Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa (A) – misao za homiliju i molitva vjernika

Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa (A) – misao za homiliju i molitva vjernika


Po Crkvi ulazimo u Božju obitelj Oca, Sina i Duha Svetoga


Čitanja: Sir 3,2-6.12-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23


Uvod


Naše su obitelji vezane rodbinskom, tj. krvnom vezom. Međutim, za Isusa Pismo veli da ima onih koji nisu rođeni od volje putene, nego od Boga. Doista, u Božjem kraljevstvu duhovna je veza jača od one krvne. U tome smislu danas slavimo Svetu Obitelj Isusa Marije i Josipa i htjeli bismo da naše obitelji budu vezane ne samo krvlju, nego i duhom ljubavi i zajedništva.


Misao za homiliju


Dok slavimo Svetu Obitelj Isusa Marije i Josipa molimo i za naše obitelji, da ih nasljeduju. Pogledajmo koju važnu odliku donosi Pismo o ovoj obitelji: bili su poslušni Božjoj riječi. Još prije Isusova začeća Marija govori: „Neka mi bude.“ Još prije Isusova rođenja Josip, vjeran Božjem glasu, uzima sebi Mariju, svoju ženu. I evo, danas vidimo kako nakon Isusova rođenja, opet vjerni Božjem glasu, Josip zajedno s Marijom i djetetom odlazi u progonstvo. Drugo nam čitanje govori čak da se trebamo pokoravati jedni drugima u ljubavi: žene muževima i muževi ženama. Eto, velik je onaj koji služi, koji se podlaže…

Mi kao Crkva upravo to želimo. Mi smo, naime, Božji narod, Božja obitelj. I mi želimo biti vjerni njegovu glasu. Jer, mi smo ukućani Božji; po Svetoj Obitelji ulazimo u Božansku Obitelj, u zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Htjeli bismo da se upravo po toj podložnosti, poučljivosti Božjem glasu razazna da smo Božja obitelj. Želimo i mi prihvaćati i nevolje i nerazumijevanja, svjesni da je vjernost Bogu ono najvrednije.


Molitva vjernika


Poklonimo se Sinu Boga živoga, koji se udostojao postati sinom ljudske obitelji, i s pouzdanjem mu uskliknimo:

Pouči nas svojim primjerom, Gospodine!

  1. Kriste, po otajstvu svoje podložnosti Mariji i Josipu nauči sve da poštuju i slušaju one koji ih zakonito vode.
  2. Roditelje si ljubio i oni su tebi ljubav iskazivali: utvrdi sve obitelji u miru uzajamne ljubavi.
  3. Brinuo si se za ono što tvome Ocu pripada: daj da Boga u svakom domu ljudi poštuju.
  4. Kriste, ti si u nježnoj dobi morao u progonstvo: sve naše obitelji hrabri u progonstvima i nedaćama života.

Usliši nas, Gospodine, u našim molitvama za naše obitelji. Neka nam tvoja sveta Obitelj bude uzorom, snagom i nadahnućem, da i mi tebe i tvoje ime navješćujemo za spasenje svijeta. Koji živiš.