Duhovnost

Prilozi različitih autora za izgradnju duhovnosti i pobožnosti

Štafeta
Razmišljanja o vjeri

Štafeta

Utrka skupine natjecateljakoji uzastopce zamjenjujujedan drugoga zove se štafetom.Štafeta može biti u plivanju,skijanju, atletici i nekim drugimšportskim disciplinama.U atletici trkači čak nosei predaju štafetnu palicujedan drugome kojutrebaju donijeti do cilja. Slično športskoj štafetii u prenošenju vjere postojikao neka duhovna štafeta.Za prenijeti vjeru valjano,treba uspostaviti kontinuiteti fizički doticaj između onihkoji su je primili i onihkoji je dalje prenose drugima. Isus je svojim apostolima,darovao vjeru i obilje milosti,a oni su svojim učenicimai nasljednicima dalje prenosiliduhovno blago koje su primili.Za valjanost tog procesaneophodan je ne samo duhovni,već i stvarni fizički kontinuitet,koji se u Crkvi jamči i njegujepo apostolskom nasljeđu,to jest neprekinutom nizubiskup...
Kvaliteta života
Razmišljanja o vjeri

Kvaliteta života

Kvaliteta života je pojamkojim se opisuju čimbenicikoji utječu na životne uvjete,bilo pojedinca bilo društva.Pod kvalitetom života senajčešće misli na stupanjblagostanja bilo neke osobeili društvene skupine.A konkretni čimbeniciprema kojima se vrednujesu zemaljsko blagostanje,tjelesna dobrobit i zdravlje,mogućnost zapošljavanja,obrazovanje, društveni status… No kad bismo Isusa pitališto je to kvaliteta života,onda bi nam on odgovoriosve suprotno od ovogašto kao ljudi činimo.Jer kvaliteta života jeučiniti kvalitetnim život,a ne poboljšati izvanjskeokolnosti života i rada.A život se može učinitikvalitetnim samo Životom– to jest Isusovim darom,ljubavlju, krepošću i milošću. A on je mnogima daokvalitetan život ondakad im je oduzeo onulažnu kvalitetu na koju subili navezani u svakodnevnici.Z...
Punomoć
Razmišljanja o vjeri

Punomoć

Punomoć je pravno ovlaštenješto ga opunomoćitelj dajezakonskom opunomoćeniku.Na temelju njega opunomoćenikmože poduzimati pravne poslove,isključivo one za koje je ovlašten,te zastupati svoga opunomoćitelja.Takvu punomoć primio je inaš Gospodin Isus od svojega Ocakad je došao među nas ljude.Otac ga je zadužio da iskupisve stvorenje iz vlasti zla,a napose mu je dao ovlasti poslanje da spasi čovjeka.Poradi toga ga je opečatio– pomazao Duhom Svetim –da bude ovlašten izvestidjelo njegova spasenja iispuniti njegovu svetu volju.Samo on je imao takvoOčevo spasenjsko poslanje,koje je potom prenio nasvoje apostole i svetu Crkvu.
Sluh
Razmišljanja o vjeri

Sluh

Po definiciji sluh je osjet kojimzamjećujemo zvukove oko sebei tumačimo njihovo značenje.Temelji se na prijenosu titraja,izazvanih zvučnim valovima,u unutarnje uho te njihovojpretvorbi u živčane impulse.Nakon toga impulsi se analizirajuu nižim dijelovima mozgate na koncu do kraja obrađujuu slušnoj kori velikoga mozga,što zatvara cijeli niz neophodanda bi osjet sluha bio potpun.Osim toga, uho može zamijetitinekoliko obilježja zvuka:visinu, glasnoću i boju,te smjer iz kojega zvuk dolazi. Upravo zato što se ne možečuti ništa ako ne postojiona unutarnja obrada zvuka,time smo pozvani razmišljatio onom unutarnjem sluhukoji nazivamo duhovnim.On ovisi o uhu koje osluškuje,a zatim prenosi u dubinu bićaBožju riječ od koje srce titra.Duhovnim sluhom šaljemoimpulse Božje riječi u svijestda ih razum...
Stanarsko pravo
Razmišljanja o vjeri

Stanarsko pravo

Premda je kao Stvoritelj svegauvijek imao pravo na ovaj svijet,ljudi su ga, međutim, uvijekodbacivali i izgurivali iz njega.Uvjeravali su sebe i njegada on tu ne pripada, jer jebesmrtan, nevidljiv i vječan,a svijet je stvoren za smrtna,vidljiva i vremenita bića.A on, jer je ljubio ljude,a i cijeli stvoreni svijet,do kraja ih je ljubio,htio je pokazati da imaneotuđivo stanarsko pravoboraviti u svijetu ljudi. Da bi svima dokazaoda ima pravo biti prisutankao Otac s njima i među njima,poslao je svoga Sina jedincada se utjelovi i da uzmesmrtno ljudsko obličje.Tako neprolazni Bogostaje trajno prisutanu prolaznome svijetu,unoseći u njega vječnu lučneprolaznoga Svjetlai obdarujući smrtne ljudeslavom svoje besmrtnosti.
Ring
Razmišljanja o vjeri

