»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Uzvišenje svetoga Križa – prijedlog za liturgijsko pjevanje