Utorak, 5 srpnja

Oznaka: liturgijska slavlja pod misom

Liturgijska slavlja pod misom: Bogoslužja uvođenja
Liturgika

Liturgijska slavlja pod misom: Bogoslužja uvođenja

U ovom bismo prilogu htjeli prikazati mogućnost bogoslužja uvođenje u različite službe kako to predviđa Opća uredna Rimskog misala, kao i moguća liturgijska slavlja određenih stupnjeva u kršćanskom hodu, kao što je to prigodom priprave na sakramente potvrde i euharistije. Ni za jedno od ovih bogoslužja nemamo službenih liturgijskih obrazaca. 1. Uvođenje u službe Pontifikal donosi obred postavljanja čitača i akolita. To su one postavljene službe koje su u praksi u nas rezervirane za svećeničke kandidate. Osim ovih postavljanih službi, liturgijske knjige nabrajaju i druge (liturgijske) službe koje valja vrednovati. U važećem Pontifikalu nalazimo i ovu odredbu: "Nema zapreke da osim zajedničkih službi u latinskoj Crkvi Biskupske konferencije zatraže od Svete Stolice i druge, za koje mis...
Liturgijska slavlja pod misom: Blagoslovi
Liturgika

Liturgijska slavlja pod misom: Blagoslovi

1. Značenje blagoslova Za kršćane blagoslivljanje nije neki magični čin kojim bi se nekim ljudima ili stvarima davale posebne moći ili svojstva. Za Crkvu je blagoslov u prvom redu stvarateljski Božji čin: "Nadasve blagoslovljeni Bog izvor je i ishodište svakog blagoslova. On, jedini dobar sve je učinio dobro da svoje stvorove ispuni blagoslovima i uvijek ih je, i nakon čovjekova pada, dijelio kao znak milosrđa."[1] Božja je riječ svemoćna: što izrekne, to se i zbude. Zato je i blagoslov, izrečen pri koncu stvaranja, dio samog stvaranja. Međutim, Božje blagoslivljanje čovjeka ide još dalje: "I kad je došla punina vremena, Otac je poslao svoga Sina i po njemu, koji se utjelovio, ljude je ponovno blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom. Tako nam se staro prokletstvo prometnulo u blagos...
Sprovodna misa
Liturgika

Sprovodna misa

Mnogima je ostala u sjećanju sprovodna misa za papu Ivana Pavla II. Obrede je predvodio kardinal Ratzinger. Pred silnim mnoštvom vjernika, pred stotinama svjetskih državnika i uglednika on je misu započeo na uobičajen način, bez patosa i uzvišenih riječi o pokojniku, bez pozdravljanja nazočnih. Liturgija je bila velebna i svečana u svojoj jednostavnosti. Bio je to jedan od onih slučajeva kada se s malo riječi puno toga kaže. Čini mi se da bi upravo to valjalo imati na umu dok pripravljamo sprovodno bogoslužje. Vrijedeći Red sprovoda[1] predviđa sprovod s postajama u pokojnikovoj kući, u crkvi i na groblju, te sprovod s postajama kod mrtvačnice i kod groba.[2] U nas praktički nema više sprovoda koji bi započinjao iz pokojnikove kuće. Redovito koristimo ovu drugu mogućnost – red sprovoda...
Liturgijska slavlja pod misom: Služba časova
Liturgika

Liturgijska slavlja pod misom: Služba časova

1. Počeci Službe časova u Crkvi Isusovu preporuku kako „valja svagda moliti i nikada ne sustati“ (Lk 18,1)[1] Crkva na poseban način ispunjava službom časova. U apostolskoj konstituciji Laudis canticum od 1. studenoga 1970. kojom proglašava Božanski časoslov, Pavao VI. ovako ističe smisao i važnost ovog bogoslužja: "Pjesmu hvale koja se na nebesima pjeva kroz svu vječnost i koju je Vrhovni svećenik Isus Krist prenio u ovo zemaljsko progonstvo, Crkva ustrajno i vjerno nastavlja kroz tolika stoljeća, u divnoj raznolikosti oblika. Liturgija časova se pomalo tako razvijala da je postala molitvom Crkve: obavljala se u određeno vrijeme i na određenim mjestima pod predsjedanjem svećenika kao neka nužna nadopuna, kojom se vrhunac bogoslužja, sadržan u euharistijskoj Žrtvi, proteže na sve ...
Slavlje vjenčanja pod misom
Liturgika

Slavlje vjenčanja pod misom

Ne treba dvojiti: euharistija je izvor i vrhunac svekolikog kršćanskog bogoslužja. Uvijek se pod misom slavi posveta crkve, ređenja i zavjetovanja, a potvrda se „obično“ slavi pod misom. Za ostala liturgijska slavlja po sebi je pohvalno i dobro da budu pod misom.[1] Kada je u pitanju slavlje vjenčanja, čini se osobito prikladnim da se ono slavi pod misom, jer je euharistija „svadbena gozba Jaganjčeva“, a ljubav zaručnika i zaručnice (muža i žene) slika je one ljubavi kojom Krist ljubi Crkvu, što se – opet – na poseban način očituje i ostvaruje upravo po euharistiji. Ovdje ćemo podsjetiti kako se ima slaviti vjenčanje pod misom, a na koncu ćemo dodati neke dvojbe glede uputnosti, odnosno korisnosti takvoga slavlja. Po sebi je jasno kako se odvija slavljenje pod misom. Ukoliko se vjenčan...
Krštenje djece pod misom
Liturgika

Krštenje djece pod misom

Euharistija je culmen et fons, vrhunac i izvorište svekolike liturgije i svakog sakramenta. Zato je – pogotovo u obnovljenoj liturgiji – hvalevrijedno pojedina bogoslužja slaviti pod misom. Time se pokazuje veza svakog slavlja – pogotovo sakramentalnog – s euharistijom. Time se, osim toga, ponajbolje očituje eklezijalnost svakoga slavlja, jer se ono ostvaruje u zajedništvu vjernika koji u tome dvostrukom slavlju sudjeluju. Međutim, ako se takva slavlja pod misom preporučuju, ne znači da su ona uvijek nužna ili prikladna. O tome govore liturgijski propisi ali i pastoralna razboritost, kako ćemo kasnije vidjeti. Iako su liturgijske odredbe jasno iznesene u prethodnim napomenama pojedinih liturgijskih knjiga, ipak u praksi uočavamo neke poteškoće i nejasnoće. Vjerujem da će biti koris...