Ring

Ring je četvrtasti prostoromeđen konopcima, a uređenza boks i borilačke sportove.Ući u ring, znači ući u borbuu kojoj treba biti bolji od protivnikai odnijeti pobjedu koja sekruni pobjedničkim pojasom. Slično je naš Gospodin Isussišao iz svoje božanske slaveu ring zemaljskoga svijeta,obilježenog s četiri stranei raširenog do četiri vjetra.U tom ringu je ušao u borbusa silama zla i izišao jekao pobjednik koji nas jesvojom borbom oslobodiood ugnjetavanja zla i sotone. Stoga je s pravom kralj kraljevai Gospodar gospodara,koji ne samo posjedujedar besmrtnosti, već jei nama velikodušno daje.
Šipkov poučak
Razmišljanja o vjeri

Šipkov poučak

Znamo da postoji šipkov čaji šipkov sok, ali i da se možejesti i šipkovo zrnje, nonismo razmišljali o tomeda postoji i šipkov poučak.Upravo kad se jede šipak,pa se izvuče njegovo zrnjeispod tvrde kore i onihmekih pregradnih opni,na tanjuru se stvori velika hrpaza koju ne znamo odaklese tamo stvorila i kako jesve to zrnje prije bilou tako malom prostoru.Kad bismo ga onda moralivratiti nazad pod istušipkovu koru, bila bi tonemoguća misija.Ne bismo bili u stanjusve zrnje složiti da budekao što je samo naraslosnagom unutarnjeg reda. Riječ je o istinskom čudusloge, reda i zajedništvakoje nam je istinski poučak.Tako je u obitelji i društvugdje vlada Božji i naravni red,gdje se živi pravo zajedništvoi nesebična ljubav,onda kuća nije tijesnani društvo izopačeno i loše.Gdje se istinski ljudi poš...
Uknjižiti baštinu
Razmišljanja o vjeri

Uknjižiti baštinu

Kad se kupe ili dobiju nekretnine,pravo vlasništva se ne stječeautomatski, već upisomu zemljišne knjige, a temeljemisprava koje ispunjavajusve opće i posebne uvjete ipretpostavke propisane zakonom.Tek kad se, nakon što seprikupe potrebni dokumenti,sastave molbe i uputenadležnom zemljoknjižnom sudu,dobije sudsko rješenje,onda je uknjižba provedenapotpuno i pravno valjano.Tim rješenjem se stječepravo vlasništva nadspomenutom imovinom. Tako je i naš Gospodinsvojom predragocjenom krvljunas otkupio iz vlasti sotone,zla i grijeha i učinio nasljubljenom djecom Božjom.Čim smo postali djeca Božjapostali smo i njegovi baštinici,jer nam je Isus kaoOčev Baštinik priskrbioneizmjernu baštinu Očevu.I ma koliko njegov čin biodostatan za naše spasenje,otkupljenje i oslobođenje,ipak dok se mi ne ‘uknjiži...
Neiskorišteni resursi
Razmišljanja o vjeri

Neiskorišteni resursi

U suvremenom se svijetupuno govori oneiskorištenim resursima,bilo o onim prirodnima,bilo o onima koje čovjekkao takav može stvoriti.Toliko su važni da o njimaovisi dobrobit i napredak,blagostanje i moć društva.Tko posjeduje resursemože biti neovisani može s drugim subjektimarazgovarati ravnopravnokao pravi poslovni partner.Tko pak ne iskoristi resurse,prokocka svoje povijesne šanse,te ostane zaostao i podređenu odnosu na druge koji urednoiskoriste svoje mogućnosti. Slično tome i mi kršćaniu vjerničkom životu posjedujemomnoge neiskorištene resurse.A jedan od tih važnihneiskorištenih resursa sukoljena koja su, na žalost,svima nama koji jasno ne vidimosmisla križu, pokori, žrtvi,odricanju i klečanju,ostala poprilično zakržljala.No tko želi duhovni napredakpozvan je češće i dužeklečati pred...
Duhovna bespuća
Razmišljanja o vjeri

Duhovna bespuća

Suvremena duhovna scenaslična je bespućima s mnoštvomoznaka i smjerokaza.Mnogo je ponuda i ponuđivačakoji danas ljudima nudesvoje ‘duhovne’ usluge,to jest usmjeravaju ihu nekom svom smjeru.Gotovo da zaskaču ljudena svakom uglu i trgunudeći nešto svoga,pod izlikom dobre ponudeza ljudsko dobro. No tko ozbiljno zastanepred tim ponudamapostaje mu jasno da su tosamo ponude lutanjapo zemaljskim bespućima.Samo je jedna ponudaona istinska božanskakojoj autor nije čovjek,već Bog koji je sišao s neba.I ne nudi nam jeftini hodljudskim bespućima,već uzvišenim putovimakoji sa zemlje vode k nebu,a kojima je sam hodio. Zato je pravi i nepogrešiviputokaz njegov sveti križkao božanska ponudau šumi ljudskih obmana.Tko njega slijedi,neće se izgubiti,nego će vječnospasenje zadobiti. ...