1. korizmena nedjelja (A): Posluh i neposluh

1. korizmena nedjelja (A): Posluh i neposluh


Čitanja: Post 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4.5-6a.12-14.17; Rim 5, 12-19; Mt 4, 1-11


U svijesti mladog čovjeka životni ideal jest samostalnost, neovisnost o bilo komu ili bilo čemu. Biti poslušan i podložan nipošto nije poželjno. Međutim, život nam ipak govori drugačije. Učenik je na svoj način poslušan i podložan učitelju, športaš treneru, znanstveni novak svome mentoru. Naravno, to je baš zbog toga da ne mora svatko učiti na vlastitoj koži. Puno je bolje i efikasnije napredovati na iskustvu starijih. Naprotiv, ako netko uporno odbija neke odredbe – poput zaštite na radu – lako može doći do tragedije.

Upravo tako Pavao u Poslanici Rimljanima postavlja dva lika: prvoga čovjeka, Adama i Isusa Krista. Biblija pripovijeda kako je Adam bio neposlušan, rekli bismo nerazborit i nerazuman. Poslušao je napasnika koji mu je rekao da će on i njegova žena biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo, i to samo ako prekrše Božju odredbu da ne jedu plodova s točno određenoga stabla. Bili su Bogu neposlušni – na svoju propast. Spoznali su da su goli, raskinuli savez prijateljstva s Bogom, postali podložni ljudskim nevoljama i slabostima. To je onaj iskonski ili istočni grijeh. Naprotiv, drugi Čovjek, Krist, bio je poslušan i ponizan. Iako je prije svoje muke bio u smrtnoj tjeskobi da je rekao: „Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež“, ipak je na koncu rekao: „Oče, neka bude volja tvoja.“ Tako je Isus svojom smrću i svojim uskrsnućem pomirio čovjeka s Bogom. A sve je to učinio zahvaljujući upravo svome – posluhu. Tako Pavao veli: „Kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.“

To je biblijska poruka na početku korizme. Nije nužno dobro za mene i za moje okruženje činiti ono što mi se prohtije. Kao što priroda ima svoje zakone, kao što cestovni promet ima svoje propise, kao što postoje navike koje pomažu našemu zdravlju, tako postoje određena moralna i životna pravila za dobar, miran i radostan život pojedinca i društva, koliko god ta pravila mogla izgledati ograničavajuća, kao što su Deset zapovijedi. Mudar je posluh zdravstvenim i prometnim pravilima. Mudar je posluh iskusnim i dobronamjernim znanstvenicima. Još više je mudar posluh Božjoj riječi, jer Prorok govori: „Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem dobru te učim, vodim te putem kojim ti je ići.“ Posluh ovoj riječi dobro će nam činiti.