Božić, danja misa – misao za homiliju i molitva vjernika

Božić, danja misa – misao za homiliju i molitva vjernika


Crkva nosi silno bogatstvo – Krista, koji se otvara i pokazuje malenima


Čitanja: Iz 52,7-10; Ps 98; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18


Uvod


Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, malo je ljudi po Božjem nadahnuću znalo kakav se to velik i jedinstven događaj zbio: Sin se Božji utjelovio. Zajednica Božjeg naroda – Crkva Kristova je dionica te iste sreće, svjesna da se među nama, na poseban način u svetoj misi, Krist rađa, da je među nama živ i nazočan pun milosti i milosrđa. Neka nam i ova svečana božićna euharistija bude zahvala za taj veliki i nedokučivi dar.


Misao za homiliju


„I Riječ je tijelom postala i nastani se među nama.“ Evanđelje nam danas govori u slici: Božja je Riječ postala tijelom, dakle, postala je jedan od nas i nastani se među nama, doslovno: „postavila je svoj šator među nama“. To naravno znači da je Božji Sin postao jedan od nas, nama u svemu jednak osim u grijehu, tako da su Nazarećani jednom prilikom čak govorili: „Nije li to sin Josipov i Marijin, nisu li njegova braća među nama…?“ S druge strane, ono da je „postavio šator među nama“ podsjeća nas na onaj starozavjetni šator koji je služio kao hram i u kojem je prebivala Božja Slava.

Mi smo taj novi Božji narod u kojem prebiva Slava Gospodnja, a to je sam Krist Gospodin. Mi smo njegovo Tijelo i znademo da je on prisutan i djelatan u samoj Crkvi, u otajstvima – sakramentima koje slavimo, u riječi koju naviještamo, u djelima ljubavi oko kojih se trudimo. Eto. Bogu se svidjelo boraviti među sinovima i kćerima ljudskim, u svom narodu.

Zato uvijek trebamo imati na pameti i na srcu da smo pozvani da kao novi Božji narod uistinu budemo ono što jesmo: Tijelo Kristovo, službenici spasenja, mjesto gdje se ostvaruje Božje kraljevstvo na zemlji, sve do konca vremena.


Molitva vjernika


Radosno proslavimo Krista! O njegovu su rođenju anđeli navijestili mir. Njemu i mi pobožno zavapimo.

Nek slava tvoja prebiva među nama!

  1. Gospodine, svakim dobrom ispuni svoju Crkvu i tješi je otajstvom svoga rođenja.
  2. Došao si da budeš vođa pastira i nadglednik naših duša: daj da papa i naši biskupi budu vjerni djelitelji mnogostrukih milosti.
  3. Vječni Kralju, u vremenu si se rodio, kratki si vijek proživio i htio si iskusiti kratkotrajnost ljudskog života: daj da mi, slabašni i smrtni budemo dionici tvoje vječnosti.
  4. Vjekovi su te iščekivali i došao si nam u punini vremena: očituj svoju nazočnost onima koji te još iščekuju!
  5. Nastanio si se među nama: daj da tvoj narod – Crkva uistinu bude prebivalište tvoje slave.

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svjetlost i radost ovog velikog blagdana našega spasenja. Usliši nam molitve da ti mognemo uvijek biti zahvalni. Koji živiš.