Skip to content

Biret ili križatica

kardinalski bireti


Biret ili križatica je četverokutna ukrućena kapa s tri, a ponekad i četiri roga, odnosno zaobljene izbočine na gornjem dijelu, koju nose klerici kao znak svećeničkog dostojanstva. Češće se na vrhu, na sredini bireta, nalazi vunena bombica (pompon), a ponekad šiljak. U ranijim su je vremenima vrlo često nosili svećenici, posebno kod blagoslova, sprovoda i drugih liturgijskih čina koji se slave vani, pri ophodima, kod ispovijedi na otvorenom itd., te im je tako ta kapa poslužila i kao obrana od vjetra, sunca ili kiše. Osim navedenoga, biret se nosio i u dijelovima euharistijskoga slavlja i bio je obvezan pri izricanju formule odrješenja u sakramentu ispovijedi. Iako Drugi vatikanski sabor nije ukinuo upotrebu bireta, danas se rijetko može vidjeti svećenika koji nosi tu kapu.

Boja i kvaliteta platna od kojeg je napravljen biret označavat će stupanj kleričkog dostojanstva, pa će tako svećenik nositi biret crne boje, i to od vunene tkanine, dok će biskupov i kardinalov biti od svile. Biskupov biret je u ljubičastoj boji, a kardinalov u crvenoj. Kardinalov biret je bez pompona. Osim njih, biret mogu nositi i đakoni i bogoslovi, a njihov je biret, kao i svećenički, crne boje, i to bez pompona. Svećenici pak koji su kanonici nose crni biret s crvenim pomponom. Redovnici uglavnom ne nose biret, ali ima i onih redova gdje je biret sastavni dio njihove liturgijske odjeće, obično bez pompona. Papa ne nosi biret.

Ne zna se točno kako je biret postao sastavni dio liturgijskoga ruha, ali čini se kako je ta kapa, dakako drugačijega oblika od današnjega, najprije bila vezana uz postizanje akademskih stupnjeva (i danas se slična kapa nosi kod promocija), a onda je početkom 14. st. na sinodi u Bergamu preporučeno da ju nose i crkveni velikodostojnici, a u 16. st. i niži kler.

Većina bireta ima tri roga, ali je ipak negdje običaj, npr. u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj ili Nizozemskoj, da ima četiri. Kapa se nosi na glavi tako da onaj dio koji nema roga biva okrenut s lijeve strane glave.

Iako se danas nošenje bireta može činiti ne samo neobičnim, nego i staromodnim, valja istaknuti kako je ta kapa, uz to što je doista bila funkcionalna i štitila od kiše i vjetra, bila i vidljivi znak svećeničkoga staleža, te je time vjernicima slala jasnu poruku da je osoba koja ju nosi posvetila svoj život Bogu i zajednici. U današnje vrijeme kada je doista rijetkost vidjeti svećenika izvan crkve u reverendi ili habitu, pa čak i s kolarom, možemo se s nostalgijom prisjetiti starih vremena kada su svećenici svoje svećeničko poslanje isticali, a ne skrivali.

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Vjeroučiteljica u Osijeku i urednica portala
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Latest posts by mr. Snježana Majdandžić-Gladić (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Biret od papira Biret je posebna četverokutna kapa koju nose svećenici, biskupi i kardinali, a o njoj se više može saznati ovdje. U sklopu vjeronaučnih tema o...
Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa Liturgijska godina: božićni ciklus, uskrsni ciklus i  vrijeme kroz godinu Liturgijska godina se sastoji od tri temeljna ciklusa, a to s...
Veliki tjedan Zadnji tjedan pred Uskrs naziva se Tjedan muke, Sveti tjedan ili Veliki tjedan, a označava spomen na posljednje Kristove dane i liturgijsko uprisutnje...
Prezbitersko ređenje 1. Prezbitersko ređenje prema najstarijim izvorima U Rimu su prezbiteri od samih početaka bili prvi biskupovi suradnici i zamjenjivali ...
Korizmeno vrijeme Korizma je vrijeme bliže priprave za Uskrs, a karakterizira ju ozbiljnost, pojačana pobožnost, djela milosrđa i djela pokore. Kroz takva djela...