Zakeja, nadcarinika, nego je svratio njemu. Nije gledao na prošli život Mateja, carinika, nego ga je učinio svojim apostolom. Nije gledao na zločinački život Pavla, nego ga je učinio apostolom naroda. Bog nikoga unaprijed ne osuđuje.


Molitva


Oprosti nam, Gospodine, što tuđe pogreške gledamo kroz povećalo, a svojih ni ne zamjećujemo. Oprosti nam, što smo često puta spremni osuditi i prije nego što vidimo o čemu se radi (umjesto da uopće ne sudimo!). Oprosti što nam je srce prljavo, opterećeno zlim mislima i primislima, tako da ne možemo vidjeti dobra u svome bližnjemu. Veli psalam: „Čisto srce stvori mi, Bože!“ (Ps 51,12).


Tekst


Sedmo blaženstvo:

„Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Bog je mir. Božje je kraljevstvo, kraljevstvo mira. Mir označava skladan život čovjeka s čovjekom, skladan život čovjeka s Bogom. Takav nam je mir ostavio Isus. I poziva nas da težimo za mirom, za pomirenjem, da budemo nositelji mira. Nažalost, lako je posijati razdor, lako je uvrijediti se i uvrijediti drugoga. Lako je osvetiti se, biti zlopamtilo. Lako je razbiti jedinstvo. A to je onda đavolsko djelo, jer đavao – diabolos i znači „onaj tko razgrađuje i razbacuje“.

Naprotiv, Isus je donio mir i pomirenje. Pomirio je grešni svijet s Ocem. I nas poziva da budemo glasnici njegova spasenja, njegova mira.


Molitva


Daj, Gospodine, da budemo glasnici mira, tvorci mira, da budemo oruđe tvoga praštanja i pomirenja.


Tekst


Osmo blaženstvo:

„Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Gospodin Isus bio je progonjen. Na njegovu dobrotu uzvratili su zavjerom da će ga ubiti, tako da se morao sklanjati sve „dok nije došao njegov čas“. Svi su apostoli bili proganjani i svi su, osim apostola Ivana, mučeničkom krvlju završili svoje ovozemno progonstvo. Ali su zato uzidani u temelje Crkve.

Što se čudimo ako osjetimo i mi koji puta teret progonstva i osude? Onima koji vjeruje, sve se okreće na dobro. Koji puta je to jedini put da čovjek dospije u Kraljevstvo nebesko.


Tekst


„Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!“


Razmatranje i poziv na molitvu


Gospodin govori o velikoj plaći na nebesima. Ali on također veli da je kraljevstvo Božje među nama, u nama. Mi vjerujemo da već sada osjetimo plodove spasenja. Već sada u nama počiva mir Kristov, već je sada u nama duboka radost, koju nam nitko neće niti može oduzeti. Mi smo već sada djeca svjetlosti. Mi smo već sada u Božjim rukama. Mi već sada živimo u Božjem kraljevstvu, samo što će to jednoga dana zasinuti u svoj punini i jasnoći, baš kako reče Isus: „U onaj me dan nećete ništa više pitati“ (Iv 16,23).


Molitva


Hvala ti, Bože, za ovu uru molitve. Hvala ti što nas nazivaš svojima. Hvala ti, što smo već tvoji.