3. nedjelja došašća (A) – misao za homiliju i molitva vjernika

3. nedjelja došašća (A) – misao za homiliju i molitva vjernika


Krist, koji se pojavio u vremenu i sada je djelatan u svojoj Crkvi


Čitanja: Iz 35,1-6a.10 Ps 146; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11


Uvod


Možda nismo dovoljno svjesni kako se ovoga trenutka među nama događaju velike stvari. Gospodin Isusu ovome slavlju prisutan je među nama po svojoj riječi i po svojim otajstvima. Mi smo doista svjedoci i očevici njegovih silnih djela spasenja.


Misao za homiliju


Evo povijesti spasenja u tri slike. Bog nije ostavljao svoj narod. Vodio ga je u Starom zavjetu, poučavao po prorocima i, konačno, obećao Spasitelja. Današnje prvo čitanje puno je radosne nade i klicanja: „Evo Boga vašega… on sam hita da vas spasi!“ Doći će Spasitelj, i tada će sljepačke oči progledati, uši se gluhih otvoriti…

Bog je vjeran svojim obećanjima. To je Isus i činio. Sam predstavlja znakove svoga mesijanstva: „Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.“ I doista! Isus je liječio bolesti u Izraelu, činio čudesa u svome narodu. Međutim, to su bili tek znaci onog konačnog, pravog spasenja. Naime, Krist je vazmenim otajstvom svoje muke, smrti, uskrsnuća i proslave otvorio put vječnoga spasenja svome narodu, pridružujući svojoj proslavi sve one koji vjerom i sakramentima pristanu uza nj.

Sve se to, onda, odvija u Kristovoj Crkvi. Sve to blago Božje blizine i Božjeg spasenja nazočno je i djelatno u Crkvi, zajednici vjernika koji su Tijelo Kristovo. Htjeli bismo, naravno, i svojim kršćanskim opredjeljenjem i životom pridonijeti da Crkva to zaista i bude, da ne bude u njezinom tijelu obamrlih i usahlih udova.


Molitva vjernika


Pomolimo se usrdno Bogu Ocu koji nam je milost udijelio da iščekujemo objavu Gospodina našega Isusa Krista. Njemu uksliknimo:

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

  1. Posveti, Gospodine, cijelo naše biće, dušu nam i tijelo i čuvaj besprijekorne za dolazak tvoga Sina!
  2. Daj da ovaj dan sveto proživimo te u ovom svijetu živimo pravedno i pobožno.
  3. Daj da se odjenemo u Gospodina našega Isusa Krista i Duhom Svetim prožmemo.
  4. Daj, Gospodine, da budni ostanemo do slavnog očitovanja tvoga Sina.
  5. Ojačaj svoju Crkvu, svoje otajstveno Tijelo, da svaki od nas bude živi ud – svjedok tvojega spasenja.

Usliši molitve zajednice koja ti se obraća, Gospodine, i učini da budemo znak tvojega spasenja. Po Kristu.