Subota, 21 svibnja

Zapadna i Istočne Katoličke Crkve [video]


Katolička se Crkva sastoji od ukupno 24 Crkve ujedinjene pod papom. Najpoznatija je Rimokatolička, ali postoje još 23 Istočne Katoličke Crkve. Svojom vanjštinom možda sliče na pravoslavne kršćane, ali istočni katolici su jednako katolici kao i mi koji pripadamo Latinskoj Crkvi. Objasnimo o čemu se radi.

Kao prvo, govorimo o katoličkim Crkvama. Radi se dakle o pravim pravcatim katolicima. To znači da imamo puno zajedništvo, da smo braća i sestre u punom kršćanskom smislu, da priznajemo istog papu i da možemo zajedno pristupiti pričesti, sklapanju ženidbe, ma sve bez ikakvih zapreka.

Kao drugo, govorimo o Zapadnoj, odnosno Istočnim Crkvama jer je tako bilo podijeljeno Rimsko Carstvo. U toj podjeli Carstva, jedna se Crkva geografski našla na Zapadu pa se zove Zapadna, Latinska ili Rimska. Sve su se ostale našle na Istoku pa ih zovemo Istočnim Crkvama. Neke od tih Crkava su se za vrijeme Istočnog raskola priklonile pravoslavnim Crkvama pa se tek kasnije vratile u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom, dok neke gotovo da i nikad nisu upale u šizmu.

Kao treće, govorimo o Crkvama u smislu da uživaju veliku samoupravnu slobodu. Stručno se kaže da postoje 24 sui iuris Crkve. Te sui iuris Crkve imaju još veću neovisnost od biskupija, imaju vlastito kanonsko pravo, vlastitu hijerarhiju, vlastite obrede, molitve, kalendar i teološku terminologiju. Primjerice, Istočne Katoličke Crkve nemaju obvezu celibata za prezbitere ili pak štuju svece koji se ne nalaze u rimokatoličkom kalendaru.

Na čelu se Istočnih Katoličkih Crkava nalaze metropoliti, veliki nadbiskupi i patrijarsi koji zajedno sa svojim sinodama i po potrebi Kongregacijom za Istočne Crkve i papom brinu za dobrobit istočnih katolika. Na ovom području još ima prostora za poboljšanje jer je utjecaj pape u pojedinim slučajevima i dalje prevelik, no o tome nećemo ovdje. Iako istočni katolici čine tek 1,5% katolika, radi se o 18 milijuna vjernika.

Najuočljivija posebnost Istočnih Crkava tiče se obreda. Dok je Latinska Crkva sve obrede de facto spojila u jedan rimski obred, Istočna je sačuvala čak 5 različitih liturgijskih tradicija. Ti su obredi svi jednako valjani i rimokatolik u njima smije imati aktivno udioništvo. Ipak, ukoliko se želi trajno prijeći iz jednog obreda u drugi onda je potrebno poduzeti određene službene korake, no nećemo sada ulaziti u te detalje. Recimo samo da Istočne Katoličke Crkve rimokatolicima nude vrijedne poduke oko liturgije.

Za kraj možemo reći da je prihvaćanje istočnih katolika, koje je snažan zamah dobilo s Drugim vatikanskim koncilom, išlo na veću slavu Božju i dobro čitave Katoličke Crkve. Upravo ta raznolikost i visoka razina autonomije pokazuju da je Crkva zaista katolička. Istočne Katoličke Crkve zapravo predstavljaju model prema kojem se jasno vidi da je i s pravoslavnim Crkvama moguće potpuno sjedinjenje i pomirenje. Ta Bogu je sve moguće!