Utorak, 30 studenoga

Oznaka: Tijelovo

Uz svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove

Tijelovo
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Tijelovo

Tijelovo je jedan od onih blagdana koji svoje postojanje u dobroj mjeri zahvaljuju privatnim objavama, iako su i druge okolnosti dovele do nastanka ove svetkovine. U ranom srednjem vijeku kršćani su se sve rjeđe pričešćivali zbog strogog shvaćanja uvjeta za sakramentalno odrješenje u ispovjedi. K tomu je sveta misa zbog latinskog jezika postala nerazumljiva, što je također pridonijelo tome da su vjernici sve manje shvaćali misu kao žrtvenu gozbu. Tako je pučka pobožnost u svetoj misi sve više častila Krista prisutnog pod prilikama kruha i vina, a sve manje doživljavala da se tu radi o Kristu žrtvovanom koji se daje kao hrana. Misa je postala trenutak slavodobitnog silaska Kristovog Božanskog Veličanstva među svoje vjernike. Tako je nekako vrhunac euharistijske pobožnosti bilo promatran...
Meditacija uz Tijelovo (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz Tijelovo (C)

Podajte im vi jesti Ljudi se često znaju ljutiti kad im pri nekom poslu dijete želi „pomoći“. Malo je onih koji imaju strpljenja s dječjom sporošću i neupućenošću. Radije će sve sami napraviti. A oni koji imaju strpljivosti raditi zajedno s djetetom vidjet će da im je to oduzelo više vremena nego da su sami nešto napravili, ali ostaje dvostruko zadovoljstvo: zadovoljstvo starijega da je neka znanja prenio djetetu i zadovoljstvo djeteta da je nešto naučilo i bilo od koristi. Sjećamo se iz djetinjstva kako su nam bili dragi upravo ti ljudi koji su pokazali takvu strpljivost s nama. U čudesnom umnažanju kruha i ribica (Lk 9, 11b-17) prikazana je upravo takva strpljivost Božja s nama. Prikazat ćemo taj događaj u tri slike. Prva slika. Veliko mnoštvo svijeta (Luka govori o pet ...
Svetinja koja nas posvećuje – razmišljanje uz Tijelovo (B)
Homilije u godini B

Svetinja koja nas posvećuje – razmišljanje uz Tijelovo (B)

Slavimo danas svetkovinu presvetoga Tijela i Krvi Kristove ili, kako je u nas uvriježeno reći, Tijelovo. Ovo nas slavlje poziva razmišljati ne samo o Bogu koji se utjelovio, to jest postao tijelo i čovjek prije dvije tisuće godina, nego nas poziva razmišljati o njegovoj utjelovljenoj prisutnosti koja ostaje u euharistijskom otajstvu pod prilikama kruha i vina. Tekstovi koje danas čitamo potiču nas da o ovom otajstvu razmišljamo iz perspektive saveza koje je Bog sklapao sa svojim narodom, te tako s cijelim čovječanstvom. Mi koji živimo u eri ugovora i pravnih akata, dobro ćemo razumjeti o čemu se radi. Pogotovo što smo svjesni kako danas ugovori među ljudima ne vrijede mnogo, ako nisu ovjereni i ako za njihovu provedbu ne jamči neko nadležno tijelo. Ostalo je malo prostora za ono os...
Beskvasni kruh života – razmišljanje uz svetkovinu Tijelova (B)
Homilije u godini B

Beskvasni kruh života – razmišljanje uz svetkovinu Tijelova (B)

Slavimo danas uzvišenu svetkovinu koja je u sebi, u jednom otajstvu, sažetak božanskog života i sažetak cjelokupnog božanskog dara čovjeku. Doista, u otajstvu euharistije predaje nam se sam Bog koji nas hrani na putu života u našem hodu prema vječnosti. Ovaj kruh nije za nas samo hrana, nego je i kruh koji nas obvezuje i poučava kako ispravno živjeti u svijetu koji nas ne hrani uvijek kruhom života, nego u kojemu nam se često nudi i podvaljuje otpad, smeće, a čak i zatrovana hrana. Upravo zato je Isus svjesno htio ostaviti sebe u kruhu kao autentičnoj hrani života, kako bi ih također upravio da žarko žeđaju za njegovim kraljevstvom u kojem će ga blagovati u punini. Htio je da njegovi učenici žarko žele njega, kako na zemlji, tako na nebu, na način na koji je on htio s njima žarko b...
Meditacija uz Tijelovo (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz Tijelovo (B)

UZMITE, OVO JE TIJELO MOJE Kad te prijatelji zovu na večeru, to je uvijek lijepo. Večera na koju apostoli pozivaju Isusa u današnjem evanđelju, posebna je večera. Ona koja se slavi o blagdanu Pashe. A Isusa je taj poziv pogodio u živu ranu. Naime, „Pasha“ u Židova znači i blagdan i pashalno janje. Dok učenici bezazleno pitaju Isusa: „Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?“, nisu znali da će pashalno janje te godine biti posve drugačije. Bit će žrtvovano pravo Pashalno janje - Krist. Janje koje su Izraelci žrtvovali i blagovali svake godine o blagdanu Pashe bilo je tek slika pravoga Janjeta koji oduzima grijeh svijeta. On je onaj o kojem pismo veli „Kao janje na klanje odvedoše ga...“ I sada se to Pismo ostvaruje. Zato je Isus potresen u srcu. Zna da je ovo vrhuna...
Nekadašnji ophod na Tijelovo
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Nekadašnji ophod na Tijelovo

Ukratko o Tijelovu Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove, Tijelovo ili Brašančevo, slavi se u četvrtak nakon Presvetog Trojstva, a nastala je, s jedne strane, kao reakcija na krivovjerna učenja o stvarnoj Kristovoj prisutnosti u euharistiji, a s druge strane kao rezultat pokreta pobožnosti prema Oltarskome Sakramentu. Naime, u 12./13. st. bilo je rašireno vjerovanje katara, koji su naučavali kako Krist nije stvarno, nego je tek simbolički prisutan u prilikama kruha i vina. To se naučavanje prilično raširilo i bitno je ugrožavalo ispravan crkveni nauk, pa su nastajale značajne polemike o tom pitanju. S druge strane, u puku je nastalo iskrivljeno štovanje prema Tijelu i Krvi Kristovoj, odnosno od poželjnog strahopoštovanja prema Kristovoj žrtvi, došlo se do razine velikog str...
Hrana života vječnoga – razmišljanje uz svetkovinu Tijela i Krvi Kristove (A)
Homilije u godini A

Hrana života vječnoga – razmišljanje uz svetkovinu Tijela i Krvi Kristove (A)

Slavimo danas svetkovinu Tijelova, to jest svetkovinu Tijela i Krvi Gospodinove, časteći njegovu prisutnost u euharistijskim prilikama. U današnjem evanđeoskom odlomku čitamo njegove vrlo jasne izjave kojima svjedoči da je njegovo tijelo istinski kruh za život svijeta, kruh koji je s neba sišao. Njegovo tijelo je kruh stvarniji i hranjiviji od mane kojom se je židovski narod hranio u pustinji. Mana je bila samo pralik, samo nagovještaj ova otajstvene hrane njegova tijela koju nam je sam ostavio na posljednjoj večeri. No kad nam je ostavio tijelo kao kruh, onda je doista mislio da je ono stvarna hrana i pozvao je one koji vjeruju u njega da ga blaguju. Stoga, kako veli i sveti Augustin svojim vjernicima, blagovanje njegova tijela i krvi nije i ne bi smjelo biti formalno, izvanjsko, nego pos...
Meditacija uz Tijelovo (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz Tijelovo (A)

ZAJEDNIŠTVO TIJELA KRISTOVA Povijest nas poučava da je čovjek pun suprotnosti, da u njemu često djeluju suprotne sile. Evo, s jedne strane čovjek je u sebi i po sebi društveno biće. Stvara obitelj, obiteljsku i rodbinsku zajednicu, ulazi u društvo. Ljudi stvaraju zajednice na razini sela, gradova i država. Čovjek redovito ne živi kao vuk samotnjak. No u isto vrijeme u ljudima se javlja potreba da se nameću u društvu, da stvaraju razdor. I tako se onda događa da se u malo vremena razore tolike vrijednosti godinama stvarane. Ukratko, čovjek gradi i razgrađuje zajedništvo. Sličnih je poteškoća imao i Pavao u Korintu. On je, naime, u Korintu navijestio Krista raspetog i uskrslog, Krista, Spasitelja i Posrednika između Boga i ljudi. No u isto vrijeme to spasenje i Božje odabranje do...
Nebo na dlanu
Pjesme

Nebo na dlanu

Uz blagdan Tijelova - Brašančeva Voljom Tvojom posvetnom stvara se nebo na žrtveniku, na mom dlanu. Na Riječ Tvoju šumi pšenica krušna u kruhu. Zaiskri nebo u vinu sunčanom. Drhti zemlja posvećena stopama Tvojim, bremenita vječnošću u vremenu. Riječ Tvoja izrečena nad kruhom, vinom posvećenim, Tijelom Tvojim postaje. Stojim bez daha. Ti si mi u rukama. Vječnost na dlanu. Preslab sam, nedostojan da te u kruhu, da te u vinu drugima dijelim, pretočim žednima života u krhkom našem vremenu. Htio sam biti velik pod nebom dok ponavljam Tvoje Riječi da postanu djelo, jelo za vječnost. Vjerom te dodirujem, u srcu Te nosim, slab, a u Tebi jak.